×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 70

Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρωτοβουλία ΣΚΛΕ για τη δημιουργία Ενιαίου Κλάδου Κοινωνικών Λειτουργών

Γενικά Γράφτηκε από  Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012 12:41 μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

 

Με αφορμή τον τεχνητό διαχωρισμό των Κοινωνικών Λειτουργών σε δύο κατηγορίες, με βάση το βασικό τους πτυχίο, σε πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο καθορισμού των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου, ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την άρση των αδικιών και των ανισοτήτων που προκύπτουν.

Με επιστολή του στον Πρωθυπουργό, τους αρμοδίους Υπουργούς και τα Κόμματα ο ΣΚΛΕ ζητάει άμεσα τη λήψη όλων των απαραίτητων νομοθετικών πρωτοβουλιών που θα κατοχυρώνει θεσμικά την ένταξη όλων των Κοινωνικών Λειτουργών, πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ σε ένα ενιαίο κλάδο / κατηγορία με βασικό προσόν διορισμού το Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και κατά συνέπεια την κατάταξη όλων των υποψηφίων για θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών σε ένα ενιαίο πίνακα. Επιπλέον, ο ΣΚΛΕ ζητάει άμεσα την πραγματοποίηση συναντήσεων με όλους τους αρμοδίους για την καλύτερη παρουσίαση των θέσεων του.

Συνάδελφοι,

Όλοι μαζί μπορούμε να διεκδικήσουμε την αποκατάσταση αυτή την κατάσταση άνισης και άδικης μεταχείρισης σε βάρος των Κοινωνικών Λειτουργών και των δύο κατηγοριών. Ολόκληρη η Επιστολή παρατίθεται ακολούθως. 

 

Αθήνα 9 / 2 / 2012

Αρ.πρωτ. 9867

Προς: (Όπως πίνακας αποδεκτών)

Θέμα: «Δημιουργία Ενιαίου Κλάδου Κοινωνικών Λειτουργών »

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.), είναι το επιστημονικό και επαγγελματικό όργανο των Κοινωνικών Λειτουργών της χώρας. Ιδρύθηκε το 1955, προκειμένου να υπερασπιστεί τα επαγγελματικά και επιστημονικά δικαιώματα των Κοινωνικών Λειτουργών. Μέλη του Συνδέσμου μας είναι όλοι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί της χώρας που διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος χωρίς καμία διάκριση σε πτυχιούχους ΤΕΙ και ΑΕΙ.

Όπως γνωρίζετε στη χώρα μας οι Κοινωνικοί Λειτουργοί είναι εξειδικευμένοι κοινωνικοί επιστήμονες, απόφοιτοι των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας των ΤΕΙ Αθήνας, Πάτρας, Ηρακλείου και του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση την Κοινωνική Εργασία του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης. Η εκπαίδευση τους και στα τέσσερα αυτά τμήματα αφορά στα ίδια γνωστικά αντικείμενα, περιλαμβανόμενης και πρακτικής άσκησης και έχει την ίδια διάρκεια (8 εξάμηνα).

Όλοι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί της χώρας, απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, έχουν κοινά επαγγελματικά δικαιώματα τόσο στο ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, όπως αυτά καθορίζονται με το ΠΔ 23/1992 και ασκούν το λειτούργημα του Κοινωνικού Λειτουργού μετά την έκδοση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος, που χορηγείται κάτω από τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασίες για τους πτυχιούχους όλων των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΕΙ & ΤΕΙ. Ειδικότερα:

· Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1, του ΠΔ 23/1992 για την άσκηση του επαγγέλματος και τη χρησιμοποίηση του τίτλου του Κοινωνικού Λειτουργού, απαιτείται α) Πτυχίο μίας αναγνωρισμένης από το Κράτος Σχολής Κοινωνικής Εργασίας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή ισότιμο αντίστοιχης Σχολής του εξωτερικού, β) Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου ΠΔ.

· Με το άρθρο 54 του Νόμου 3198/2011 προβλέπεται ότι η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού χορηγείται με τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασίες για τους πτυχιούχους όλων των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Πάγια θέση μας είναι ότι ο κοινός καθορισμός των πλαισίων άσκησης του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού, το κοινό περιεχόμενο και διάρκεια του προγράμματος σπουδών όλων των τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ΑΕΙ και ΤΕΙ αποτελούν απόδειξη της ουσιαστική ισοτιμίας των πτυχίων Κοινωνικής Εργασίας όλων των ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας.

