×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 70

Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Παρέμβαση ΣΚΛΕ για το άνοιγμα των επαγγελμάτων και την άδεια ασκήσεως

Γενικά Γράφτηκε από  Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012 08:52 μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Παρέμβαση ΣΚΛΕ για το άνοιγμα των επαγγελμάτων και την άδεια ασκήσεως.

Σε σειρά δημοσιευμάτων στον Τύπο το επάγγελμα του Κοινωνικού Λειτουργού περιλαμβάνεται μεταξύ εκείνων για τα οποία αίρονται όλοι οι περιορισμοί για την άσκηση τους. Ταυτόχρονα πληροφορηθήκαμε από Συναδέλφους μας που απευθύνθηκαν στις αρμόδιες Περιφέρειες για την έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ότι η σχετική διαδικασία έχει διαφοροποιηθεί.

O ΣΚΛΕ με επιστολή του στους αρμοδίους ζητάει άμεση ενημέρωση και δηλώνει την έντονη αντίθεση των Κοινωνικών Λειτουργών της χώρας σε τυχόν προωθούμενες - εν κρυπτό και κατά τρόπο αιφνιδιαστικό, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση – νομοθετικές ή διοικητικές ρυθμίσεις που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού, ρυθμίσεις μάλιστα οι οποίες κινούνται στα όρια της κοινωνικής δικαιοσύνης και της συνταγματικής νομιμότητας. Ολόκληρη η παρέμβαση παρατίθεται ακολούθως.


 

Αθήνα, 24/1/2012

Αρ. πρωτ. 9856

Προς: 1. Υπουργό Οικονομικών,

κο Ευαγ. Βενιζέλο

2. Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

κο Α. Λοβέρδο

3. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης /Διεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας-Πρόνοιας

Θέμα : Διευκρινίσεις σχετικά με την υπαγωγή του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού σε νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με το άνοιγμα των επαγγελμάτων.

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) εκπροσωπεί συνδικαλιστικά και επιστημονικά τους 5500 Κοινωνικούς Λειτουργούς της Χώρας. Ιδρύθηκε το 1955 και αριθμεί εκτός της Αττικής 28 Περιφερειακά και Τοπικά Τμήματα σε όλη την χώρα, από τον Έβρο μέχρι και την Κρήτη.

Σε σειρά δημοσιευμάτων στον Τύπο το επάγγελμα του Κοινωνικού Λειτουργού περιλαμβάνεται μεταξύ εκείνων για τα οποία αίρονται όλοι οι περιορισμοί για την άσκηση τους. Ταυτόχρονα πληροφορηθήκαμε από Συναδέλφους μας που απευθύνθηκαν στις αρμόδιες Περιφέρειες για την έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ότι η σχετική διαδικασία έχει διαφοροποιηθεί. Μάλιστα, αντί για άδεια ασκήσεως επαγγέλματος τους χορηγείται Βεβαίωση για την διαπίστωση των προϋποθέσεων άσκησης του επαγγέλματος.

Απευθυνόμαστε σε εσάς και θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

Ήδη με το υπ΄αρίθμ 9624 23/6/2011 έγγραφο μας έχουμε ζητήσει ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τις Περιφέρειες της χώρας για τις διαδικασίες χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, μετά την εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου χωρίς μέχρι τώρα να πάρουμε καμία απάντηση για αλλαγές στις διαδικασίες και το θεσμικό πλαίσιο.

Όπως γνωρίζετε στη χώρα μας οι Κοινωνικοί Λειτουργοί είναι εξειδικευμένοι κοινωνικοί επιστήμονες, απόφοιτοι των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας των ΑΤΕΙ Αθήνας, Πάτρας, Ηρακλείου και του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση την Κοινωνική Εργασία, του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης. Η εκπαίδευση τους και στα τέσσερα αυτά τμήματα αφορά στα ίδια γνωστικά αντικείμενα, περιλαμβανόμενης και πρακτικής άσκησης και έχει την ίδια διάρκεια (8 εξάμηνα).

