×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 70

Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εφαρμογή εξαίρεσης τομέα κοινωνικής πρόνοιας από την εργασική εφεδρεία στους Δήμους & τα ΝΠΔΔ τους

Τοπική Αυτοδιοίκηση Γράφτηκε από  Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011 09:29 μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

 

Ο ΣΚΛΕ με επείγουσα παρέμβαση του ζητάει την εφαρμογή του νόμου που προβλέπει την εξαίρεση του επιστημονικού προσωπικού των φορέων κοινωνικής πρόνοιας από την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων, την αυτοδίκαια απόλυση και την εργασιακή εφεδρεία, στις οργανικές μονάδες και τα ΝΠΔΔ παροχής Κοινωνικής Πρόνοιας των Δήμων της χώρας.

 


 

 

Αθήνα 18 / 11/ 2011

Αρ.πρωτ. 9791

Προς:  1. Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κύριο Ρέππα,

2. Υπουργό Εσωτερικών, κύριο Γιαννίτση

3. Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, κυρία Γεννηματά


Θέμα: «Εξαίρεση του τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής – Κοινωνικής Πρόνοιας από την κατάργηση κενών και κενούμενων οργανικών θέσεων, την αυτοδίκαια απόλυση και την εργασιακή εφεδρεία»

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) είναι το επιστημονικό και συνδικαλιστικό όργανο των 5500 Κοινωνικών Λειτουργών της χώρας και αριθμεί 28 Περιφερειακά και Τοπικά Τμήματα από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη.

Όπως γνωρίζετε με το υπ΄αριθμ΄9728/29-9-2011 έγγραφο ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος έχει ζητήσει την εξαίρεση του τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας από τις προβλέψεις για την κατάργηση κενών οργανικών θέσεων και την εργασιακή εφεδρεία, του Σχεδίου Νόμου «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015»

Σύμφωνα με τις προτάσεις μας αυτές στο Νόμο 4024/2011 περιλήφθηκε η εξαίρεση των φορέων Κοινωνικής Πρόνοιας από την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων, την αυτοδίκαια απόλυση και την εργασιακή εφεδρεία.

Δυστυχώς, όμως στις εφαρμοστικές εγκύκλιους αναφέρεται ότι ο όρος «φορείς κοινωνικής πρόνοιας» αναφέρεται αποκλειστικά στους φορείς του της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3106/2003.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διάρθρωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Πρόνοιας προβλέπει την παροχή πρωτοβάθμιων υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας από τους Δήμους και τα ΝΠΔΔ. Άλλωστε, σύμφωνα με αυτό το δεδομένο, με το Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα Καλλικράτης, μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες κοινωνικής πρόνοιας στους Δήμους και θεσμοθετείται η ανάπτυξη Οργανικής Μονάδας Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας υποχρεωτικά από όλους τους Δήμους για την άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων.

Στη σημερινή συγκυρία με τη δραματική αύξηση της ανεργίας, τη συρρίκνωση του οικογενειακού εισοδήματος, την αύξηση της φτώχειας και την αύξηση του αριθμού των μελών των πολλαπλών κατηγοριών ευπαθών κοινωνικών ομάδων, οι κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων και των ΝΠΔΔ τους καλούνται να αντιμετωπίσουν αυξημένες ανάγκες και ζήτηση. Ήδη, από τα μέχρι τώρα στοιχεία αποδεικνύεται ότι όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας απευθύνονται σε κοινωνικές υπηρεσίες για την κάλυψη βασικών αναγκών τους και την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. Τυχόν αδυναμία ανταπόκρισης των υπηρεσιών σε αυτές τις ανάγκες είναι σίγουρο ότι θα οδηγήσει συμπολίτες μας στην απόλυτη εξαθλίωση και την κοινωνία μας σε συνθήκες διάλυσης του συνδετικού ιστού

Επιπλέον, σήμερα με το μεγάλο κύμα συνταξιοδότησης από το Δημόσιο τομέα που έχει εκδηλωθεί, ολόκληρες δομές κοινωνικής φροντίδας κινδυνεύουν να κλείσουν και άλλες λειτουργούν με παντελή έλλειψη επιστημονικού προσωπικού.

