17/10/2019

Ενημέρωση για τα μέλη του ΣΚΛΕ ΝΠΔΔ                

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Πέμπτη 17/10 και Παρασκευή 18/10, δεν θα είναι δυνατή η τηλεφωνική εξυπηρέτηση, σας καθώς τα μέλη της ΠΔΕ θα μεταβούν στη Θεσσαλονίκη για τη σύσταση του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Εκ της ΠΔΕ ΣΚΛΕ ΝΠΔΔ


O Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ( ν.π.δ.δ.) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους Κοινωνικούς Λειτουργούς να υποβάλλουν αίτηση για την ένταξή τους στον Ειδικό Κατάλογο Πιστοποιημένων Κοινωνικών Λειτουργών σε θέματα Αναδοχής και Υιοθεσίας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μελών που τηρεί ο ΣΚΛΕ (https://mitroo.skle.gr/login.php). 

Δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης στον Ειδικό Κατάλογο Πιστοποιημένων Κοινωνικών Λειτουργών σε θέματα Αναδοχής και Υιοθεσίας έχουν όλα τα εγγεγραμμένα και οικονομικά τακτοποιημένα, για το τρέχον έτος, μέλη του ΣΚΛΕ ΝΠΔΔ, με την προϋπόθεση ότι, κατά το χρόνο της αίτησης, δεν έχουν οποιαδήποτε μορφή εργασιακής σχέσης με φορείς του στενού και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, όπως ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που ελέγχονται από το Ελληνικό Δημόσιο, Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού, Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Τεχνολογικά Ιδρύματα κ.ο.κ. (Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. Δ1139632/1924 – 30.09.2019 έγγραφο του Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας).

Περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τη διαδικασία στο πλήρες κείμενο της συνημμένης πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

 


 

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών ν.π.δ.δ. απέστειλε αίτημα για την παράταση λειτουργίας των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών και ζητά από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και όλους τους συναρμόδιους φορείς και τους καλεί να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για τη συνέχιση της λειτουργίας όλων των υφιστάμενων Δομών.

Πάγια θέση του ΣΚΛΕ είναι ότι τα κενά και οι ελλείψεις στην κοινωνική πρόνοια και τις κοινωνικές υπηρεσίες είναι τέτοια που δεν καλύπτονται με θέσεις προσωρινής απασχόλησης οι οποίες επιπλέον δεν προσφέρουν τίποτα μακροπρόθεσμα στην καταπολέμηση της ανεργίας που πλήττει τους νέους. Η αρμοδιότητα για τη λειτουργία των Δομών ανήκει στους Δήμους. Κατά συνέπεια θα πρέπει με νομοθετική ρύθμιση να ενταχθούν οργανικά στις Διευθύνσεων Κοινωνικών Υπηρεσιών και να στελεχωθούν με μόνιμο προσωπικό, σε θέσεις που θα συσταθούν άμεσα.

 

Συνημμένα το πλήρες κείμενο της παρέμβασης  


 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.                                                                                                                                              Αθήνα 8/10/2019

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΚΛΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας καταγγέλλει την Πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Υπουργείου Υγείας που αφορά στην κατάργηση του αυτοδιοίκητου χαρακτήρα του ΚΕΘΕΑ, στην οποία κατέληξαν χωρίς να προηγηθεί διάλογος με τους αρμόδιους φορείς και συλλόγους.

Το ΚΕΘΕΑ από το 1983, με την ίδρυση της πρώτης θεραπευτικής κοινότητας έως σήμερα με τη διαμόρφωση πανελλαδικά ενός δικτύου υπηρεσιών που καλύπτει όλο το φάσμα υπηρεσιών για τους συμπολίτες μας (πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση, μείωση της βλάβης, συμβουλευτική και ψυχική απεξάρτηση, κοινωνική επανένταξη, οικογενειακή υποστήριξη, καθώς και εκπαίδευση επαγγελματιών, έρευνα, αξιολόγηση και τεκμηρίωση) συμβάλλει μαζί με άλλους φορείς στη διαμόρφωση εθνικής πολιτικής για τις εξαρτήσεις, με σκοπό την προώθηση μιας ολοκληρωμένης ψυχοκοινωνικής φροντίδας των εξαρτημένων και του δικαιώματός τους στην πλήρη κοινωνική ένταξη.

