×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 49403

Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εγγραφές - Συνδρομές - Ανανέωση Εγγραφής

Σύμφωνα με τα άρθρα 77 και 110 του ν. 4488/2017, όλοι οι εν ενεργεία Κοινωνικοί Λειτουργοί οφείλουν να εγγραφούν στα μητρώα του ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ και να επικαιροποιούν σε ετήσια βάση τα σχετικά με την άσκηση του επαγγέλματος στοιχεία. Επίσης οι νέοι πτυχιούχοι Κοινωνικής Εργασίας για να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος θα πρέπει να προσκομίσουν στην οικεία Περιφέρεια, βεβαίωση εγγραφής στο ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Η εγγραφή στο μητρώο του ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ γίνεται εφάπαξ και μπορεί να γίνει με δυο τρόπους:

α) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://mitroo.skle.gr/ συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα "Online Αίτηση Εγγραφής στο ΣΚΛΕ - ΝΠΔΔ" και επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οδηγίες και πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δίνονται μέσα από το δικτυακό τόπο του  https://mitroo.skle.gr/

β) αυτοπροσώπως, στα  γραφεία του ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ: Γ' Σεπτεμβρίου 19, 5ος όροφος, Αθήνα (κοντά στην πλατεία Ομονοίας). (Τρίτη 10:00 - 14:00 και 17:00 - 20:00, Τετάρτη 10:00 - 14:00).

Για την εγγραφή σας ς απαιτούνται: (σε περίπτωση αυτοπρόσωπης παρουσίας σε φωτοαντίγραφα ή σκαναρισμένα στην ηλεκτρονική μορφή της αίτησης)

1. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών

2. Αντίγραφο Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος (σε περίπτωση που έχει εκδοθεί πριν την έναρξη λειτουργίας του ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ)

3. 2 φωτογραφίες

5. 25,00 € 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ

Παράλληλα με την εγγραφή υποβάλλεται η Δήλωση Στοιχείων Κοινωνικού Λειτουργού έτους, η οποία εφεξής, ανανεώνεται υποχρεωτικά έως το τέλος Φεβρουαρίου του επομένου έτους.

Για την υποβολή της Δήλωσης απαιτούνται: (σε περίπτωση αυτοπρόσωπης παρουσίας σε φωτοαντίγραφα ή σκαναρισμένα στην ηλεκτρονική μορφή της αίτησης)

1. Αντίγραφο Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος (σε περίπτωση που έχει εκδοθεί μετά την έναρξη λειτουργίας του ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ)

2.  25 € ή πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας (η βεβαίωση ανεργίας μπορεί να έχει ημερομηνία εκτύπωσης έως και πέντε ημέρες πριν την κατάθεση ή αποστολή της Δήλωσης).

 

Σε περίπτωση αιτήματος για χορήγηση βεβαίωσης “ΝΟΜΙΜΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ”)  επισυνάπτετε βεβαίωση Έναρξης Επαγγέλματος από τη ΔΟΥ

 

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ

Εφιστούμε την προσοχή των συναδέλφων στο γεγονός ότι ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΛ πρέπει να εγγραφούν στο ΝΠΔΔ – ΣΚΛΕ εκ νέου. Καθώς είναι ένα νέο νομικό πρόσωπο, δεν είναι δυνατό να μεταφερθούν εγγραφές από το ΣΚΛΕ (σωματείο – ΝΠΙΔ).