ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ σχετικά με τις συνθήκες εργασίας στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων Δ. Αθηναίων

Ιουνίου 01 2023

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος  αγωνίζεται μαζί με  τους  Κοινωνικούς  Λειτουργούς των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων του Δήμου Αθηναίων και διεκδικεί αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τους αστέγους και ταυτόχρονα αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για όλους τους εργαζομένους του Πολυδύναμου Κέντρου οι οποίες να εναρμονίζονται πλήρως με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων.
Σύμφωνα με τις καταγγελίες και τις έγγραφες αναφορές που λάβαμε από τους εργαζόμενους του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων, δυστυχώς πίσω από τις λαμπερές ανακοινώσεις για την λειτουργία του  κρύβεται μια ζοφερή πραγματικότητα η οποία αφορά:

 • επικίνδυνες συνθήκες υγιεινής,
 • κτιριακές υποδομές με έλλειψη προσβασιμότητας  για άτομα με κινητικές δυσκολίες,
 • ελλιπή μέτρα προστασίας για εργαζόμενους και φιλοξενούμενους,
 • κατά παράβαση του Κανονισμού λειτουργίας της Δομής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου «τσουβάλιασμα» ανθρώπων με ιδιαίτερες ανάγκες ιατρονοσηλευτικής φροντίδας που δεν μπορούν να καλυφθούν  από τη δομή και το προσωπικό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους εργαζομένους δεν προσφέρονται οι στοιχειώδεις συνθήκες διαβίωσης για τους φιλοξενούμενους αφού τα τελευταία δύο χρόνια το κτίριο αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα από την παρουσία κορέων η οποία καθιστά αδύνατη τη παραμονή εντός αυτού. Αποτέλεσμα του συγκεκριμένου προβλήματος είναι η οικειοθελής αποχώρηση ωφελούμενων από τη δομή αφού προτιμούν να επιστρέψουν σε κατάσταση αστεγίας.
Είναι επίσης συχνή η διαμονή των ωφελούμενων σε κοινόχρηστους χώρους και διαδρόμους προκειμένου να αποφύγουν την όλο και αυξανόμενη παρουσία κορέων στους χώρους φιλοξενίας καθώς βέβαια είναι αρκετά συχνή και η μόλυνση των εργαζομένων.

Από το κτήριο απουσιάζουν εκείνες οι προδιαγραφές οι οποίες θα καθιστούσαν τη δομή  κατάλληλη  για τη διαμονή Ατόμων με Αναπηρία  με αποτέλεσμα όσοι ωφελούμενοι αντιμετωπίζουν κινητικά ή άλλα προβλήματα να βρίσκονται σε συνεχή κίνδυνο για την ασφάλεια τους αλλά  και σε σοβαρό περιορισμό στη προσβασιμότητα εντός του χώρου της δομής.

Οι εργαζόμενοι επίσης καταγγέλλουν την απουσία εκείνων των μέτρων που θα προστάτευαν τους ωφελούμενους και τους εργαζομένους από απειλητικές και βίαιες συμπεριφορές εντός της δομής αλλά και από περιστατικά κλοπής.
Το σημαντικό ζήτημα της απουσίας  διερμηνέων  καθιστά αδύνατη την επικοινωνία με ωφελούμενους οι οποίοι δεν μιλούν την ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

Φαίνεται ακόμη να λαμβάνουν χώρα μια σειρά από παραβιάσεις των κανονισμών ένταξης και αποχώρησης ωφελούμενων αφού απουσιάζουν όλοι εκείνοι οι μηχανισμοί που θα εξασφάλιζαν την τήρηση των διαδικασιών ένταξης και αποχώρησης από τη δομή.

Οι δομές αυτές έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να απευθύνονται και να μπορούν να εξυπηρετήσουν πλήρως αυτοεξυπηρετούμενα άτομα όμως οι διαχρονικές ελλείψεις του Εθνικού Συστήματος υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας σε ειδικές δομές μετανοσοκομειακής/μακρόχρονης φροντίδας και θεσμών προστασίας χρόνιων ασθενών δεν είναι δυνατόν να δικαιολογούν την ένταξη, εκτός κανονισμού, ατόμων των οποίων η δομή δεν μπορεί να εξασφαλίσει την κατάλληλη φροντίδα και υποστήριξη όπως άτομα με ανοϊκή συνδρομή, άτομα με ψυχικές διαταραχές και άτομα με αυξημένες νοσηλευτικές ανάγκες.

