Παρέμβαση ΣΚΛΕ για την προκήρυξη θέσεων ΚΛ στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

Προς : Υπουργό Εργασίας
Διοικητή ΟΑΕΔ


Σχετικά με την πρόσφατη προκήρυξη θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για παραλείψεις και λάθη στην προκήρυξη των θέσεων Κοινωνικής Εργασίας που δημιουργούν σημαντικά προβλήματα και ερωτηματικά.
Αναλυτικά πρόκειται για τα εξής:


    Στο σχετικό Παράρτημα της Προκήρυξης στην κατηγορία ΔΕ προσδιορίζεται ειδικότητα ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ /ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ.  Θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1, του ΠΔ 23/1992 για την άσκηση του επαγγέλματος και τη χρησιμοποίηση του τίτλου του Κοινωνικού Λειτουργού, απαιτείται α) Πτυχίο μίας αναγνωρισμένης από το Κράτος Σχολής Κοινωνικής Εργασίας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή ισότιμο αντίστοιχης Σχολής του εξωτερικού, β) Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου ΠΔ.   Στη χώρα μας οι Κοινωνικοί Λειτουργοί είναι εξειδικευμένοι κοινωνικοί επιστήμονες, απόφοιτοι των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας των ΤΕΙ Αθήνας, Πάτρας, Ηρακλείου και του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση την Κοινωνική Εργασία του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης. Η εκπαίδευση τους και στα τέσσερα αυτά τμήματα αφορά στα ίδια γνωστικά αντικείμενα, περιλαμβανόμενης και πρακτικής άσκησης και έχει την ίδια διάρκεια (8 εξάμηνα).


    Οι προκηρυσσόμενες θέσεις Κοινωνικής Εργασίας / Κοινωνικών Λειτουργών διαχωρίζονται τεχνητά σε θέσεις ΤΕ και ΠΕ παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο όλοι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί της χώρας, απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, έχουν κοινά επαγγελματικά δικαιώματα τόσο στο ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, όπως αυτά καθορίζονται με το ΠΔ 23/1992 και ασκούν το λειτούργημα του Κοινωνικού Λειτουργού μετά την έκδοση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος, που χορηγείται κάτω από τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασίες για τους πτυχιούχους όλων των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΕΙ & ΤΕΙ. Ο διαχωρισμός αυτός έχει σαν συνέπεια τη δημιουργία μιας παράδοξης κατάστασης κατά την οποία:
• Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί ΠΕ να αποκλείονται εντελώς από τις προκηρυσσόμενες  θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών ΤΕ και να οι Κοινωνικοί Λειτουργοί ΤΕ να αποκλείονται από τις θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ
• Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί ΤΕ να επιλέγονται για την κάλυψη θέσεων Κοινωνικών Λειτουργών μόνο ελλείψει ΠΕ,
• Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί που επιλέγονται τελικά για πρόσληψη να υπολείπονται πολλές φορές προσόντων των επιλαχόντων.
Διερωτόμαστε, λοιπόν, πως είναι δυνατόν υποψήφιοι – πτυχιούχοι Τμημάτων της ενιαίας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ίδια διάρκεια σπουδών το ίδιο γνωστικό αντικείμενο, τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα να διαχωρίζονται σε πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ;

O  διαχωρισμός  αυτός καταργεί στην πράξη τους Νόμους και συνιστά άνιση και άδικη μεταχείριση σε βάρος των Κοινωνικών Λειτουργών και των δύο κατηγοριών, παραβιάζοντας ταυτόχρονα την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των υποψηφίων.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω παρακαλούμε άμεσα για τη διόρθωση των παραπάνω με τροποποίηση της σχετικής προκήρυξης ως ακολούθως:
    Απαλοιφή της ειδικότητας ΔΕ Κοινωνικού Λειτουργού από το σχετικό παράρτημα της προκήρυξης,
   Προκήρυξη όλων των θέσεων Κοινωνικών Λειτουργών με ενιαίο τρόπο ως εξής: «Κοινωνικοί Λειτουργοί ΠΕ ή ΤΕ»,  έτσι ώστε να έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για την κάλυψη των θέσεων όλοι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί , απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ χωρίς αποκλεισμούς και ισότιμα.

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διασαφήνιση και συνεργασία.

Διαβάστηκε 10466 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2014 18:20

Facebook

Επικοινωνία


Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
κινητό: 6972607021

email:

Шаблоны Joomla 2015