Παρέμβαση ΣΚΛΕ για προσωρινά αποτελέσματα προκήρυξης απο ΜΚΟ ΠΝΟΗ στην Καβάλα

Οκτωβρίου 24 2013

ΠΡΟΣ: ΠΝΟΗ

Με βάση την υπ’αρίθμου 227/02.09.2013 Ανακοίνωση που εξέδωσε η Μ.Κ.Ο. «ΠΝΟΗ» για την πρόσληψη ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «ΠΝΟΗ : Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Καβάλας» η οποία  εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»,  που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), οριζόταν μεταξύ άλλων ως απαραίτητα προσόντα για τους επαγγελματίες Κοινωνικούς Λειτουργούς η γνώση Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Γ2 ή Γι, όπως επίσης και απαραίτητη προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο.

Έπειτα από πολλές καταγγελίες μελών του ΣΚΛΕ στα προσωρινά αποτελέσματα που εξέδωσε η Μ.Κ.Ο. «ΠΝΟΗ»  πληροφορηθήκαμε ότι συμπεριλαμβάνονται στη λίστα προσληφθέντων άτομα χωρίς τα απαραίτητα προσόντα της γνώσης Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Proficiency ή Advance και χωρίς καμία επαγγελματική εμπειρία. Τα προσόντα αυτά, όπως γνωρίζετε, αποδεικνύονται με πολύ συγκεκριμένους τρόπους.

Επίσης μέλη μας, επαγγελματίες Κοινωνικοί Λειτουργοί, ενίστανται για τη μη καταχώρηση στους προσωρινούς πίνακες αποτελεσμάτων δικαιολογητικών μοριοδότησης που είχαν εμπρόθεσμα καταθέσει.

Παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα στη διόρθωση των σχετικών πινάκων επιλεχθέντων Κοινωνικών Λειτουργών, σε διαφορετική περίπτωση επιφυλασσόμαστε για την άσκηση κάθε νόμιμου μέσου καταγγελίας της Μ.Κ.Ο. «ΠΝΟΗ» σε κάθε αρμόδια δικαστική και διοικητική Αρχή.


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων
2. Δήμος Καβάλας

Facebook

Επικοινωνία


Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
κινητό: 6972607021

email:

Шаблоны Joomla 2015