Διαμαρτυρία για την κατάργηση του κλάδου ΚΛ απο τον ΟΕΥ του Υπουρ.Εργασίας, Κοιν. Ασφ. & Πρόνοιας

Σεπτεμβρίου 15 2014

Αθήνα, 9/9/2014
Αρ.Πρωτ: 10902Προς: Υπουργό Εργασία, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας,
Κύριο Βρούτση

Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας,
Κύριο Κεγκέρογλου

Γενική Γραμματεία Πρόνοιας,
Κυρία Μπέκου

Κοινοποίηση: Σωματείο Εργαζομένων
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & ΠρόνοιαςΜε αφορμή το 113/2014 Π.Δ., το οποίο δημοσιεύτηκε στο υπ’αρίθμ. 180/τ.Α΄/29.08.2014 ΦΕΚ και το οποίο περιλαμβάνει τον Οργανισμό Λειτουργίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΥΠΕΚΑΠ), ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για τα ακόλουθα ουσιώδη ζητήματα του Οργανισμού που αφορούν τη λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του ΥΠΕΚΑΠ :

1)    Κατ΄αρχήν στον νέο Οργανισμό του ΥΠΕΚΑΠ δεν εμπεριέχονται Οργανικές Θέσεις Κλάδου/Ειδικότητας ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας / Κοινωνικών Λειτουργών στη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας, σε αντίθεση με άλλες Κοινωνικές Επιστήμες. Η ίδια παράλειψη του κλάδου ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών υπήρξε και στην υπ’ αριθμού: 22182/Δ1.4307/01.07.2014 πρόσφατη Πρόσκληση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης / Διεύθυνση Προσωπικού του ΥΠΕΚΑΠ για Απόσπαση υπαλλήλων στις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας. Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης είναι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους ΤΕ Κοινωνικούς Λειτουργούς, όπως αυτά αναλυτικά ορίζονται στο Π.Δ. 23/1992.  

2)    Σε θέσεις προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του ΥΠΕΚΑΠ δεν μπορούν να κριθούν υπάλληλοι κλάδων ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών / Κοινωνικής Εργασίας, παρά μόνο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων. Οι συγκεκριμένες Διευθύνσεις όπως η Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας και 1) η Διεύθυνση Προστασίας Οικογένειας, με τα Τμήματα : α) Οικογένειας και Δημογραφικής Πολιτικής, β) Τμήμα Προστασίας Οικογένειας και γ) Τμήμα Υιοθεσιών, Αναδοχών και Κεντρική Αρχή Διακρατικών Υιοθεσιών, 2) η Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, με τα Τμήματα : α) Προστασίας Ευπαθών Ομάδων, Προσφύγων – Αιτούντων Άσυλο, β) Τμήμα Κοινωνικής Αρωγής και γ) Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων, καθώς και 3) η Διεύθυνση Προστασίας Ατόμων με Αναπηρία, με τα Τμήματα: α) Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Δομών και Προγραμμάτων Κοινωνικής Φροντίδας και Κοινωνικής Ένταξης ΑμεΑ, και β) Τμήμα Τεκμηρίωσης, Προσβασιμότητας και Πληροφόρησης, αποτελούν κατ’ εξοχήν τομείς άσκησης της Κοινωνικής Εργασίας και αποτελεί παράδοξο και πρωτοφανές γεγονός η στέρηση της δυνατότητας από υπαλλήλους του ΥΠΕΚΑΠ κλάδων ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών η δυνατότητα κρίσης τους ως προϊστάμενοι στις ανωτέρω Διευθύνσεις και Τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του ΥΠΕΚΑΠ. Αντίθετα στις θέσεις Προϊσταμένων των ανωτέρω οργανικών μονάδων κρίνονται μόνο υπάλληλοι κλάδων ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων, των οποίων τα αντικείμενα είναι σε περιφερειακή ή καθόλου συνάφεια με το γνωστικό πεδίο των ανωτέρω Διευθύνσεων και Τμημάτων.

3)    Τέλος, στο άρθρο 52 «Κατάταξη Προσωπικού», στο πεδίο 1.1 - Ββ) Οι υπάλληλοι των Κλάδων ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και ΤΕ Εργοθεραπείας, κατατάσσονται εντελώς αναίτια και ανεδαφικά όλοι μαζί στον Κλάδο ΤΕ Υγείας. Σας επισημαίνουμε για άλλη μία φορά ότι η Κοινωνική Εργασία είναι μία αυτοτελής εφαρμοσμένη Κοινωνική Επιστήμη με δικό της αυτόνομο και ανεξάρτητο επιστημονικό πεδίο. Το αντικείμενο εργασίας των ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ορίζεται ρητά στο Π.Δ. 23/1992 και ουδεμία σχέση έχει με το επάγγελμα του Εργοθεραπευτή και του Κλάδου ΤΕ Υγείας. Παρακαλούμε θερμά για την αποκατάσταση των κλάδων ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας και ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ως αυτόνομων και ανεξάρτητων Κλάδων από οποιοδήποτε άλλο επιστημονικό πεδίο.


Παρακαλούμε θερμά για την άμεση τροποποίηση του Οργανισμού Λειτουργίας του ΥΠΕΚΑΠ σύμφωνα με τις ανωτέρω επισημάνσεις του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, οι οποίες στηρίζονται στην κείμενη Νομοθεσία και στις σχετικές διατάξεις του νόμιμου προσοντολογίου για τις δημόσιες υπηρεσίες και δεν εξυπηρετούν ιδιοτελείς σκοπούς και προσωπικές φιλοδοξίες. Σε διαφορετική περίπτωση επιφυλασσόμαστε για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματός μας σε κάθε αρμόδια διοικητική και δικαστική αρχή, για προσβολή του δημοσιευμένου Οργανισμού Λειτουργίας του ΥΠΕΚΑΠ, προκειμένου να διασφαλίσουμε τα κεκτημένα και δίκαια δικαιώματα του κλάδου μας. 

Facebook

Επικοινωνία


Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
κινητό: 6972607021

email:

Шаблоны Joomla 2015