Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 104 32 Αθήνα, 5ος Όροφος.
Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
Είσοδος στο μητρώο μελών : https://mitroo.skle.gr/

Ο ΣΚΛΕ απαντά στο Υπουργείο Εργασίας για την αντιποίηση επαγγέλματος στο Βοήθεια στο Σπίτι

Τοπική Αυτοδιοίκηση Γράφτηκε από  Παρασκευή, 18 Μαϊος 2012 10:48 μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Ο ΣΚΛΕ απαντά στο Υπουργείο Εργασίας στο χαρακτηρισμό ως αβάσιμης της θέσης του για αντιποίηση επαγγέλματος σε Δομή Βοήθεια στο Σπίτι. Θεωρώντας ότι ο αυτός ο χαρακτηρισμός δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, ο ΣΚΛΕ με παρέμβαση του επιχειρηματολογεί για την ορθότητα της θέσης του και ζητά άμεση τη σύσταση της Εθνικής Επιτροπής κατ΄οίκον Βοήθειας, για την έγκαιρη επεξεργασία όλων των κρίσιμων ζητημάτων για το νέο πλαίσιο λειτουργίας των προγραμμάτων πριν από την έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων. Ολόκληρη η παρέμβαση του ΣΚΛΕ παρατίθεται ακολούθως. 

 

 

Αθήνα, 24/4/2012

Αρ. πρωτ. 9964

Προς: 1. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κύριο Κουτρουμάνη

Θέμα : «Απάντηση σε αναφορά Βουλευτών σχετικά με την αντιποίηση επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού σε Δομή Βοήθεια στο Σπίτι».

Κύριε Υπουργέ,

Στην απάντηση σας, με αριθμό 6093/2-3-2012 προς τη Βουλή των Ελλήνων σε αναφορά των Βουλευτών Καρχιμάκη και Κριτσιωτάκη, κρίνετε ως αβάσιμη τη θέση του Συνδέσμου μας σχετικά περί αντιποίησης επαγγέλματος σε Δομή Βοήθεια στο Σπίτι. Θεωρούμε ότι ο χαρακτηρισμός της θέσης του Συνδέσμου μας ως αβάσιμης δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Ενόψει, λοιπόν, του σχεδιασμού του νέου συστήματος παροχής κατ΄οίκον βοήθειας, όπως προβλέπεται την τροπολογία που κατατέθηκε στον Εφαρμοστικό νόμο αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας σχετικά με το ψηφισθέντα Νόμο Έγκριση των Σχεδίων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

· Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί, πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, έχουν επαγγελματικά δικαιώματα, που καθορίζονται με το Π.Δ. 50/1989 και περιλαμβάνουν την κοινωνική – ψυχοκοινωνική μελέτη ατόμου, οικογένειας, ομάδας και κοινότητας, τη διαμόρφωση διάγνωσης, το σχεδιασμό και υλοποίηση σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση συγκεκριμένης κατάστασης. Ανάλογα με τον τομέα απασχόλησης τους οι Κοινωνικοί Λειτουργοί παρέχουν υπηρεσίες ενημερωτικού, συμβουλευτικού, διαγνωστικού, θεραπευτικού και υποστηρικτικού χαρακτήρα και ασκούν κάθε άλλη δραστηριότητα που προκύπτει από την εξέλιξη της επιστήμης της Κοινωνικής Εργασίας.

· Στον ισχύοντα, μέχρι και αυτή τη στιγμή, Πίνακα υποχρεωτικά παρεχόμενων υπηρεσιών ανά ειδικότητα (επισυνάπτεται) των εργαζόμενων στις Δομές Βοήθεια στο Σπίτι, για την ειδικότητα του Κοινωνικού Επιστήμονα (δηλαδή Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι, Κοινωνιολόγοι) περιγράφονται τόσο στους τομείς των παρεχόμενων υπηρεσιών όσο και στις ενέργειες και υποενέργειες των τομέων αυτών, μεταξύ άλλων τα εξής: Λήψη Κοινωνικού ιστορικού, Αξιολόγηση και ιεράρχηση Κοινωνικών αναγκών, Υποστηρικτική Κοινωνική Εργασία, Υποστηρικτική Κοινωνική εργασία ατόμου, Υποστηρικτική Κοινωνική Εργασία οικογένειας.

