Συνέχιση Βοήθεια στο Σπίτι

Συνέχιση Βοήθεια στο Σπίτι.

Στο ΦΕΚ 268/Α΄/31-12-2011 δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν.4024/2011 που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», στην οποία συμπεριλαμβάνεται διάταξη για τη συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» έως τις 30.6.2012, με ισόχρονη παράταση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου του απασχολούμενου προσωπικού από τους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα. Για την εφαρμογή της διάταξης εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών η εγκύκλιος με αριθμό 505 / 3 -1 -2012, που ενημερώνει τους Δήμους της χώρας για τη διάταξη μέσω των αρμοδίων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.


Διαβάστηκε 10955 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2014 18:19

Facebook

Επικοινωνία


Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
κινητό: 6972607021

email:

Шаблоны Joomla 2015