Το θεραπευτικό μοντέλο του Οργανισμού, που έχει ως επίκεντρο τους ίδιους τους συμμετέχοντες στα θεραπευτικά προγράμματα και τις οικογένειές τους καθώς και τους εργαζόμενους προάγει τη χειραφέτηση και την ενεργό συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, έχοντας αποδώσει εδώ και τέσσερις (4) δεκαετίες πολύτιμο έργο στο χώρο της Απεξάρτησης και της Κοινωνικής Επανένταξης στη Χώρα μας, αποτελώντας παράλληλα πρότυπο λειτουργίας σε διεθνές επίπεδο. Τρανή απόδειξη της αποτελεσματικότητας του μοντέλου αποτελούν οι ιστορίες ζωής των ίδιων των απεξαρτημένων και των οικογενειών τους.

Ο χαρακτήρας των «θεραπευτικών κοινοτήτων», σύμφωνα με το θεωρητικό και κλινικό τους προσδιορισμό, βασίζεται στην ισότιμη συμμετοχή, τη συλλογικότητα και το διάλογο. Η κατάλυση του αυτοδιοίκητου του ΚΕΘΕΑ θα  οδηγήσει μοιραία σε γραφειοκρατικοποίηση  του Οργανισμού και απομάκρυνση του από αυτές τις θεμελιώδεις αρχές των «στεγνών» προγραμμάτων απεξάρτησης.

Ζητούμε την άμεση ακύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τη διατήρηση της αυτοδιοίκησης του ΚΕΘΕΑ ως εχέγγυο της αποτελεσματικής λειτουργίας του και τη χάραξη μιας κοινωνικής πολιτικής με σεβασμό στις ανάγκες των πιο αδύναμων.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔOΣ για την ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΚΛΕ (νπδδ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

O Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ) ΝΠΔΔ προσκαλεί τους Κοινωνικούς Λειτουργούς τοπικής αρμοδιότητας του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας σε συνάντηση εργασίας την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου και ώρα 12:00 έως 16:00 στο Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης  «Αλέξανδρος» Εθνικής Αμύνης 1, με σκοπό την Ίδρυση του 1ου Περιφερειακού Τμήματος (ΠΤ) του ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ σύμφωνα με τα άρθρο 75 και 76 του Ν.4488/2017. ΦΕΚ Α. 137/13-09-2017.


Ο ΣΚΛΕ απέστειλε παρέμβαση προς τα Υπουργεία Εσωτερικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με αίτημα την άμεση τροποποίηση της ΚΥΑ Δ14/15834/237/19-4-2019 σχετικά με το πρόσθετο προσωπικό που στελεχώνει τα Κέντρα Κοινότητας, μέσω της οποίας:

  • · Εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για τον αποκλεισμό της ειδικότητας του Κοινωνικού Λειτουργού από την πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού,
  • · Ζητάει την άμεση συμπλήρωση της υποπαραγράφου 3.7 του άρθρου 4 της ΥΑ ως ακολούθως: ¨"Στην περίπτωση αυτή, οι ειδικότητες οι οποίες δύνανται να στελεχώσουν το Κέντρο Κοινότητας είναι οι αναφερόμενες στις υποπαρ. 3.2. και 3.5» Με δεδομένο ότι τα αιτήματα τροποποίησης των Αποφάσεων Ένταξης και πρόσληψης πρόσθετου προσωπικού θα πρέπει να έχουν υποβληθεί από τους Δήμους έως τις 30/10/2019, η συμπλήρωση της σχετικής ΚΥΑ θα πρέπει να ολοκληρωθεί και να αποσταλεί στους συναρμόδιους φορείς έγκαιρα.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση θα αρθεί ο επιχειρούμενος αποκλεισμός της ειδικότητας του Κοινωνικού Λειτουργού από τις πρόσθετες προσλήψεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν και κυρίως θα δοθεί η δυνατότητα στους Δήμους της χώρας να ενισχύσουν τις Δομές των Κέντρων Κοινότητας με προσωπικό και υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων τους χωρίς περιορισ


Ενημερωτικό Δελτίο

 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 27/6/2019, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΚΚΠΠ Αττικής, η ενημερωτική συνάντηση για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εγγραφής στον Ειδικό Κατάλογο Πιστοποιημένων Κοινωνικών Λειτουργών του ΣΚΛΕ σε θέματα Αναδοχής και Υιοθεσίας.

