ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ & ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ιουλίου 16 2014

Αθήνα 9/7/2014
Αριθ. Πρωτ: 10862

ΠΡΟΣ : 1. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, κο Ι. Βρούτση
2. Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, κο Β. Κεγκέρογλου
3. Γενική Γραμματέα Πρόνοιας, κα Ε. Μπέκου
Κοινοποιηση:
ΠΟΕΔΗΝ
Σωματεία Εργαζομένων Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας  Περιφερειών

ΘΕΜΑ: Ένταξη του κλάδου των Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ & ΤΕ στο Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας
Σχετικά:
α. Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α΄/11-2-2014)
β. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. οικ.2/1/087/0022/24-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης 22η Μισθολογίου του Υπουργείου Οικονομικών
γ.Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 2728/25-2-2014 έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.)

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, που αφορούν στην υποβολή αιτημάτων από τους φορείς του δημοσίου για την ένταξη κλάδων υγειονομικών στο Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας, παρακαλούμε να εξετάσετε το ενδεχόμενο της ένταξης του κλάδου  των Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ & ΤΕ που εργάζονται στις Υπηρεσίες και τα ΝΠΔΔ της Πρόνοιας (Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας των Περιφερειών, ΕΚΚΑ, ΚΕΑΤ κα) και εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας στην κατηγορία Α΄ του σχετικού επιδόματος.

Οι  Κοινωνικοί Λειτουργοί των προνοιακών ΝΠΔΔ και Υπηρεσιών εργάζονται σε δομές όπως Θεραπευτήρια Χρόνιων Παθήσεων, Ιδρύματα Προστασίας του Παιδιού και της Οικογένειας, Κέντρα Περίθαλψης & Προστασίας Αναπήρων, Παιδοπόλεις, Στεγες ανηλίκων. Ως επαγγελματίες υγείας - πρόνοιας, παρέχουν ψυχοκοινωνική στήριξη, συμβουλευτική υποστήριξη  στους ασθενείς και τις οικογένειές τους ώστε να διαχειριστούν ψυχολογικές συνέπειες και τα κοινωνικά προβλήματα που προκύπτουν.

Στη σημερινή συγκυρία με τη δραματική αύξηση της ανεργίας, τη συρρίκνωση του οικογενειακού εισοδήματος, την αύξηση της φτώχειας και την αύξηση του αριθμού των μελών των πολλαπλών κατηγοριών ευπαθών κοινωνικών ομάδων, οι κοινωνικές υπηρεσίες των προαναφερόμενων Δομών καλούνται να αντιμετωπίσουν αυξημένες ανάγκες και ζήτηση. Ήδη, αποδεικνύεται ότι όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας απευθύνονται σε κοινωνικές υπηρεσίες για την κάλυψη βασικών αναγκών τους και την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.

Για την εκτέλεση του έργου τους εργάζονται καθημερινά με εξυπηρετούμενους με χρόνιες παθήσεις, ΑΜΕΑ, ηλικιωμένους, ψυχικά πάσχοντες, παιδιά με παραβατική συμπεριφορά  Επιπλέον,  στις συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης που αντιμετωπίζει το Σύστημα Πρόνοιας, οι κοινωνικοί λειτουργοί έρχονται σε καθημερινή επαφή με ανθρώπους άπορους ή που ζουν με εισοδήματα κάτω από τα όρια της φτώχειας, σε πολύ κακές συνθήκες στέγασης, άστεγους, με κακή υγιεινή, με σοβαρά προβλήματα ψυχικής και σωματικής υγείας εκτεθειμένους σε λοιμώδη νοσήματα, σχεδόν πάντα πριν λάβουν υγειονομική φροντίδα από και πριν διαγνωστούν.

Η συχνότητα των συνεδριών με τους ωφελούμενους είναι παρόμοια με αυτή του Ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και δεν επηρεάζεται από τη διάγνωση και τη μολυσματικότητα του νοσήματος που αντιμετωπίζει. Η καθημερινή επαφή με ανθρώπους που αντιμετωπίζουν έντονα ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήματα, λόγω της οικονομικής κρίσης, συνιστά σημαντικό παράγοντα ψυχολογικής επιβάρυνσης και εμφάνισης συμπτωμάτων επαγγελματικής εξουθένωσης των επαγγελματιών.

Υπενθυμίζουμε δε, ότι οι κοινωνικοί λειτουργοί συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις παραπάνω προνοιακές δομές σε συνθήκες υποστελέχωσης.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία και συνεργασία.

Facebook

Επικοινωνία


Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
κινητό: 6972607021

email:

Шаблоны Joomla 2015