Η άσκηση του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού ρυθμίζεται από το ΠΔ 23/1992. Σύμφωνα με την παράγραφο 1, του άρθρου 1 για την άσκηση του επαγγέλματος και τη χρησιμοποίηση του τίτλου του Κοινωνικού Λειτουργού, απαιτείται α) Πτυχίο μίας αναγνωρισμένης από το Κράτος Σχολής Κοινωνικής Εργασίας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή ισότιμο αντίστοιχης Σχολής του εξωτερικού, β) Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου ΠΔ. Με το άρθρο 54 του Νόμου 3198/2011 προβλέπεται ότι η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού χορηγείται με τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασίες για τους πτυχιούχους όλων των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΕΙ και ΑΤΕΙ.

Στο ίδιο ΠΔ δεν περιλαμβάνεται καμία διάταξη που με οποιοδήποτε τρόπο :

  • Περιορίζει τον αριθμό προσώπων που έχουν πρόσβαση στο επάγγελμα,
  • Εξαρτά τη χορήγηση άδειας από εκτίμηση ύπαρξης πραγματικής ανάγκης,
  • Θέτει γεωγραφικά όρια στο δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος,
  • Ορίζει ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ ασκούντων το επάγγελμα,
  • Απαγορεύει τη δημιουργία περισσότερων εγκαταστάσεων από το ίδιο πρόσωπο,
  • Επιβάλλει ή απαγορεύει τη διάθεση αγαθών από ορισμένου είδους επαγγελματική εγκατάσταση,
  • Επιβάλλει ή απαγορεύει την άσκηση επαγγέλματος υπό ορισμένη εταιρική μορφή,
  • Περιορίζει τη συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο με κριτήριο την επαγγελματική ιδιότητα των συμμετεχόντων.

Περιορισμός τίθεται μόνο με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ΠΔ 23 /1992, σύμφωνα με το οποίο οι Κοινωνικοί Λειτουργοί μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες μετά από Απόφαση του Υπουργού Υγείας εφόσον έχουν ασκήσει το επάγγελμα για μία τουλάχιστον πενταετία.

Επιπλέον η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, που σύμφωνα με το άρθρο 186 του Νόμου 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), εκδίδεται από τις Περιφέρειες έχει ως σκοπό «τη διασφάλιση των εννόμων αγαθών της ζωής, της υγείας, της ανθρώπινης ύπαρξης και της ασφάλειας προσωπικών δεδομένων», σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Συντάγματος και ουσιαστικά αποτελεί τη διαπίστωση των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος.

Κατά συνέπεια καμία διάταξη της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορά στην άσκηση του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού δεν επιβάλλει περιορισμούς στην πρόσβαση στο επάγγελμα. Αντίθετα βρίσκονται σε αρμονία προς την αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας και το κυριότερο διασφαλίζουν τα υπέρτατα αγαθά της ανθρώπινης ζωής και της υγείας.

Εκφράζουμε λοιπόν την έντονη αντίθεση των Κοινωνικών Λειτουργών της χώρας σε τυχόν προωθούμενες - εν κρυπτό και κατά τρόπο αιφνιδιαστικό, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση – νομοθετικές ή διοικητικές ρυθμίσεις που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού, ρυθμίσεις μάλιστα οι οποίες κινούνται στα όρια της κοινωνικής δικαιοσύνης και της συνταγματικής νομιμότητας.

Ζητάμε άμεση ενημέρωση από όλους τους αρμοδίους για τις επιχειρούμενες αλλαγές και δηλώνουμε ότι δεν πρόκειται να δεχτούμε σε καμία περίπτωση την άσκηση του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού χωρίς προηγούμενη διαπίστωση των προϋποθέσεων που τίθενται από το Νόμο για την άσκηση του.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διασαφήνιση και συνεργασία.

 

Κοινοποίηση:

1. Γραφείο Πρωθυπουργού, 2.ΠΑΣΟΚ, 3.ΝΔ,4.ΚΚΕ, 5. ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ, 6. ΛΑΟΣ, 7.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, 8. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ


Διαβάστηκε 5446 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2014 18:19