Στην εκδήλωση, οι συνάδελφοι Κοινωνικοί Λειτουργοί είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν διεξοδικά για τις διαδικασίες πιστοποίησης των πραγματογνωμόνων Κοινωνικών Λειτουργών και να υποβάλλουν ερωτήματα για το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αναδοχή και την υιοθεσία στην Αναπληρώτρια Υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Θεανώ Φωτίου, η οποία ήταν παρούσα στην εκδήλωση. Η Υπουργός απάντησε στις ερωτήσεις των συμμετεχόντων στη συνάντηση, μίλησε για τους πυλώνες του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η επιστήμη της Κοινωνικής Εργασίας μπορεί να συντελέσει στην επιτυχία του νέου πλαισίου, υπηρετώντας το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.

Εξαιτίας του έντονου ενδιαφέροντος των συναδέλφων, όπως εκφράστηκε κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής συνάντησης αλλά και με διάφορους τρόπους επικοινωνίας με το ΣΚΛΕ, παραθέτουμε για ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων,  το κείμενο που παρουσιάστηκε στην συνάντηση από την πρόεδρο και την αντιπρόεδρο του ΣΚΛΕ ΝΠΔΔ.  Δεσμευόμαστε να πραγματοποιήσουμε στο μέλλον ανάλογες ενημερώσεις και σε περιφερειακό επίπεδο.

Εκ της  ΠΔΕ του ΣΚΛΕ ΝΠΔΔ

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος  (ΣΚΛΕ ΝΠΔΔ), κατόπιν της έκδοσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2198/ 07-06-2019) «για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εγγραφής στον Ειδικό Κατάλογο Πιστοποιημένων κοινωνικών λειτουργών του ΣΚΛΕ εκπαιδευμένων σε θέματα αναδοχής και υιοθεσίας»,

καλεί τα μέλη του σε ενημερωτική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στις 27/06/2019 και ώρα 17:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (Τσόχα 5, Αμπελόκηποι, 5ος όροφος).

Στη συνάντηση θα υπάρξει ενημέρωση για τις διαδικασίες πιστοποίησης των πραγματογνωμόνων κοινωνικών λειτουργών αλλά και παρουσίαση του Εντύπου Κοινωνικής Έρευνας για την αξιολόγηση των υποψηφίων αναδόχων και θετών γονέων.

Θα παραστεί η Αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Θεανώ Φωτίου, η οποία θα παρουσιάσει το έργο και τις εξελίξεις στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα για ερωτήσεις και συζήτηση.


1η

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Α΄ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑ-ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διευθυντής: Καθηγητής Χ.Χ. Παπαγεωργίου

Το Σάββατο 11 Μαΐου 2019 στο Αμφιθέατρο του Αιγινήτειου Νοσοκομείου «ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ» και υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η 1η Επιστημονική Ημερίδα Κοινωνικών Λειτουργών της Α΄ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑ-ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, Διευθυντής: Καθηγητής Χ.Χ. Παπαγεωργίου, ημερίδα  με τίτλο: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ: Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ»

 Παρακάτω παρουσιάζεται το κείμενο με το οποίο η Κοινωνική Λειτουργός Αγγελική Παπαϊωάννου,  MSc,  Ψυχοθεραπεύτρια έκανε το  κλείσιμο της ημερίδας και αποτύπωσε ολοκληρωμένα τα δρώμενα της ημερίδας. (επισυναπτόμενο σε pdf ).