Την ίδια στιγμή και οι Δήμοι της χώρας υποχρεούνται από το Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν.3852/2010) να συστήσουν οργανικές μονάδες Κοινωνικής Πολιτικής για να ασκήσουν τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες του τομέα της πρόνοιας χωρίς να διαθέτουν το αντίστοιχο στελεχιακό δυναμικό.

Ενδεικτικά αναφέρουμε αρμοδιότητες που μεταφέρονται ή έχουν ήδη μεταφερθεί και ασκούνται από τους Δήμους μέσω των Κοινωνικών τους Υπηρεσιών(Ν.3852/20010 άρθρο 94) :

· Καταβολή επιδομάτων σε τυφλούς, κωφάλαλους, ανασφάλιστους παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους, διανοητικά καθυστερημένους, ανίκανους προς εργασία, υποφέροντες από εγκεφαλική παράλυση(σπαστικούς), απροστάτευτους ανήλικους, υποφέροντες από αιμολυτική αναιμία και βαριά ανάπηρους, καθώς και σε λοιπά άτομα δικαιούμενα παροχής κοινωνικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 57/1973 (Φ.Ε.Κ. 149 Α΄), της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και των οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων (Ν.3852/2010 άρθρο 94 παράγραφος 3 αρμοδιότητα 16)

· Έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας (Ν.3852/2010 άρθρο 94 παράγραφος 3 αρμοδιότητα 16)

· Αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής(Ν.3852/2010 άρθρο 94 παράγραφος 3 αρμοδιότητα 19)

· Έκδοση αποφάσεων παροχής Κοινωνικής Προστασίας(Ν.3852/2010 άρθρο 94 παράγραφος 3 αρμοδιότητα 19)

· κλπ

Κατά συνέπεια πιστεύουμε ότι τούτη τη στιγμή είναι περισσότερο από ποτέ επιτακτική η ανάγκη για πολιτικές ενίσχυσης των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων και των ΝΠΔΔ τους, που εκ του νόμου παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας και έχουν αρμοδιότητες για την αντιμετώπιση των επειγουσών κοινωνικών αναγκών και την κοινωνική υποστήριξη των κοινωνικά αδύναμων ομάδων, όπως είναι οι άνεργοι, οι ηλικιωμένοι, οι ψυχικά ασθενείς, οι εξαρτημένοι, οι άστεγοι, οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, οι χρόνια πάσχοντες κ.α..

Η πολιτική των περικοπών και της λιτότητας, η οποία εφαρμόζεται καθολικά, χωρίς να έχει προηγηθεί αξιολόγηση του έργου των φορέων και των κοινωνικών αναγκών, παρά τα βραχυπρόθεσμα οφέλη που φαίνεται να έχει, στην πραγματικότητα αυξάνει σημαντικά το δημοσιονομικό κόστος.

Με δεδομένα ότι σήμερα οι Δομές Κοινωνικής Φροντίδας και οι Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων και των ΝΠΔΔ τους αποτελούν τους βασικούς επίσημους φορείς του Κράτους για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και άσκησης κοινωνικής πολιτικής ζητάμε :

να ισχύσει και για τις οργανικές μονάδες και τα ΝΠΔΔ παροχής Κοινωνικής Πρόνοιας των Δήμων της χώρας η εξαίρεση από την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων, την αυτοδίκαια απόλυση και την εργασιακή εφεδρεία όπως προβλέφθηκε στο Ν. 4024/2011 για τους φορείς Κοινωνικής Πρόνοιας (της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3106/2003).

Είμαστε πάντα στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διασαφήνιση και συνεργασία.

Διαβάστηκε 4379 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2014 18:19