· Γίνεται αντιληπτό ότι με τον τρόπο αυτό, καθήκοντα Κοινωνικού Λειτουργού ανατίθενται σε άλλες ειδικότητες. Όμως σύμφωνα με το Π.Δ 23/92 τα καθήκοντα αυτά μπορούν να τα ασκούν μόνο οι έχοντες Πτυχία Σχολών Κοινωνικής Εργασίας ημεδαπής ή Αλλοδαπής και οι κάτοχοι της προβλεπόμενης για το επάγγελμα του Κοινωνικού Λειτουργού, Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος. Καμία συνάφεια λοιπόν ή αντιστοίχηση παραγόμενων υπηρεσιών δεν μπορεί να ισχύει για τις παραπάνω ειδικότητες καθώς δεν είναι σύννομο να ασκούν καθήκοντα Κοινωνικού Λειτουργού διότι διαπράττουν το αδίκημα της αντιποίησης επαγγέλματος. Ανατρέχοντας, μάλιστα, στα πλαίσια άσκησης της εργασίας των Κοινωνιολόγων και των ψυχολόγων, όπως αυτά περιγράφονται από τους Επαγγελματικούς τους Συλλόγους καθώς και στην νομοθεσία που αφορά τα ανωτέρω επαγγέλματα, από πουθενά δεν προκύπτει ότι μπορούν οι ειδικότητες αυτές να ασκούν Κοινωνική Εργασία.

· Ειδικά σε αυτή την περίοδο, το σύστημα παροχής Βοήθειας στο Σπίτι θα πρέπει να διατηρήσει και να ενισχύσει τη θεμελιώδη λειτουργία του ως ολοκληρωμένο και δυναμικό πρόγραμμα παροχής επείγουσας και συστηματικής πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας, από ειδικούς επιστήμονες και καταρτισμένα στελέχη. Ο βασικός σκοπός του προγράμματος όπως τίθεται στην τροπολογία υπαγορεύει αυτή τη στόχευση. Για τη διασφάλιση όμως αυτής της στόχευσης, κρίνεται απαραίτητη η υποχρεωτική στελέχωση όλων των Δομών Παροχής Βοήθεια στο Σπίτι από Κοινωνικό Λειτουργό με την αρμοδιότητα του Επιστημονικά Υπεύθυνου κάθε Δομής.

Στην αποτελεσματική λειτουργία του νέου συστήματος σημαντικός θα είναι ο ρόλος της Εθνικής Επιτροπής κατ΄οίκον Βοήθειας, που προβλέπεται στην τροπολογία. Είναι λοιπόν απαραίτητο να συσταθεί άμεσα η Επιτροπή, έτσι ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη επεξεργασία όλων των κρίσιμων ζητημάτων για το νέο πλαίσιο λειτουργίας των προγραμμάτων πριν από την έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων.

Ο Σύνδεσμος μας είναι έτοιμος στο πλαίσιο λειτουργίας αυτής της Επιτροπής να καταθέσει προτάσεις για τη στελέχωση των Δομών αλλά και ολοκληρωμένο σχέδιο λειτουργίας του νέου συστήματος. Για το λόγο αυτό ζητάμε άμεσα συναντήσεις εργασίας με τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων και τις υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας που ασχολούνται με την οργάνωση και τη λειτουργία του νέου συστήματος.

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διασαφήνιση και συνεργασία.

Συνημμένα:

1. Πίνακας υποχρεωτικά παρεχόμενων υπηρεσιών από την ειδικότητα του Κοινωνικού Επιστήμονα στις Δομές Βοήθεια στο Σπίτι

2. ΠΔ 50/1989 (ΦΕΚ 23/Α/1989)

3. ΠΔ 23/1992 (ΦΕΚ 6/Α/1992)

Κοινοποίηση:

1. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Υπουργού

2. ΥΥΚΑ, Γραφείο Υπουργού

3. ΚΕΔΕ, Γραφείο Προέδρου

4. ΚΕΔΕ, Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων

5. Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων

6. ΠΑΣΟΚ

7. ΝΔ

8. ΚΚΕ

9. ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ,

10. ΛΑΟΣ

11. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

12. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

13. Βουλευτή ΠΑΣΟΚ, κύριο Καρχιμάκη

14. Βουλευτή ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ, κύριο Κριτσωτάκη

15. ΠΟΕ ΟΤΑ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠHΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

ΥΠΟΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΥ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ & ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΛΗΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΟΜΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΟΤΑ ΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΛΗΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΌ ΕΔΡΑ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΌ ΕΔΡΑ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστηκε 5069 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2014 18:19

Facebook

Επικοινωνία


Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
κινητό: 6972607021

email:

Шаблоны Joomla 2015