ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για την πρόσβαση σε συνταγογράφηση των ανασφαλίστων πολιτών

Δεκεμβρίου 07 2021

Αθήνα, 6/12/2021

 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

(για την πρόσβαση σε συνταγογράφηση των ανασφαλίστων πολιτών)

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) εκφράζει την έντονη αντίθεσή του για την κατάργηση της δυνατότητας συνταγογράφησης φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων στους ανασφάλιστους πολίτες από το σύνολο των πιστοποιημένων στο Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης Ιατρών και η οποία περιορίζεται μόνο στους ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) και των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Η εν λόγω κατάργηση καθίσταται ανεξήγητη όταν το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει επιβαρυνθεί υπέρμετρα λόγω της πανδημίας και το υφιστάμενο Δίκτυο των Δημόσιων Δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας δεν επαρκεί για να καλύψει τις ιατρικές ανάγκες. Επίσης, έρχεται σε αντίθεση με τους στρατηγικούς στόχους του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Δημόσιας Υγείας (2021-2025) που ανακοινώθηκε τον Μάρτιο του 2021 από το Υπ. Υγείας, όπου αναφέρεται -μεταξύ άλλων- «η ανάγκη αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με έμφαση στην επίτευξη της καθολικής πρόσβασης του πληθυσμού σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις αυξημένες κοινωνικές ανάγκες όσο και την ορθή κατανομή των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων».

Η νομοθετική αυτή ρύθμιση, όπως αποτυπώνεται στο άρθρο 38 του ν. 4865/2021, εισάγει επομένως διακριτική και άνιση μεταχείριση για τους ανασφάλιστους πολίτες και καταργεί την εξίσωση του δικαιώματος των ασφαλισμένων και των ανασφάλιστων που έφερε ο ν. 4368/2016. Ταυτόχρονα, στερεί από τους ανασφάλιστους πολίτες, εν τω μέσω πανδημίας και αυξημένων ιατρικών αναγκών σε χρόνια νοσήματα, να διατηρήσουν το δικαίωμα της συνέχειας στη φροντίδα των προβλημάτων υγείας τους από τον ιατρό της επιλογής τους.

Η αιτιολογική έκθεση της ρύθμισης αναφέρει ότι ως βραχυπρόθεσμος στόχος επιτυγχάνεται «ο έλεγχος από δημόσιους φορείς ότι τη συνταγογράφηση αιτείται ο εκάστοτε συγκεκριμένος ανασφάλιστος πολίτης για την αντιμετώπιση προσωπικού του προβλήματος υγείας και όχι «έμμεσα» για τρίτο πρόσωπο του οικογενειακού κ.λπ. περιβάλλοντός του», αιτιολόγηση που υποβαθμίζει τους ανασφάλιστους πολίτες. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονισθεί ότι το κοινωνικό στίγμα δια του περιορισμού της πρόσβασης ή στερεοτυπικών αντιλήψεων διευρύνει το χάσμα υγείας και ισότητας μεταξύ των πολιτών ενώ αντίθετα επιφέρει τη στοχοποίηση και την περιθωριοποίηση.

Θεωρώντας επομένως την υγεία κοινωνικό αγαθό και την καθολική και ισότιμη πρόσβαση στο σύστημα υγείας δικαίωμα των πολιτών, οι Κοινωνικοί Λειτουργοί ενώνουμε τη φωνή μας με τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, τις Επαγγελματικές οργανώσεις, τις Πρωτοβουλίες και τα Δίκτυα των Κοινωνικών Ιατρείων και τους ίδιους τους Ασθενείς και τις Οργανώσεις τους και ζητούμε την άμεση ανάκληση του άρθρου 38 του ν. 4865/2021.

Facebook

Επικοινωνία


Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
κινητό: 6972607021

email:

Шаблоны Joomla 2015