Παρέμβαση ΣΚΛΕ για καταχρηστική χρήση του όρου Κοινωνική Εργασία

Σεπτεμβρίου 15 2014

Αθήνα, 9/9/2014
Αρ.Πρωτ: 10903
Προς: ΜΚΟ Θετική Φωνή
ΜΚΟ Έμφασις

Θέμα: Χρήση του όρου «κοινωνική εργασία» σε διάφορες δράσεις που αναπτύσσονται από οργανισμούς.

Αγαπητοί κύριοι,

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, εκπροσωπεί πανελλαδικά τους επαγγελματίες κοινωνικούς λειτουργούς. Οι δράσεις μας έχουν ως σκοπό την προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων μας και την προώθηση των αρχών και των αξιών της κοινωνικής εργασίας με σκοπό την ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής.

Με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθούμε τις δράσεις που εφαρμόζετε  όλο αυτό το διάστημα δραστηριοποίησης σας στην αντιμετώπιση φαινομένων που πλήττουν ευάλωτους πληθυσμούς και διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Θεωρούμε μάλιστα σημαντική την ύπαρξη τέτοιων πρωτοβουλιών που προέρχονται από την Κοινωνία των Πολιτών και που δημιουργούν τις περισσότερες φορές καινοτομίες σε μείζονα θέματα της ευρύτερης κοινωνικής ζωής και της σφαίρας της δημόσιας υγείας.

Παρατηρήσαμε όμως, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,  ότι  πολλές από τις δράσεις σας ‘’βαφτίζονται’’ αυθαιρέτως με τον τίτλο «κοινωνική εργασία».

Θα θέλαμε, λοιπόν, να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με όλους τους επιστημονικά αποδεκτούς ορισμούς ο όρος «Κοινωνική Εργασία» δηλώνει το γνωστικό πεδίο και το αντικείμενο του  επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού το οποίο αναπτύσσεται με συγκριμένη μεθοδολογία και στόχους και σε συγκεκριμένους χώρους και φυσικά από επαγγελματίες επιστήμονες, Κοινωνικούς Λειτουργούς.

Σήμερα, σε παγκόσμιο επίπεδο η Κοινωνική Εργασία είναι σύγχρονη κοινωνική επιστήμη και επάγγελμα που επιδιώκει την κοινωνική αλλαγή, κοινωνική δικαιοσύνη και κοινωνική πρόνοια.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η κοινωνική εργασία επομένως, είναι επιστήμη με συγκεκριμένη μεθοδολογία, η οποία ασκείται αποκλειστικά και μόνο από επαγγελματίες κοινωνικούς λειτουργούς με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος οι οποίοι έχουν κατάλληλη επιστημονική κατάρτιση μέσα από την εκπαίδευση που λαμβάνουν στις σχολές κοινωνικής εργασίας.

Ως εκ τούτο , αντιλαμβάνεστε ότι η αλόγιστη και χωρίς μέτρο χρήση του όρου κοινωνική εργασία, είναι ατυχής, άστοχη και πολλές φορές καταχρηστική.

Θα παρακαλούσαμε λοιπόν, να μην χρησιμοποιείτε ανεξέλεγκτα τον όρο κοινωνική εργασία για την προώθηση και την παρουσίαση των δράσεων σας. Γιατί ακόμη και η εργασία που πραγματοποιείται στο δρόμο είτε για την ανίχνευση αντισωμάτων σε ιούς (Hiv/ Hep B or C) ή η διανομή προφυλακτικών και η ενημέρωση του πληθυσμού για Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα ή η εργασία που γίνεται στο δρόμο με τον άστεγο πληθυσμό (ενημέρωση, πληροφόρηση, φροντίδα) ακόμη και αν στις ομάδες που δραστηριοποιούνται συμμετέχουν και Κοινωνικοί Λειτουργοί, στην διεθνή ορολογία (και κατ’ επέκταση και στην ελληνική γλώσσα) έχει όνομα και ανάλογη ορολογία που σηματοδοτεί και εννοιολογικά προσδιορίζει αυτές τις παρεμβάσεις, όπως: street work (εργασία στο δρόμο), public health activities (δραστηριότητες δημόσιας υγείας και αγωγής υγείας), information/ education/ prevention (δραστηριότητες ενημέρωσης, εκπαίδευσης, πρόληψης) κ.ά

Ευχόμαστε καλή συνέχεια και πορεία στο έργο των οργανώσεων σας. Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση κρίνετε σκόπιμη.

Facebook

Επικοινωνία


Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
κινητό: 6972607021

email:

Шаблоны Joomla 2015