Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 104 32 Αθήνα, 5ος Όροφος.
Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
Είσοδος στο μητρώο μελών : https://mitroo.skle.gr/

Νέα Παρέμβαση ΣΚΛΕ για την Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος

Γενικά Γράφτηκε από  Τρίτη, 05 Ιουνίου 2012 10:33 μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Σε πολλές περιπτώσεις διάφορες Περιφέρειες έχουν προβεί σε αλλαγές στον τύπο και το περιεχόμενο της Απόφασης με την οποία χορηγείται η Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. Ο ΣΚΛΕ μη κατανοώντας την σκοπιμότητα της αλλαγής στο κείμενο της χορηγούμενης Άδειας Άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού και για την αποφυγή σύγχυσης και δυσαρμονίας που μπορεί να προκληθεί από αλλαγές στο περιεχόμενο που δεν είναι σύννομες σας παρεμβαίνει με επιστολή του σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και ζητάει ενιαία τύπο και περιεχόμενο στις Άδειες Ασκήσεως Επαγγέλματος που εκδίδονται από όλες τις Περιφέρειες σύμφωνα με Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το επάγγελμα του Κοινωνικού Λειτουργού. Ολόκληρη η παρέμβαση του ΣΚΛΕ παρατίθεται ακολούθως.


Προς: 1. Περιφέρειες της Χώρας,

Υπόψιν Περιφερειαρχών

Θέμα: Τύπος και περιεχόμενο Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) εκπροσωπεί συνδικαλιστικά και επιστημονικά τους 5500 Κοινωνικούς Λειτουργούς της Χώρας. Ιδρύθηκε το 1955 και αριθμεί εκτός της Αττικής 28 Περιφερειακά και Τοπικά Τμήματα σε όλη την χώρα, από τον Έβρο μέχρι και την Κρήτη.

Όπως γνωρίζετε η άσκηση του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού ρυθμίζεται από το Προεδρικό Διάταγμα 23/1992. Σύμφωνα με την παράγραφο 1, του άρθρου 1 του ΠΔ 23/1992 για την άσκηση του επαγγέλματος και τη χρησιμοποίηση του τίτλου του Κοινωνικού Λειτουργού, απαιτείται α) Πτυχίο μίας αναγνωρισμένης από το Κράτος Σχολής Κοινωνικής Εργασίας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή ισότιμο αντίστοιχης Σχολής του εξωτερικού, β) Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου ΠΔ.

Η Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού εκδίδεται με απόφαση, του αρμοδίου οργάνου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με το άρθρο 54 του Νόμου 3198/2011 προβλέπεται ότι η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού χορηγείται με τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασίες για τους πτυχιούχους όλων των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΕΙ και ΑΤΕΙ.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ίδιου ΠΔ οι Κοινωνικοί Λειτουργοί που έτυχαν Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος, παρέχουν τις υπηρεσίες τους τόσο στα πλαίσια οργανωμένων Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα όσο και ως ελεύθεροι επαγγελματίες μετά από σχετική Άδεια του Υπουργού Υγείας.

Με το άρθρο 186 του Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) η αρμοδιότητα για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος κοινωνικού λειτουργού και την τήρηση σχετικού μητρώου με διαρκή ενημέρωση σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του ΠΔ 23/1992 που αφορά στην «Άσκηση του Επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού» μεταβιβάζεται στις Περιφέρειες της χώρας.

Κατά συνέπεια, για την άσκηση του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού εξακολουθεί να ισχύει ως προϋπόθεση η Έκδοση σχετικής Άδειας που εκδίδεται με σχετική Απόφαση του αρμοδίου οργάνου και δεν προκύπτει καμία αλλαγή στη διαδικασία έκδοσης αλλά και στον τύπο και το περιεχόμενο της σχετικής απόφασης των ισχυόντων πριν από την άσκηση της σχετικής αρμοδιότητας από τις Περιφέρειες της χώρας.

Σύμφωνα με καταγγελίες μελών του ΣΚΛΕ αλλά και από έρευνα στο Διαδίκτυο έχουμε διαπιστώσει ότι σε πολλές περιπτώσεις διάφορες Περιφέρειες έχουν προβεί σε αλλαγές στον τύπο και το περιεχόμενο της Απόφασης με την οποία χορηγείται η Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. Δηλαδή ενώ το κείμενο του εγγράφου της χορηγούμενης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, άδειας θα έπρεπε να διατυπώνεται: «χορηγούμε στον/ην ……………….. Άδεια Άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.», σύμφωνα με το Π.Δ. 23/1992 αναφέρει «χορηγούμε στον/ην ……………….. Αδεία Άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού για να παρέχει τις υπηρεσίες του/της στα πλαίσια οργανωμένων Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα»

Μη κατανοώντας την σκοπιμότητα της αλλαγής στο κείμενο της χορηγούμενης Άδειας Άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού και για την αποφυγή σύγχυσης και δυσαρμονίας που μπορεί να προκληθεί από αλλαγές στο περιεχόμενο που δεν είναι σύννομες σας υπενθυμίζουμε ότι το διατακτικό μέρος των σχετικών αποφάσεων θα πρέπει να διατυπώνεται ως ακολούθως:

«Χορηγούμε στον/ ην κ……………………, Άδεια Άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού».

Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διασαφήνιση και συνεργασία.

 

Κοινοποίηση:

1. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης / Διεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας


Διαβάστηκε 6187 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2014 18:19

Facebook

Επικοινωνία


Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
κινητό: 6972607021

email:

Шаблоны Joomla 2015