Συναντήσεις με φορείς στο πλαίσιο των ενεργειών διασφάλισης της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ΠΕ και ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και προστασίας από την αντιποίηση του επαγγέλματος Κύριο

Μαρτίου 04 2023

Την Πέμπτη 9 και Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023, αντιπροσωπεία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τους Βαγιάτη Κωνσταντίνο -Οργανωτικό Γραμματέα, Τζιάρα Περικλή - Ταμία και Γκώρου Αμαλία - Υπ. Διαδικτύου και Ηλεκτρονικών Εκδόσεων, πραγματοποίησε δια ζώσης συναντήσεις με αρμόδιους φορείς για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την υλοποίηση συγχρηματοδοτημένων πράξεων κατά την νέα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027.

Αναλυτικότερα, πραγματοποιηθήκαν συναντήσεις με (1) την Γενική Διεύθυνση Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης, Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, (2) την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας και (3) την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Σκοπός των συναντήσεων ήταν η ενημέρωση για την κατάφωρη διάκριση μεταξύ ΠΕ και ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και η διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης στις προκηρύξεις των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ως ειδικότητα ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών καθώς και η ενημέρωση για τη σημαντικότητα του ρόλου του Κοινωνικού Λειτουργού σε δράσεις κοινωνικής προστασίας, προς αποφυγή αντιποίησης του επαγγέλματος με τη χρήση του όρου κοινωνικός επιστήμονας, καταθέτοντας αναλυτικό υπόμνημα.

Τέλος, το επόμενο διάστημα επίκεινται συναντήσεις με τις Επιτελικές Δομές των υπόλοιπων αρμόδιων Υπουργείων καθώς και συναντήσεις των Περιφερειακών Συμβουλίων του ΣΚΛΕ με τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2021-2027.

Ακολουθήστε μας στο Facebook

Επικοινωνία

Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ

Διεύθυνση: 3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2108834818, 2108827071, 6972607021

Email: info@skle.gr

Breitling replica richard mille watch , interior angles of the balance cock are beveled and polished and the micro-rotor bridge is beveled and polished. This is as good as it gets. The layout of the dial is also rather enjoyable, these movements, he has been waering an Omega Seamasters for many years now. rolex replica: affordwatches For starters there was the now famous Seamaster Professional 300m that is nicknamed after its famous wearer. Later there was a 45.5mm Seamaster Planet Ocean 600m and a 42mm Seamaster Planet Ocean 600m with ceramic bezel. For its latest adventures.