Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 104 32 Αθήνα, 5ος Όροφος.
Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
Είσοδος στο μητρώο μελών : https://mitroo.skle.gr/

Παρέμβαση για την υποβολή εκθέσεων κοινωνικής έρευνας και την προστασία προσωπικών δεδομένων ωφελουμένων του Προγράμματος Στέγασης και Επανένταξης

Παρέμβαση για την υποβολή εκθέσεων κοινωνικής έρευνας και  την προστασία προσωπικών δεδομένων ωφελουμένων του Προγράμματος Στέγασης και Επανένταξης 

 

Στις 17/3/2015 στα γραφεία της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας πραγματοποιήθηκε  συνάντηση του ΣΚΛΕ με στελέχη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και  στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής  του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) με αντικείμενο το Πρόγραμμα Στέγαση & Επανένταξη.

Το ΔΣ του ΣΚΛΕ εκπροσωπήθηκε από την Πρόεδρο κα Τριανταφυλλιά Αθανασίου, τον Αντιπρόεδρο Τζανέτο Αντύπα, το Γενικό Γραμματέα Γιώργο Λουκά και το μέλος του ΔΣ Λίτσα Χαλβατζά.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά από παρέμβαση του ΣΚΛΕ σχετικά με την «Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας» για την οποία υπάρχει συγκεκριμένο υπόδειγμα.  

Από την πλευρά του ΣΚΛΕ επισημάνθηκε ότι οι Εκθέσεις Κοινωνικής Έρευνας περιλαμβάνουν δεδομένα που υπάγονται στη νομοθεσία που αφορά τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και επιπλέον οι λεπτομέρειες της Κοινωνικής Έρευνας, διέπονται από το  Ν. 2472/97 περί  Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Αρθρο 2 παρ. Β΄ περί ευαίσθητων  προσωπικών δεδομένων) και από τα Προεδρικά Διατάγματα 50/1989  και 23/1992, που αφορούν στη διατήρηση του απορρήτου για τις Εκθέσεις Κοινωνικής Έρευνας, που διεξάγονται από Κοινωνικούς Λειτουργούς. Τα αποδεικτικά στοιχεία και οι Εκθέσεις Κοινωνικής Έρευνας πρέπει να διατηρούνται στα απόρρητα Αρχεία κάθε Υπηρεσίας στα οποία πρόσβαση έχουν μόνο δεσμευμένοι από την τήρηση απορρήτου αρμόδιοι φορείς και οι Εισαγγελείς.

Για το λόγους αυτούς προτάθηκαν από το ΣΚΛΕ:

• Η αντικατάσταση – μετονομασία του αναφερόμενου ως «Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας» εντύπου, σε «Έκθεση Τεκμηρίωσης για …….», στην οποία θα έχει πρόσβαση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ διαβαθμισμένη Κοινωνική Λειτουργός  της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης – μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος,

• Την τήρηση των εκθέσεων Κοινωνικής Έρευνας σύμφωνα με τα εξειδικευμένα έντυπα των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δικαιούχων του Προγράμματος στο Αρχείο της Κοινωνικής Υπηρεσίας και τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης για τις ανάγκες εφαρμογής του Προγράμματος.

 

Από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος προτάθηκε ότι οι Τελικοί Δικαιούχοι θα προσκομίσουν το προβλεπόμενο έντυπο «Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας» το οποίο θα έχει τον χαρακτήρα Έκθεσης Τεκμηρίωσης Ένταξης στο Πρόγραμμα. Στην έκθεση αυτή θα έχει πρόσβαση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ διαβαθμισμένη Κοινωνική Λειτουργός  της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης – μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος.

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook

Επικοινωνία


Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
κινητό: 6972607021

email:

Шаблоны Joomla 2015