 

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

 

Φτάνοντας προς την ολοκλήρωση αυτής της διοργάνωσης και με την προοπτική της δημιουργίας μιας μελλοντικής προβληματικής για την επόμενη, διαφαίνεται ότι η γνώση αναπτύσσεται σε ζωντανές καταστάσεις, που ανακύπτουν στο πλαίσιο της ιστορικής στιγμής των γεγονότων,  που διαμορφώνονται από τρείς βασικούς άξονες: το χώρο, τη δομή και το θεσμικό πλαίσιο. Άξονες που διατρέχουν, επηρεάζουν και πλαισιώνουν και, την εξέλιξη της κλινικής κοινωνικής εργασίας.

Οι ομιλητές μας, μέσα από τα κείμενά τους μας έδειξαν σήμερα αυτήν ακριβώς την εξέλιξη, τη συμβολή της Κλινικής Κοινωνικής Εργασίας σε κάποιους από τους τομείς της ψυχικής υγείας.

Στον τομέα των ενήλικων παρουσιάστηκαν  η κουλτούρα του καινοτόμου προγράμματος  ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα-Καισαριανής της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ  και πως αυτή μπορεί να επηρεάσει τον κεντρικό σχεδιασμό της πολιτείας (ΟΑΕΔ) και να τον διευρύνει, ώστε να ανταποκρίνεται και, στις ιδιαίτερες ανάγκες της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, η σημασία της Κοινωνικής Εργασίας στην Ψυχογηριατρική και στην  εφαρμογή ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων στην θεραπεία της κατάθλιψης, η ανάπτυξη της Ψυχιατροδικαστικής Κοινωνικής Εργασίας και η αναγκαιότητα  εξειδίκευσης σε αυτή,  η διαταραχή εθισμού στο διαδίκτυο και ο  προσδιορισμός των ψυχοκοινωνικών παραμέτρων που επηρεάζουν και επηρεάζει.

Στον τομέα των παιδιών και εφήβων παρουσιάστηκαν θέματα που αφορούν στις νέες προκλήσεις στην άσκηση της Κοινωνικής Εργασίας αναφορικά με τα συγκρουσιακά διαζύγια και την πιθανή κακοποίηση/παραμέληση  των παιδιών υπό τις βίαιες συνθήκες της σύγκρουσης των γονιών τους, η συνομιλία  Κοινωνικής Εργασίας και ψυχοεκπαίδευσης  ως μέσο θεραπευτικής  παρέμβασης σε γονείς παιδιών και εφήβων , η προβληματική του τραύματος στα παιδιά και οι αναγκαίες θεραπευτικές παρεμβάσεις από επαγγελματίες ψυχικής υγείας, η εφαρμογή της συνθετικής μεθόδου EMDR στην μετατραυματική διαταραχή.

Σε ότι αφορά την τηλεπικοινωνιακή τεχνολογία στην Ψυχική Υγεία και την Κοινωνική Εργασία, οι εισηγήσεις κάλυψαν τόσο τον τομέα των ενηλίκων με την παρουσίαση του προγράμματος τηλεψυχογηριατρικής/ τηλεψυχιατρικής που λειτουργεί στην Άνδρο, όσο και τον τομέα παιδιών και εφήβων που κατοικούν στα νησιά του Αιγαίου, με την δημιουργία μιας νέας δομής τηλεψυχιατρικής  από το Ασκληπιείο Βούλας.

 Και ασφαλώς, στις ομιλίες έναρξης και λήξης ξεδιπλώθηκε μια συλλογιστική διερεύνησης, σχετικά με τους περιορισμούς, τις προκλήσεις, τις δεσμεύσεις, τις προοπτικές,  που διαπερνούν αλλά και συν-διαμορφώνονται  από τις τεκμηριωμένες επιστημονικές παρεμβάσεις της Κλινικής Κοινωνικής Εργασίας.

Η σημερινή εμπειρία μεταξύ άλλων, θα μπορούσε να γίνει αφορμή για την διατύπωση σκέψεων και προτάσεων, ή το σχεδιασμό νέων πρακτικών, που θα τροφοδοτούν την επαγγελματική ταυτότητα  των  Κοινωνικών Λειτουργών, καθώς έρχονται αντιμέτωποι με τις διαρκώς αυξανόμενες, σύνθετες και πολύπλοκες ανάγκες στο χώρο της ψυχικής υγείας.