Επιπλέον  η Επιτροπή Οργάνωσης και Λειτουργίας του Πολυδύναμου Κέντρου  η οποία είναι αρμόδια για τις διαδικασίες αποχώρησης δεν συστάθηκε ποτέ.

Υπενθυμίζουμε ότι το δικαίωμα στη στέγη αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωμα που αναγνωρίζεται από το Σύνταγμα και τον Αναθεωρημένο Κοινωνικό Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe 1996) και οι άστεγοι έχουν δικαίωμα σε ασφαλή κατοικία, ώστε να πάψουν να είναι άστεγοι  και όταν η δυνατότητα να παρασχεθεί σταθερή στέγη δεν είναι άμεσα εφικτή έχουν το δικαίωμα στην πρόσβαση σε άμεση, αξιοπρεπή, επείγουσα ή μεταβατική διαμονή.

Μέλη του ΔΣ του ΣΚΛΕ με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου επισκέφτηκαν το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων και σε συνάντηση του με τους συνάδελφους των Δομών  τους μετέφεραν την ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του ΣΚΛΕ να:

 • στηρίξει τον αγώνα των  εργαζόμενων   των  Κοινωνικών Υπηρεσιών του Πολυδυνάμου Κέντρου Αστέγων του Δήμου Αθηναίων που με τη στάση τους, παρά το γεγονός ότι εργάζονται σε συνθήκες εργασιακής επισφάλειας και εξάρτησης, αδιαφορώντας για τυχόν δυσμενές επιπτώσεις στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία επιλέγουν να μείνουν συνεπείς στις θεμελιώδης αρχές  της Κοινωνικής Εργασίας διεκδικώντας  δικαιώματα και αξιοπρέπεια,
 • συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια τους για βελτίωση των συνθηκών διαμονής, προστασίας και φροντίδας των ωφελούμενων της Δομής και βελτίωσης των συνθηκών εργασίας τους και
 • απαιτεί άμεσες ενέργειες  του Δήμου και της Πολιτείας  προς αυτή τη κατεύθυνση.

Ταυτόχρονα  σε συμπόρευση με τους εργαζόμενους όλων των  δομών διεκδικούμε:

 • Άμεση στελέχωση των δομών με μόνιμο προσωπικό πολλαπλών ειδικοτήτων και μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων
 • Εναρμόνιση των κανονισμών λειτουργίας με τις υπάρχουσες κοινωνικές ανάγκες.
 • Πλήρη εργασιακά δικαιώματα για όλους τους εργαζομένους
 • Άμεση εφαρμογή πολιτικών πρόληψης της αστεγίας και προστασίας της κατοικίας,
 • Ανάπτυξη δικτύου δομών για την αποφυγή της διαβίωσης στο δρόμο με πρόβλεψη για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών των ωφελούμενων
 • Ανάπτυξη δομών μακρόχρονης φροντίδας/αποκατάστασης και εναλλακτικών θεσμών προστασίας ατόμων που δεν αυτοεξυπηρετούνται.
 • Δημόσιο, δωρεάν και ενιαίο Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας

Ακολουθήστε μας στο Facebook

Επικοινωνία

Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ

Διεύθυνση: 3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2108834818, 2108827071, 6972607021

Email: info@skle.gr

Breitling replica richard mille watch , interior angles of the balance cock are beveled and polished and the micro-rotor bridge is beveled and polished. This is as good as it gets. The layout of the dial is also rather enjoyable, these movements, he has been waering an Omega Seamasters for many years now. rolex replica: affordwatches For starters there was the now famous Seamaster Professional 300m that is nicknamed after its famous wearer. Later there was a 45.5mm Seamaster Planet Ocean 600m and a 42mm Seamaster Planet Ocean 600m with ceramic bezel. For its latest adventures.