Επιπλέον, ο Νόμος 2916/2001 που αφορά στη «Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του Τεχνολογικού τομέα της», ορίζει ότι η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στη χώρα μας είναι ενιαία αποτελούμενη από ΑΕΙ και ΤΕΙ, διασφαλίζοντας έτσι και την τυπική ισοτιμία των πτυχίων Κοινωνικής Εργασίας όλων των ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας. Συμπληρωματικά, με το Νόμο 3549/2007 τα ΤΕΙ κατατάσσονται στην Ανώτατη Εκπαίδευση ενώ μια σειρά άλλων διατάξεων, ολοκλήρωσαν τα ακαδημαϊκά τους χαρακτηριστικά.

Δυστυχώς όμως στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο καθορισμού των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου, οι Κοινωνικοί Λειτουργοί εξακολουθούν να διαχωρίζονται σε πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ. Με τον τρόπο αυτό επιβάλλεται ένας τεχνητός διαχωρισμός σε Κοινωνικούς Λειτουργούς δύο ταχυτήτων. Ο διαχωρισμός αυτός έχει σαν συνέπεια τη δημιουργία μιας παράδοξης κατάστασης κατά την οποία:

· Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί ΠΕ να αποκλείονται εντελώς από τις προκηρύξεις θέσεων Κοινωνικών Λειτουργών ΤΕ,

· Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί ΤΕ να επιλέγονται για την κάλυψη θέσεων Κοινωνικών Λειτουργών μόνο ελλείψει ΠΕ,

· Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί που επιλέγονται τελικά για πρόσληψη να υπολείπονται πολλές φορές προσόντων των επιλαχόντων.

Διερωτόμαστε, λοιπόν, πως είναι δυνατόν υποψήφιοι – πτυχιούχοι Τμημάτων της ενιαίας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ίδια διάρκεια σπουδών το ίδιο γνωστικό αντικείμενο, τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα να διαχωρίζονται σε πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ;

Θεωρούμε ότι ο διαχωρισμός των Κοινωνικών Λειτουργών σε ΤΕ και ΠΕ, αποτελεί προσβλητική και μειωτική αντιμετώπιση, παραπέμπει σε περασμένες δεκαετίες και σε καμία περίπτωση δεν είναι κατανοητή. Επιπλέον καταργεί στην πράξη τους Νόμους και συνιστά άνιση και άδικη μεταχείριση σε βάρος των Κοινωνικών Λειτουργών και των δύο κατηγοριών, παραβιάζοντας ταυτόχρονα την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των υποψηφίων.

Για την αποκατάσταση της αδικίας ζητάμε άμεσα τη λήψη όλων των απαραίτητων νομοθετικών πρωτοβουλιών που θα κατοχυρώνει θεσμικά: την ένταξη όλων των Κοινωνικών Λειτουργών, πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ σε ένα ενιαίο κλάδο / κατηγορία με βασικό προσόν διορισμού το Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και κατά συνέπεια την κατάταξη όλων των υποψηφίων για θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών σε ένα ενιαίο πίνακα.

Ήδη το Υπουργείο Παιδείας έχει προχωρήσει στη δημιουργία του κλάδου ΠΕ 30 που περιλαμβάνει όλους τους Κοινωνικούς Λειτουργούς ΤΕ & ΠΕ, που απασχολούνται στην Ειδική Αγωγή.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η θέση για ενιαίο κλάδο / κατηγορία Κοινωνικών Λειτουργών αποτελεί κοινό αίτημα των Κοινωνικών Λειτουργών της χώρας τόσο των αποφοίτων ΤΕΙ όσο και των αποφοίτων ΑΕΙ, που αποτελούν μέλη του Συνδέσμου μας.

Για την καλύτερη παρουσίαση της θέσης μας επιθυμούμε την πραγματοποίηση συνάντησης εργασίας με εσάς προσωπικά ή εξουσιοδοτημένους συνεργάτες σας.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διασαφήνιση και συνεργασία.

 

Πίνακας Αποδεκτών:

 1. Γραφείο Πρωθυπουργού
 2. Υπουργό Εσωτερικών, κύριο Γιαννίτση
 3. Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, κυρία Γεννηματά
 4. Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κύριο Ρέππα
 5. Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, κυρία Γεννηματά
 6. ΠΑΣΟΚ
 7. ΝΔ
 8. ΚΚΕ
 9. ΛΑΟΣ
 10. ΣΥΡΙΖΑ
 11. Δημοκρατική Αριστερά
 12. Δημοκρατική Συμμαχία

Τηλ Επικοινωνίας:

Ευαγγελία Χαλβατζά, Πρόεδρος ΔΣ ΣΚΛΕ: 6944221060

Αθανασίου Φυλλιώ, Αντιπρόεδρος ΔΣ ΣΚΛΕ: 6972825478

Γεώργιος Λουκάς, Γ. Γραμματέας ΔΣ ΣΚΛΕ: 6974645081

Διαβάστηκε 4820 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2014 18:19