Κινητοποιήσεις Εργαζομένων Βοήθεια στο Σπίτι

Αυγούστου 29 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή την απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων στις Δομές Βοήθεια στο Σπίτι την Πέμπτη 30 και την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2012, ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος εκφράζει την συμπαράσταση του στους εργαζόμενους τους και καλεί τους συναδέλφους Κοινωνικούς Λειτουργούς σε συμμετοχή τους στις απεργιακές κινητοποιήσεις.

Ο ΣΚΛΕ, ο οποίος έχει πρωτοστατήσει στην δημιουργία του θεσμού, επισημαίνει ότι τυχόν διακοπή της λειτουργίας των Δομώv σημαίνει τη διακοπή παροχής επειγουσών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας και υγείας για 130.000 ηλικιωμένους και ΑμεΑ και την απώλεια εργασίας για τους 3.800 εργαζόμενους των δομών.

Μέσα στις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες η διακοπή της λειτουργίας των Δομών θα οδηγήσει σε δραματική επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης των εξυπηρετούμενων και των οικογενειών τους και στη δημιουργία 3.800 νέων ανέργων.

Πάγια θέση του ΣΚΛΕ είναι η εξεύρεση μόνιμης, βιώσιμης και σταθερής λύσης ώστε οι Δομές Βοήθεια στο Σπίτι να συνεχίσουν να υλοποιούνται σε κάθε Δήμο της χώρας  με ωφελούμενους όλους τους Ηλικιωμένους και ΑμεΑ που χρήζουν υποστηρικτικών κατ΄οίκον υπηρεσιών χωρίς καμία διάκριση και χωρίς καμία οικονομική συμμετοχή.

Οι δομές Βοήθεια στο Σπίτι και Κοινωνική Μέριμνα εξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας που στο μέλλον μάλιστα αναμένεται να ενταθούν. Η αρμοδιότητα για την κάλυψη των αναγκών αυτών ανήκει στους Δήμους. Κατά συνέπεια θα πρέπει με νομοθετική ρύθμιση να ενταχθούν οργανικά στη Δομή των υπό σύσταση Διευθύνσεων Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων. Οι ήδη εργαζόμενοι σε αυτές που προσλήφθηκαν με διαδικασίες ΑΣΕΠ και διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία 8-10 ετών θα πρέπει να ενταχθούν σε κενές οργανικές ή συνιστώσες προσωποπαγείς θέσεις των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Διευθύνσεων Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων που πρέπει να συσταθούν άμεσα σε κάθε Δήμο.

Facebook

Επικοινωνία


Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
κινητό: 6972607021

email:

Шаблоны Joomla 2015