Ενδεικτικά  θα αναφέρουμε:

 1.     Την θεσμοθέτηση  της ημερίδας (ίσως και διημερίδας), των Κοινωνικών Λειτουργών της  Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, σε ετήσια βάση.

 2.     Την θεσμοθέτηση της ειδίκευσης  Κοινωνικών Λειτουργών στην Ψυχική Υγεία, με διαδικασίες πιστοποίησης από το Υπουργείο Υγείας.

 3.     Την ανάγκη της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης των Κοινωνικών Λειτουργών στο χώρο της ψυχικής υγείας, σε εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα της Ψυχιατρικής και των ενδεδειγμένων θεραπευτικών παρεμβάσεων. 

 4.     Την κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης πάνω σε θέματα  ψυχικής υγείας, για τους νέους απόφοιτους  Κοινωνικής Εργασίας, που απασχολούνται σε δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας, κέντρα κοινότητας, δήμους κ.α.,  υπό την εποπτεία της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ και με την συνεργασία του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας.

 Από το υλικό που παρουσιάστηκε σήμερα διαπιστώνεται ότι η Κλινική Κοινωνική Εργασία συνιστά επιστημονικό πεδίο που το χαρακτηρίζει η πολυμορφία αλλά και η δυναμική που αυτή εμπεριέχει. Ταυτόχρονα συμπορεύεται με άλλα επιστημονικά πεδία και κλάδους, με τους οποίους καλείται να αναπτύξει μια κοινά κατανοητή γλώσσα, σε ένα κοινό τόπο συνάντησης, προκειμένου να ανταποκριθεί στη σύνθετη δυναμική των αναγκών και των προκλήσεων των ημερών μας.

Κλείνοντας, θέλουμε  να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας :

Στον Καθηγητή  και  Διευθυντή της Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ κ. Παπαγεωργίου,  για την ευκαιρία που μας έδωσε ώστε να πραγματοποιηθεί η σημερινή μας συνάντηση

Στους συμμετέχοντες ομιλητές και σχολιαστές, που μας τίμησαν με την παρουσία τους και μοιράστηκαν την εμπειρία τους μαζί μας

Στο Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας για την υποστήριξη και την συμμετοχή του

Στους εθελοντές Κοινωνικούς Λειτουργούς και φοιτητές κοινωνικής εργασίας που είχαν την ευθύνη της γραμματειακής υποστήριξης

Στην κ. Βασιλάκου από τις ιατρικές εκδόσεις ΒΗΤΑ, για την ευγενική χορηγία του έντυπου υλικού της ημερίδας μας

Και φυσικά, σε όλους εσάς που παραμείνατε κοντά
                                                                                             

                                                                                                                               Αγγελική Παπαϊωάννου

                                                                                                                                                      Κλινική Κοινωνική Λειτουργός
MSc, Ψυχοθεραπεύτρια

 

 


Ο ΣΚΛΕ ν.π.δ.δ. ανακοινώνει ότι τα γραφεία του θα παραμείνουν κλειστά την Μεγάλη Πέμπτη 25/4 και την Τρίτη του Πάσχα 30/4.

 

 


Σελίδα 2 από 9

Ακολουθήστε μας στο Facebook

Επικοινωνία

Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ

Διεύθυνση: 3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2108834818, 2108827071, 6972607021

Email: info@skle.gr

Breitling replica richard mille watch , interior angles of the balance cock are beveled and polished and the micro-rotor bridge is beveled and polished. This is as good as it gets. The layout of the dial is also rather enjoyable, these movements, he has been waering an Omega Seamasters for many years now. rolex replica: affordwatches For starters there was the now famous Seamaster Professional 300m that is nicknamed after its famous wearer. Later there was a 45.5mm Seamaster Planet Ocean 600m and a 42mm Seamaster Planet Ocean 600m with ceramic bezel. For its latest adventures.