Ο ΣΚΛΕ επιμένει για την ισότιμη συμμετοχή των ΚΛ ΕΕΠ στο Κοινωνικό Σχολείο

Νοεμβρίου 13 2014

Ενώ το Υπουργείο Παιδείας δεν απαντά στο με αριθμό 10941/09-10-2014 εγγράφου μας, με θέμα: «Συμμετοχή Κοινωνικών Λειτουργών ΕΕΠ στα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων και το Κοινωνικό Σχολείο» συνάδελφοι οι οποίοι εργάζονται στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, δεν έγιναν δεκτοί να υλοποιήσουν τα παραπάνω προγράμματα, με το αιτιολογικό ότι ορίζονται σε αυτά ως Υπεύθυνοι μόνο Εκπαιδευτικοί. Ο ΣΚΛΕ με νέο έγγραφο του Σύμφωνα όμως με τα  καθήκοντα του Ε.Ε.Π που υπηρετούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε, όπως αυτά αποτυπώνονται στην Υ.Α 27922/Γ6 (ΦΕΚ 449/τ.Β΄/3-4-2007 2007): το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό μετέχει ισότιμα στις δραστηριότητες και τις διαδικασίες του συλλόγου προσωπικού της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετεί και ζητάει την ισότιμη συμμετοχή των ΚΛ ΕΕΠ στο Κοινωνικό Σχολείο. 

Αθήνα 9/7/2014

Αριθ. Πρωτ: 10862

Προς: 1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΟ ΛΟΒΕΡΔΟ
2. ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΨΙΝ ΚΑΣ ΞΥΛΟΚΟΤΑ

Θέμα: «Συμμετοχή Κοινωνικών Λειτουργών ΕΕΠ στα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων και το Κοινωνικό Σχολείο»

Σε συνέχεια του υπ΄αριθμού: 10941/09-10-2014 εγγράφου μας, με θέμα: «Συμμετοχή Κοινωνικών Λειτουργών ΕΕΠ στα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων και το Κοινωνικό Σχολείο» σας γνωστοποιούμε ότι συνάδελφοι μας οι οποίοι εργάζονται στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, δεν έγιναν δεκτοί να υλοποιήσουν τα παραπάνω προγράμματα, αναφέροντας τους ότι ορίζονται σε αυτά ως Υπεύθυνοι μόνο Εκπαιδευτικοί.

Σύμφωνα όμως με τα Β΄ καθήκοντα του Ε.Ε.Π που υπηρετούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε, όπως αυτά αποτυπώνονται στην Υ.Α 27922/Γ6 (ΦΕΚ 449/τ.Β΄/3-4-2007 2007): το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό μετέχει ισότιμα στις δραστηριότητες και τις διαδικασίες του συλλόγου προσωπικού της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετεί. Δεν απαλλάσσεται από τα γενικά και ειδικά καθήκοντα του προσωπικού του σχολείου και από την ανάληψη εργασιών που ο διευθυντής του σχολείου μπορεί να τους αναθέσει.

Θεωρώντας δεδομένο ότι η παραπάνω κατάσταση αποτελεί παράλειψη και όχι πράξη αποκλεισμού παρακαλούμε στην εγκύκλιο σχεδιασμού και υλοποίησης σχολικών δραστηριοτήτων καθώς και στην εγκύκλιο Υλοποίησης του Προγράμματος «Κοινωνικό Σχολείο» να προβλεφθεί με τροποποίηση η δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής και των Κοινωνικών Λειτουργών ΕΕΠ.

 

Για το Δ. Σ.

Η Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Ευαγγελία Χαλβατζά

Γεώργιος Λουκάς

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

  1. Υ.Α. 27922/Γ6 (ΦΕΚ 449/τ.Β΄/3-4-2007 2007)

 

Facebook

Επικοινωνία


Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
κινητό: 6972607021

email:

Шаблоны Joomla 2015