ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για συμμετοχή Κοινωνικών Λειτουργών στις Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης διεπιστημονικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής της υπηρεσίας «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία»

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας έπειτα από πρόσκληση της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με την κατάρτιση μητρώου ενδιαφερόμενων Κοινωνικών Λειτουργών για συμμετοχή σε Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης διεπιστημονικού χαρακτήρα για την εκτίμηση της ανάγκης παροχής Προσωπικού Βοηθού για άτομα με αναπηρία, καλεί τα μέλη του της Περιφέρεια Αττικής να εκδηλώσουν το σχετικό ενδιαφέρον τους πραγματοποιώντας είσοδο στην ατομική καρτέλα τους στο ηλεκτρονικό μητρώο https://mitroo.skle.gr/  συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση /φόρμα.

Η υπηρεσία του Προσωπικού Βοηθού για ΑΜΕΑ για την ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσης και συμπερίληψή της στην κοινωνία θεσμοθετήθηκε με το ν. 4837/2021. (άρθρα 32-39) με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αυτών και των οικογενειών τους, μέσω της ενίσχυσης της ανεξάρτητης διαβίωσης τους. Οι υπηρεσίες του προσωπικού βοηθού θα παρέχονται βάσει των εξατομικευμένων αναγκών και συνθηκών ζωής, των ατομικών επιλογών και ενδιαφερόντων ατόμων με αναπηρία, ηλικίας 16-65 ετών, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας (κινητικής, αισθητηριακής, ψυχικής ή νοητικής) και τόπου διαβίωσης.

Σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση θα υλοποιηθεί πιλοτική εφαρμογή, της οποίας η πρώτη φάση θα αφορά, για το τρέχον έτος, 1.000 ωφελούμενους στην Περιφέρεια Αττικής και στη συνέχεια το 2023 θα ακολουθήσει η β΄ φάση με ωφελούμενους σε περισσότερες περιφέρειες. Οι αμοιβή των αξιολογητών ανέρχεται στο ποσόν των 25€ μεικτά ανά αξιολόγηση και θα καταβάλλεται από την Κοινωνία της Πληροφορίας (φορέα υλοποίησης του έργου).

Η σύνθεση των Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης διεπιστημονικού χαρακτήρα θα είναι τριμελής και θα αποτελούνται από Κοινωνικό Λειτουργό, Εργοθεραπευτή και Ψυχολόγο. Η αξιολόγηση για όσους υποβάλουν αίτηση θα στηρίζεται σε συνέντευξη, κατ’ οίκον επίσκεψη και στο αξιολογητικό εργαλείο WHODAS 2.0.

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί, μέλη του ν.π.δ.δ. ΣΚΛΕ στην Περιφέρεια Αττικής, που επιθυμούν να ενταχθούν στο μητρώο ενδιαφερόμενων Κοινωνικών Λειτουργών για συμμετοχή σε Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης διεπιστημονικού χαρακτήρα θα πρέπει να έχουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

-     - Τουλάχιστον τριετή εργασιακή εμπειρία σε φορείς /δομές που παρέχουν υπηρεσίες σε ΑΜΕΑ

-      - Εμπειρία συμμετοχής σε διεπιστημονικές ομάδες

-   - Να μην παρέχουν συστηματικά υπηρεσίες που προσομοιάζουν στην υπηρεσία προσωπικού βοηθού ή να συνδέονται με οποιοδήποτε σχέση εργασίας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες

Υποβολή αιτήσεων έως 18/3/2022

Αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στη συνημμένη επιστολή της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στο Μέρος Δ΄ του Ν. 4837/2021

Διαβάστηκε 1551 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 09 Μαϊος 2022 09:25

Facebook

Επικοινωνία


Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
κινητό: 6972607021

email:

Шаблоны Joomla 2015