Εκπρόσωποι του ΣΚΛΕ σε Ομάδες εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Ιουνίου 01 2022

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος θα συμμετέχει δια των εκπροσώπων του σε τρεις ομάδες εργασίας  οι οποίες συστήνονται στο πλαίσιο υλοποίησης/παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και Μείωση της Φτώχειας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  
Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στη σχετική πρόσκληση,  «έχει κριθεί σκόπιμη η ενίσχυση της συνεργασίας και δικτύωσης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, προκειμένου η διαβούλευση να είναι συνεχής και εποικοδομητική για τους ίδιους τους ωφελούμενους. Η άμεση συμμετοχή των ίδιων των εκπροσώπων των ομάδων στόχου, αλλά και των σχετικών εμπλεκόμενων φορέων  θα συμβάλλει στην  θέσπιση ενός κοινού πλαισίου αρχών, προτεραιοτήτων και στόχων,   ιεράρχηση των μεταρρυθμιστικών  προτεραιοτήτων, άρση των επιλεκτικών παρεμβάσεων κάλυψης των αναγκών τους,   ενίσχυση της διαφάνειας».
Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών λειτουργών αποδέχτηκε την πρόσκληση συνεργασίας καθώς αυτή αποτελεί αναγνώριση του έργου των κοινωνικών λειτουργών στο πεδίο και παράλληλα απαντά στο πάγιο αίτημά του για συμπερίληψη  των απόψεών του  κατά τη διάρκεια  μελέτης των καίριων κοινωνικών θεμάτων.
Για το επόμενο χρονικό διάστημα, τον Σύνδεσμο θα εκπροσωπήσουν,  στην  Ομάδα εργασίας για την κοινωνική προστασία και ένταξη των ΑμεΑ ο Κωνσταντίνος Βαγιάτης, οργανωτικός γραμματέας με αναπληρωτή του τον Αθανάσιο Σπύρου, Αντιπρόεδρο Α΄, στην  Ομάδα εργασίας για την κοινωνική προστασία των παιδιών και των οικογενειών τους, η Αγγελική Ρουμελιώτου, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων με αναπληρωτή της τον Ιωάννη Ρεμπούτζια, μέλος ΔΣ  και στην   Ομάδα εργασίας για την κοινωνική προστασία των ηλικιωμένων / προώθηση της αποϊδρυματοποίησης η Όλγα Βερικάκη, Αντιπρόεδρος Β΄ με αναπληρωτή της τον Κυριάκο Φουλίδη, μέλος Δ.Σ. του ΣΚΛΕ.

Facebook

Επικοινωνία


Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
κινητό: 6972607021

email:

Шаблоны Joomla 2015