×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 70

Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ο ΣΚΛΕ καταγγέλλει την μη συγκρότηση και σύγκλιση της Εθνικής Επιτροπής Κατ ΄οίκον Βοήθειας

Τοπική Αυτοδιοίκηση Γράφτηκε από  Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 14:00 μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Ο ΣΚΛΕ καταγγέλλει την μη συγκρότηση και σύγκλιση της Εθνικής Επιτροπής Κατ ΄οίκον Βοήθειας και τον αιφνιδιαστικό τρόπο  με τον οποίο η Κυβέρνηση προχωράει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του «Προγράμματος κατ’ οίκον φροντίδας Συνταξιούχων» χωρίς καμία μορφή διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους στην υλοποίηση του. Διαβάστε όλη την παρέμβαση του ΣΚΛΕ ακολούθως.
ΕΠΕΙΓΟΝ

Προς: 1. Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κύριο Βρούτση
2. Υφυπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κύριο Παναγιωτόπουλο                                                                                                    


Θέμα :  «Πρόγραμμα κατ` οίκον φροντίδας Συνταξιούχων / Εθνική Επιτροπή κατ΄ οίκον φροντίδας».

Κύριε Υπουργέ,

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) εκπροσωπεί συνδικαλιστικά και επιστημονικά τους  5500 Κοινωνικούς Λειτουργούς της Χώρας. Ιδρύθηκε το 1955 και αριθμεί εκτός της Αττικής 28 Περιφερειακά και Τοπικά Τμήματα σε όλη την χώρα, από τον Έβρο μέχρι και την Κρήτη.


Με τις διατάξεις του άρθρου 138 του 4052/01.03.2012 θεσμοθετήθηκε η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Προγράμματος με τίτλο «Πρόγραμμα κατ` οίκον φροντίδας Συνταξιούχων» για την κάλυψη των αναγκών της κατ` οίκον φροντίδας συνταξιούχων και το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ορίστηκε φορέας υλοποίησης του Προγράμματος.


Με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου συστήνεται Εθνική Επιτροπή κατ΄ οίκον φροντίδας στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας συνιστάται Εθνική Επιτροπή κατ’ Οίκον Φροντίδας. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελείται από α) τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως πρόεδρο, β) τον Γενικό Γραμματέα Αλληλεγγύης , γ) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, δ) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας που υποδεικνύεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο ε) έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας που υποδεικνύεται από το Διοικητικό του Συμβούλιο και στ) δύο μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ ΑΕΙ με εξειδίκευση στους τομείς της κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας που ορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.


Η Εθνική Επιτροπή κατ’ Οίκον Φροντίδας αναλύει, παρακολουθεί και αξιολογεί τις δράσεις κατ’ οίκον φροντίδας, παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του «Προγράμματος κατ’ οίκον φροντίδας Συνταξιούχων» και σε άλλα Υπουργεία κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση συναφών παρεμβάσεων.


Χωρίς να έχει προηγηθεί καμία σύγκλιση της Επιτροπής και καμία διαδικασία διαβούλευσης η Κυβέρνηση  έχει  ήδη προβεί στην έκδοση της Κοινής Υπουργικής  Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας με αριθμό Φ.80000/οικ.16011/1709/05.10.2012 (ΦΕΚ 2717/08.10.2012 τεύχος Β’): «Όροι, προϋποθέσεις συμμετοχής, ύψος της χρηματοδότησης ανά ωφελούμενο, σύναψη σύμβασης και διαδικασία παρακολούθησης και πληρωμής παρόχων, για τη λειτουργία του προγράμματος κατ' οίκον φροντίδας συνταξιούχων» και της Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, με αριθμό Φ.80000/8786/1078/11-4-2012 ( ΦΕΚ 1240 τ. Β,) όπως διαμορφώθηκε μετά τη διόρθωσή της στο ΦΕΚ 1656/15-5-2012 τ. Β΄ «Κριτήρια και διαδικασία επιλογής ωφελούμενων για την υλοποίηση προγράμματος κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων». Μάλιστα, το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ προχώρησε στην έκδοση Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης προς τους συνταξιούχους για ένταξη τους στο Πρόγραμμα.


