Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 104 32 Αθήνα, 5ος Όροφος.
Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
Είσοδος στο μητρώο μελών : https://mitroo.skle.gr/

Παρέμβαση ΣΚΛΕ για Συμβασιουχους ΚΛ ΟΤΑ και Κοινωνικές Έρευνες

Τοπική Αυτοδιοίκηση Γράφτηκε από  Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2013 23:40 μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Mε αφορμή έρώτημα του Δήμου Παλλήνης σχετικά με τη δυνατότητα των Κοινωνικών Λειτουργών που εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου να συντάσσουν και να υπογράφουν Εκθέσεις Κοινωνικής Έρευνας, ο ΣΚΛΕ απαντά και υπενθυμίζει σε όλους τους αρμοδίους ότι  όλοι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί που έτυχαν άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο οργανωμένων Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα, χωρίς να γίνεται καμία διάκριση σε σχέση με την εργασιακή τους σχέση.


Προς: 1. Δήμο Παλλήνης /  Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού / Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων
Υπόψιν: Προισταμένου Διεύθυνσης, κυρίου Νικολογιάννη

Θέμα :  «Διενέργεια Κοινωνικής Έρευνας από Κοινωνικούς Λειτουργούς».

 

Σε απάντηση του με αριθμό: 2389οικ/19-6-2013 έγγραφου σας με το οποίο μας παραθέτατε το ερώτημα «εάν συμβασιούχοι Κοινωνικοί Λειτουργοί μπορούν να αναλαμβάνουν και να υπογράφουν κοινωνικές έρευνες μετά από σχετικές εισαγγελικές εντολές» θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά για τη θέση του Συνδέσμου μας.
Όπως γνωρίζετε  στη χώρα μας οι Κοινωνικοί Λειτουργοί είναι εξειδικευμένοι κοινωνικοί επιστήμονες, απόφοιτοι των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας των ΑΤΕΙ Αθήνας, Πάτρας, Ηρακλείου και του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Κοινωνικών Λειτουργών καθορίζονται με τα Π.Δ. 50/1989 και 23/1992. Σύμφωνα με αυτά οι Κοινωνικοί Λειτουργοί απασχολούνται στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα με τα παρακάτω αντικείμενα: 
•    Κοινωνική – ψυχοκοινωνική μελέτη ατόμου, οικογένειας, ομάδας και κοινότητας,
•    Διαμόρφωση διάγνωσης,
•    Σχεδιασμό και υλοποίηση σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση συγκεκριμένης κατάστασης.

Τα παρακάτω αντικείμενα απασχόλησης των Κοινωνικών Λειτουργών εξειδικεύονται σε κάθε φορέα, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες της οργανικής μονάδας όπου τοποθετούνται όπως αυτές προβλέπονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του φορέα απασχόλησης τους.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1, του ΠΔ 23/1992 για την άσκηση του επαγγέλματος και τη χρησιμοποίηση του τίτλου του Κοινωνικού Λειτουργού, απαιτείται α) Πτυχίο μίας αναγνωρισμένης από το Κράτος Σχολής Κοινωνικής Εργασίας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή ισότιμο αντίστοιχης Σχολής του εξωτερικού, β) Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου ΠΔ.

Στο άρθρο 3 του ίδιου ΠΔ ορίζεται ρητά «ότι όλοι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί που έτυχαν άδειας ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα με τα παραπάνω, παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο οργανωμένων Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα», χωρίς να γίνεται καμία διάκριση σε σχέση με την εργασιακή τους σχέση.

Κατά συνέπεια, οι εκθέσεις κοινωνικής έρευνας που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων κοινωνικής πρόνοιας που ασκούνται πλέον από τους Δήμους ή που διεξάγονται κατόπιν σχετικών εισαγγελικών εντολών μπορούν να πραγματοποιούνται και να συντάσσονται από Κοινωνικό Λειτουργό που απασχολείται στο Δήμους και τα ΝΠΔΔ τους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Άλλωστε δεν θα είχε κανένα νόημα η πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με ΣΟΧ & ΣΜΕ, αν δεν επιτρεπόταν στους προσληφθέντες η άσκηση του επιστημονικού τους έργου και η παροχή υπηρεσιών στους πολίτες.

Κατά τα λοιπά, για τη διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών (σύσταση επιτροπών, έκδοση και υπογραφή διοικητικών εγγράφων) για την άσκηση των προνοιακών αρμοδιοτήτων ισχύουν όσα προβλέπονται στο θεσμικό πλαίσιο και των κώδικα διοικητικής διαδικασίας όπως ισχύει. 

Εμείς οι Κοινωνικοί Λειτουργοί, καθημερινά πια ερχόμαστε αντιμέτωποι με τραγικές περιπτώσεις ατόμων και οικογενειών που όλο και περισσότερο αντιμετωπίζουν φτώχεια και αποστέρηση ακόμα και των πιο βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων. Περιπτώσεις όπου και αυτά ακόμα τα υπέρτατα αγαθά της υγείας και της ανθρώπινης ζωής τίθενται σε κίνδυνο. Στις επείγουσες αυτές συνθήκες οι δομές κοινωνικής φροντίδας αποδυναμωμένες σε προσωπικό και το πόρους αδυνατούν να ανταποκριθούν.

Η ένταξη των δικαιούχων στα υπάρχοντα κοινωνικά προγράμματα με κατεπείγουσες διαδικασίες, η άμεση ενίσχυση των δομών παροχής κοινωνικής φροντίδας με προσωπικό και πόρους για να ανταπεξέλθουν στις σημερινές πιεστικές κοινωνικές ανάγκες και στον αυξημένο σημερινό τους ρόλο αποτελούν αυτονόητη υποχρέωση της Πολιτείας και των θεσμών της.

Θα ήταν λοιπόν παράδοξο σε τούτη τη συγκυρία, με έντονα τα χαρακτηριστικά ανθρωπιστικής κρίσης, να μην αξιοποιούνται Κοινωνικοί Λειτουργοί που απασχολούνται στο Δημόσιο τομέα ως συμβασιούχοι, δεδομένης και της απαγόρευσης πρόσληψης μόνιμου προσωπικού.

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διασαφήνιση και συνεργασία.

Κοινοποίηση:
1.    Γενική Γραμματέα Πρόνοιας, κυρία Μπέκου
2.    Υπουργείο Εσωτερικών / Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης / Διεύθυνση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ (φαξ:2131364383)
3.    Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας / Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας / Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης / Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας
4.    Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής / Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας/ Διεύθυνση Διοίκησης / Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Υπόψιν κας Χριστοπούλου)
5.    ΚΕΔΕ, (Υπόψιν Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων
6.    Ενδιαφερόμενη Συνάδελφο

 

Διαβάστηκε 5610 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2014 18:20

Facebook

Επικοινωνία


Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
κινητό: 6972607021

email:

Шаблоны Joomla 2015