Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών λειτουργών Ελλάδος αναφορικά με τη δημοσιοποίηση στοιχείων υπόθεσης ανηλίκων

Ιουνίου 02 2022

 Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος διαπίστωσε,  προς δυσάρεστη έκπληξή του, ότι τις τελευταίες μέρες ήρθε  στο φως της δημοσιότητας και αναπαρήχθη από ειδησεογραφικές σελίδες, εξώδικο δομής παιδικής φροντίδας με θέμα τη διακοπή της κρατικής της επιχορήγησης,  που περιελάμβανε  προσωπικά στοιχεία ανηλίκων  τα οποία  φέρεται ότι φιλοξενούνταν στον εν λόγω φορέα και για τα οποία, σύμφωνα με το εξώδικο,  πραγματοποιήθηκαν προγράμματα οικογενειακής επανένωσης.
Η δημοσιοποίηση ονοματεπωνύμων όπως και άλλων προσωπικών στοιχείων ανηλίκων που διαμένουν  ή διέμεναν σε φορείς Παιδικής Προστασίας  αποτελεί καταπάτηση της αρχής προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού και αντιβαίνει στις αρχές διασφάλισης και προστασίας της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας του.
 Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος που εκπροσωπεί επιστημονικά και επαγγελματικά όλους τους Κοινωνικούς Λειτουργούς της χώρας (Ν. 4387/2016) οι οποίοι υπηρετούν καθημερινά στην πρώτη γραμμή δράσης για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σύμφωνα  με τις αρχές του σεβασμού, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της  ισότητας, της δικαιοσύνης, της ισοτιμίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης,
 καταδικάζει τη συγκεκριμένη  δημοσίευση των ονοματεπωνύμων των ανηλίκων όπως και οποιαδήποτε παρόμοια πράξη, αντιτίθεται έντονα στη συνεχή δημοσιοποίηση με λεπτομερείς αναφορές σε ζωές ανηλίκων και αιτείται  από όλους τους αρμόδιους φορείς και φορείς ελέγχου, ήτοι Εισαγγελία Ανηλίκων, Αστυνομικές Αρχές, Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο την άμεση παρέμβασή τους και τις νόμιμες ενέργειές τους για την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων.

Facebook

Επικοινωνία


Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
κινητό: 6972607021

email:

Шаблоны Joomla 2015