Συνέπεια της έλλειψης διαβούλευσης είναι και η πρόβλεψη για παροχή υπηρεσιών Κοινωνικής Στήριξης, όπως αξιολόγηση και ιεράρχηση κοινωνικών αναγκών, ατομική κοινωνική στήριξη εναλλακτικά από Κοινωνικό/ή Λειτουργό (πτυχιούχο ΑΕΙ/ΤΕΙ, με άδεια άσκησης επαγγέλματος) ή Ψυχολόγο ΑΕΙ ή πτυχιούχο ΑΕΙ Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Διοίκησης, όπως προκύπτει από τα άρθρα 1 και 3 της παραπάνω αναφερόμενης ΚΥΑ.  Όμως, μόνο οι Κοινωνικοί Λειτουργοί, πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, έχουν επαγγελματικά δικαιώματα, που καθορίζονται με το Π.Δ. 50/1989 και περιλαμβάνουν την κοινωνική – ψυχοκοινωνική μελέτη ατόμου, οικογένειας, ομάδας και κοινότητας, τη διαμόρφωση διάγνωσης, το σχεδιασμό και υλοποίηση σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση συγκεκριμένης κατάστασης. Ανάλογα με τον τομέα απασχόλησης τους οι Κοινωνικοί Λειτουργοί παρέχουν υπηρεσίες ενημερωτικού, συμβουλευτικού, διαγνωστικού, θεραπευτικού και υποστηρικτικού χαρακτήρα και ασκούν κάθε άλλη δραστηριότητα που προκύπτει από την εξέλιξη της επιστήμης της Κοινωνικής Εργασίας.

Γίνεται αντιληπτό ότι με τον τρόπο αυτό, καθήκοντα Κοινωνικού Λειτουργού ανατίθενται σε άλλες ειδικότητες. Όμως σύμφωνα με το Π.Δ 23/92 τα καθήκοντα αυτά μπορούν να τα ασκούν μόνο οι έχοντες Πτυχία Σχολών Κοινωνικής Εργασίας ημεδαπής ή Αλλοδαπής και οι κάτοχοι της προβλεπόμενης για το επάγγελμα του Κοινωνικού Λειτουργού, Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος. Καμία συνάφεια λοιπόν ή αντιστοίχηση παραγόμενων υπηρεσιών δεν μπορεί να ισχύει για τις παραπάνω ειδικότητες καθώς δεν είναι σύννομο να ασκούν καθήκοντα Κοινωνικού Λειτουργού διότι διαπράττουν το αδίκημα της αντιποίησης επαγγέλματος. Ανατρέχοντας, μάλιστα, στα πλαίσια άσκησης της εργασίας των Κοινωνιολόγων και των Ψυχολόγων, όπως αυτά περιγράφονται από τους Επαγγελματικούς τους Συλλόγους καθώς και στην νομοθεσία που αφορά τα ανωτέρω επαγγέλματα, από πουθενά δεν προκύπτει ότι μπορούν οι ειδικότητες αυτές να παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης.

Για όλους αυτούς τους λόγους ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών καταγγέλλει την μη συγκρότηση και σύγκλιση της Εθνικής Επιτροπής Κατ ΄οίκον Βοήθειας και τον αιφνιδιαστικό τρόπο  με τον οποίο η Κυβέρνηση προχωράει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του «Προγράμματος κατ’ οίκον φροντίδας Συνταξιούχων» χωρίς καμία μορφή διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους στην υλοποίηση του.

Η έκδοση αποσπασματικών ρυθμίσεων πριν από το σχεδιασμό ολοκληρωμένου εθνικού προγράμματος κατ΄ οίκον βοήθειας με πρόβλεψη για τη μετάβαση στο νέο σύστημα για τις υπάρχουσες Δομές Βοήθεια στο Σπίτι και τους εξυπηρετούμενους τους δημιουργεί σύγχυση, ανασφάλεια  και το κυριότερο επισύρει τον κίνδυνο μη κάλυψης των πραγματικών αναγκών.

Ζητάμε άμεσα:
·    τη συγκρότηση και σύγκλιση της Εθνικής Επιτροπής κατ΄οίκον Βοήθειας έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος. Σε κάθε άλλη περίπτωση η θεσμοθέτηση της Επιτροπής μόνο προσχηματικό χαρακτήρα μπορεί να έχει,
·     την αποκατάσταση της νομιμότητας με την τροποποίηση της ΚΥΑ με αριθμό Φ.80000/οικ.16011/1709/05.10.2012 (ΦΕΚ 2717/08.10.2012 τεύχος Β’), έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η άσκηση καθηκόντων Κοινωνικού Λειτουργού από επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων και να διασφαλιστεί η απασχόληση Κοινωνικού Λειτουργού μεταξύ των υποχρεωτικών βασικών ειδικοτήτων των παρόχων για την παροχή των υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης.
Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διασαφήνιση και συνεργασία.

Συννημένα:
1. ΠΔ 50/1989 (ΦΕΚ 23/Α/1989)
2. ΠΔ 23/1992 (ΦΕΚ 6/Α/1992)

Κοινοποίηση:
1.    Γραφείο Πρωθυπουργού
2.    ΝΔ
3.    ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ
4.    ΠΑΣΟΚ
5.    ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
6.    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
7.    ΚΚΕ
8.    Πρόεδρο ΚΕΔΕ, κύριο Ασκούνη
9.    Πρόεδρο ΕΣΑμεΑ, κύριο Βαρδακαστάνη
10.   Πρόεδρο Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος
11.   Διοικητή ΙΚΑ, κύριο Σπυρόπουλο
12.   Σωματεία Εργαζομένων Βοήθεια στο Σπίτι

Διαβάστηκε 4548 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2014 18:20