ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΚΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Απριλίου 19 2013

ΠΡΟΣ

Δ.Σ. Σ.Κ.Λ.Ε.

Αθήνα 18-4-2013

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες,

Σε συνέχεια της από 15.4.2013 συνάντησης ομάδας στελεχών του Ε.Κ.Κ.Ε. με εκπροσώπους σας (κ. Ζήση και κ. Παππά) σχετικά με την έρευνα που διεξάγει ο φορέας μας για το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι και ενόψει προβληματισμών που έχουν εκφράσει στελέχη του Προγράμματος, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα.

(α) Η ταυτότητα του φορέα μας

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Αθλητισμού & Πολιτισμού. Ιδρύθηκε το 1959 υπό την αιγίδα της UNESCO και αποτελεί το μόνο δημόσιο ερευνητικό κέντρο της χώρας στον τομέα της κοινωνικής έρευνας. Ως εκ τούτου, ήδη από τη δεκαετία του 1960, το ΕΚΚΕ έχει δημιουργήσει μία μοναδική ερευνητική παράδοση και διακρίνεται για την εγκυρότητα και την ποιότητα των ερευνών του τόσο σε επίπεδο μεθοδολογίας όσο και σε επίπεδο ποιότητας της επιστημονικής ανάλυσης. Το ΕΚΚΕ σε όλη αυτή την μακρόχρονη πορεία έχει διαχειριστεί μια σειρά δεδομένων για να μπορέσει να στηρίξει τα αποτελέσματα των ερυνών του. Άλλωστε η Πολιτεία δημιουργώντας το ΕΚΚΕ έχει  ένα σύμβουλο σε κοινωνικά θέματα, που ιδίως σε περίοδο κρίσης πλήττουν την κοινωνία μας  (για περισσότερες πληροφορίες ως προς το έργο μας βλ. www.ekke.gr).

Από την φύση του (δημόσιο ερευνητικό κέντρο) αλλά και λόγω της ποιότητας του ανθρώπινου δυναμικού του (ερευνητές κύρους με πολύχρονη εμπειρία), το ΕΚΚΕ είναι σε θέση να επεξεργαστεί με κάθε σεβασμό και πλήρη εχέγγυα ασφάλειας τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που κρίνονται αναγκαία για την διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών. Επισημαίνουμε, δε, ότι το ΕΚΚΕ ουδέποτε έχει κατηγορηθεί για διαρροή δεδομένων που κλήθηκε να επεξεργαστεί και είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο στα θέματα αυτά καθώς συνδέονται άμεσα και με την διαφύλαξη του κύρους του στον επιστημονικό χώρο.

(β) Η ταυτότητα της έρευνας

Όπως γνωρίζετε, από τον Οκτώβριο του 2011 ξεκίνησε από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας η υλοποίηση μίας σύνθετης διαδικασίας μετάβασης σε ένα νέο σύστημα «Βοήθειας στο Σπίτι» (Ν. 4052/2012). Στο πλαίσιο αυτό, έχει ξεκινήσει η λειτουργία του Προγράμματος Κατ’ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων (μέσω των φορέων κοινωνικής ασφάλισης), ενώ ειδική παρέμβαση για την κάλυψη των ανασφαλίστων θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή έως τον Σεπτέμβριο του 2013 (χρόνος λήξης του μεταβατικού σταδίου διατήρησης των υφιστάμενων υπηρεσιών με χρηματοδότηση από τους ΚΑΠ των Δήμων).

Ενόψει των παραπάνω, το Υπουργείο ανέθεσε στο ΕΚΚΕ μία έρευνα πεδίου με στόχο να αποτυπώσει στατιστικά την υφιστάμενη κατάσταση (αριθμός και κοινωνικοοικονομικό προφίλ ομάδων στόχου) και βάσει των στοιχείων να εκπονήσει μία σειρά προκαταρκτικών σεναρίων πολιτικής που θα βοηθήσουν το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων & Πρόνοιας να προβεί σε μία όσο το δυνατό καλύτερα τεκμηριωμένη, στοχευμένη και δημοσιονομικά βιώσιμη παρέμβαση για την ωρίμανση του νέου συστήματος. Στο πλαίσιο της ως άνω έρευνας, το ΕΚΚΕ ζήτησε από τα αρμόδια στελέχη των δομών που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτή τη στιγμή να αποστείλουν στοιχεία προς υποβοήθηση του ερευνητικού του έργου και με απώτερο σκοπό την καλύτερη δυνατή τεκμηρίωση των προτεινόμενων σεναρίων πολιτικής.

Αν και κατανοούμε την προσπάθεια που χρειάζεται να καταβληθεί εκ μέρους των στελεχών του Βοήθεια στο Σπίτι για την συγκέντρωση των στοιχείων, το γεγονός είναι ότι η αποτελεσματικότητα της έρευνας και περαιτέρω των προτάσεων του ΕΚΚΕ (που θα βασιστούν στα πορίσματα της έρευνας) εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πληρότητα των στοιχείων που θα λάβουμε αλλά και από την ταχύτητα αποστολής τους (τα στοιχεία πρέπει να έχουν φτάσει σε εμάς το αργότερο έως τις 26.4.2013). Προς διευκόλυνση των στελεχών που συμπληρώνουν τα ερωτηματολόγια, συγκεντρώσαμε και ομαδοποιήσαμε όλα τα σχετικά ερωτήματα που μας έχουν τεθεί και οι απαντήσεις περιέχονται σε ειδικό έγγραφο που αποστείλαμε στην ΕΕΤΑΑ και, εξ όσων γνωρίζουμε, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της.

Ενόψει των παραπάνω, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος για το ενδιαφέρον που επέδειξε για την έρευνά μας και ελπίζουμε ότι με την βοήθειά του θα κατορθώσουμε να συμβάλλουμε στην διαμόρφωση του βέλτιστου δυνατού πλαισίου διασφάλισης των υπηρεσιών βοήθειας στο σπίτι.

Για την ερευνητική ομάδα του ΕΚΚΕ

Nίκος Σαρρής

Συνυπεύθυνος του προγράμματος

 

Facebook

Επικοινωνία


Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
κινητό: 6972607021

email:

Шаблоны Joomla 2015