Τα ζητήματα του κλάδου και της επιστήμης της Κοινωνικής Εργασίας στο επίκεντρο της συζήτησης της Ετήσιας Συνέλευσης Προέδρων Περιφερειακών τμημάτων του ΣΚΛΕ Κύριο

Νοεμβρίου 12 2022

Τη Δευτέρα 7 Νοέμβρη πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4488/2017 (Οργάνωση και Λειτουργία Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας»),  η Ετήσια συνέλευση  Προέδρων του ΣΚΛΕ με τη συμμετοχή των Προέδρων και ενός μέλους Δ.Σ. των δεκατριών Περιφερειακών Τμημάτων καθώς και των μελών του κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου. Αρμοδιότητα της Συνέλευσης των Προέδρων είναι ο καθορισμός της γενικής πολιτικής του ΣΚΛΕ, η επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν από τη λειτουργία των Π.Τ. και η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για την αρμονική συνεργασία μεταξύ Π.Τ. και Δ.Σ.  
 Στη συνάντηση η οποία είχε καθολική συμμετοχή, αναλύθηκαν όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο και την επιστήμη της Κοινωνικής εργασίας αλλά και ζητήματα σχεδιασμού και εφαρμογής Κοινωνικής Πολιτικής ενώ οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τη δραστηριότητα των οργάνων του Συνδέσμου, όπως αυτή έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα.
Οι συναντήσεις με εκπροσώπους θεσμικών οργάνων και ο προγραμματισμός των νέων συναντήσεων, η εκπροσώπηση του Συνδέσμου σε διαβουλεύσεις νομοσχεδίων, η κατάθεση υπομνημάτων, η συμμετοχή των μελών σε επιτροπές εργασίας, οι προτάσεις τροπολογιών σε νομοσχέδια, οι διαμαρτυρίες σε περιπτώσεις παραβιάσεων και οι παρεμβάσεις που προκύπτουν ως αναγκαιότητα μέσα από την καθημερινή δράση των Κοινωνικών Λειτουργών στο πεδίο, η συνεργασία με τα Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας και την ακαδημαϊκή κοινότητα   αποτέλεσαν μέρος της ύλης συζήτησης  και έθεσαν τη βάση για τη διαβούλευση των αξόνων δράσης  που έχουν ως στόχο την υλοποίηση των σκοπών του ΣΚΛΕ και συνδέονται άμεσα με αυτούς. Οι πέντε άξονες που συζητήθηκαν ήταν α)η Ανάπτυξη του Συνδέσμου  β) η Προάσπιση επαγγελματικών δικαιωμάτων,  γ)η Δημόσια συνηγορία για την ανάπτυξη Κοινωνικής πολιτικής,  δ) η Θεσμική εκπροσώπηση και οι παρεμβάσεις και ε)  η Ενδυνάμωση των επαγγελματιών. Η επεξεργασία τους  ανά ομάδες εκπροσώπων δημιούργησε πολύτιμη πρώτη ύλη για την περαιτέρω δράση του Συνδέσμου και των Περιφερειακών τμημάτων.
Από όλους τους συμμετέχοντες τονίστηκε η δραματική υποστέλεχωση των κοινωνικών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς και εκφράστηκε η ετοιμότητα αγωνιστικής κινητοποίησης του κλάδου για τη διεκδίκηση προσλήψεων σε μόνιμες θέσεις και μονιμοποίησης των εργαζόμενων στο Βοήθεια το Σπίτι, τα Κέντρα Κοινότητας, τις Δομές βασικών αγαθών και τις Δομές αστέγων.
Επιπλέον παρουσιάστηκε η οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου και συζητήθηκαν οι προκλήσεις για την αποτελεσματική  οικονομική διαχείριση προς όφελος των μελών του.
 Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο σχεδιασμό Κεντρικών και Περιφερειακών δράσεων για την Παγκόσμια ημέρα της Κοινωνικής Εργασίας καθώς από τη συνέλευση αναδείχτηκε η αναγκαιότητα για την ενίσχυση της ορατότητας του επαγγέλματος  και του ρόλου των Κοινωνικών Λειτουργών μέσα από στοχοθετημένες δικτυώσεις  και άρθρωση κοινού επιστημονικού λόγου.

Facebook

Επικοινωνία


Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
κινητό: 6972607021

email:

Breitling replica richard mille watch , interior angles of the balance cock are beveled and polished and the micro-rotor bridge is beveled and polished. This is as good as it gets. The layout of the dial is also rather enjoyable, these movements, he has been waering an Omega Seamasters for many years now. rolex replica: affordwatches For starters there was the now famous Seamaster Professional 300m that is nicknamed after its famous wearer. Later there was a 45.5mm Seamaster Planet Ocean 600m and a 42mm Seamaster Planet Ocean 600m with ceramic bezel. For its latest adventures.