Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 104 32 Αθήνα, 5ος Όροφος.
Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
Είσοδος στο μητρώο μελών : https://mitroo.skle.gr/

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Εκλογές ΣΚΛΕ 2012 Γράφτηκε από  Κυριακή, 04 Νοεμβρίου 2012 20:14 μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

 

 

Η Εφορευτική Επιτροπή ενημερώνει τα μέλη του Συνδέσμου και των Τοπικών Τμημάτων

Θέμα: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΚΛΕ ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ /ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Εφορευτική Επιτροπή επιθυμεί να σας ενημερώσει για τα παρακάτω:

 1. Τα Περιφερειακά και Νομαρχιακά Τμήματα έχουν την ευθύνη διενέργειας των αρχαιρεσιών σε τοπικό επίπεδο. Συγκαλούν Γενική Συνέλευση των μελών της περιοχής ευθύνης τους στις 22 Νοεμβρίου 2012, σε χώρο που θα ορίσουν και στο διάστημα μεταξύ09.00 – 19.00 (βάσει του Ν. 1264/82 χορηγείται ειδική άδεια από την υπηρεσία σας για την άσκηση του εκλογικού σας δικαιώματος).
 2. Κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου (τον ορισμό του οποίου θα ζητήσετε από το Πρωτοδικείο με αίτησή σας, σχέδιο της οποίας σας αποστέλλουμε), θα εκλέξετε Εφορευτική Επιτροπή. Στην συνέχεια η εκλεγείσα Εφορευτική Επιτροπή μαζί με τον /την Δικαστικό-ή Αντιπρόσωπο θα διενεργήσουν επί τόπου εκλογές με δύο ξεχωριστές κάλπες:

Α.    για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, νέας Εξελεγκτικής

Επιτροπής και νέου Πειθαρχικού Συμβουλίου του Σ.Κ.Λ.Ε.

Β.    για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού ή

Νομαρχιακού Τμήματος

 

 1. Τα Τμήματα πρέπει να ενημερώσουν τα μέλη τους με ατομική επιστολή είτε μέσω e-mail είτε μέσω αποστολή επιστολής με την οποία θα τα καλούν σε Γενική Συνέλευση και θα εξηγούν την διαδικασία της διπλής εκλογής. Η ψηφοφορία γίνεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 2. Για τις ανάγκες των πανελλαδικών εκλογών θα σας στείλουμε τα εξής:

Α) Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e-mail) :

  • Ψηφοδέλτια
  • Σχέδιο Πρακτικού Εκλογής Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής
  • Σχέδιο Πρακτικού Αρχαιρεσιών για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Πειθαρχικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής του ΣΚΛΕ
  • Σχέδιο Πρακτικού Αρχαιρεσιών για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού / Τοπικού Τμήματος
  • Καταστάσεις εγγραφής ψηφισάντων

Β)  Με συστημένη και επείγουσα επιστολή μέχρι τις 14/11/2012

  • Αντίγραφο μητρώου με τα μέλη της περιοχής ευθύνης σας (δύο αντίγραφα μητρώου, γιατί θα γίνουν διπλές εκλογές)

Τα τοπικά τμήματα θα αναλάβουν την αγορά φακέλων και την εκτύπωση των ψηφοδελτίων. Η κάλυψη της συγκεκριμένης δαπάνης θα γίνει σε συνεννόηση με την ταμία του ΣΚΛΕ κα Μαρία Ζήση.

 1. ΠΡΟΣΟΧΗ:  Το Πρακτικό Αρχαιρεσιών για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΣΚΛΕ, υπογεγραμμένο από την Εφορευτική Επιτροπή και τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο θα σταλεί με φαξ στον αριθμό 2108827071, την ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ, 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012, και ώρα 18.00-21.00 ή με email στην διεύθυνση skle@otenet.gr
 2. Το Πρακτικό Αρχαιρεσιών για τις  κεντρικών και τοπικών εκλογών και τα διορθωμένα μητρώα μελών πρέπει, μετά την ψηφοφορία και αφού υπογραφούν και σφραγισθούν από την Εφορευτική Επιτροπή και τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο, να αποσταλούν την ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ, 23 Νοεμβρίου 2012, με επείγουσα επιστολή (express) στη Ταχυδρομική Θυρίδα 26167, ΤΚ. 10683 Αθήνα.
 3. Νέες αιτήσεις εγγραφής γίνονται αποδεκτές μέχρι τις 1/11/2012, για όσους επιθυμούν να έχουν δικαίωμα ψήφου.
 4. Επανεγγραφές και οικονομική τακτοποίηση μπορούν να γίνουν και την ημέρα των εκλογών. Εφόσον οι συνάδελφοι πληρώσουν σε εσάς πρέπει να διορθώσετε το έτος συνδρομής στο αντίγραφο μητρώου επισυνάπτοντας συγκεντρωτική κατάσταση οικονομικών τακτοποιήσεων, υπογεγραμμένη από την Εφορευτική Επιτροπή.
 5. Στο ψηφοδέλτιο εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου βάζουμε μέχρι έντεκα σταυρούς, για την Εξελεγκτική Επιτροπή μέχρι τρεις σταυρούς και για το Πειθαρχικό Συμβούλιο – Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο – μέχρι τρεις σταυρούς. Οι σταυροί προτίμησης μπαίνουν με μπλε ή μαύρο στυλό διαρκείας, στην αρχή ή στο τέλος του ονόματος. Σε κάθε φάκελο βάζουμε μόνο ένα ψηφοδέλτιο για να είναι έγκυρο.
 6. Για τις αρχαιρεσίες για την εκλογή Δ.Σ του Νομαρχιακού/ Περιφερειακού Τμήματος οδηγίες θα δίνει η τοπική Εφορευτική Επιτροπή.
 7. Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μελών και έχουν πληρώσει τουλάχιστον την συνδρομή του έτους 2011 καθώς και όσοι εγράφησαν στο ΣΚΛΕ το 2012 μέχρι τις 1/11/2012.
 8. Με βάση την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 5/10/2012 επανεγγραφές και οικονομική τακτοποίηση μελών που οφείλουν την συνδρομή παρελθόντων ετών από το 2010 και πίσω  μπορούν να γίνουν και την ημέρα των εκλογών. Για την επανεγγραφή  στο ΣΚΛΕ, σύμφωνα με το νέο καταστατικό απαιτείται μόνο η καταβολή της συνδρομής του τρέχοντος έτους 2012 που έχει οριστεί στο ποσό € 40,00. Κατά συνέπεια μέλη που οφείλουν την συνδρομή παρελθόντων ετών από το 2010 και πίσω καταβάλλουν για την επανεγγραφή τους το ποσό των € 40,00 που αντιστοιχεί στην ετήσια συνδρομή έτους 2012  ανεξαρτήτως των ετών οφειλής.
 9. Στις περιοχές ευθύνης σας ανήκουν και θα κληθούν να ψηφίσουν οι συνάδελφοι ανάλογα με τον νομό διαμονής τους και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ/ ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΔΡΑ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ

1. Π.Τ. ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΑΡΤΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ

2. Π.Τ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΠΕΛΛΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ

3. Ν.Τ.  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ

4. ΠΤ ΑΡΚΑΔΙΑΣ / ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΑΧΑΙΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ

5. Ν. Τ. ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞ/ ΠΟΛΗ ΕΒΡΟΥ

6. Π. Τ. ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ

7. Ν. Τ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ

8. Ν. Τ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΗΣ

9. Ν. Τ. ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΣ

10. Ν. Τ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

11. Ν. Τ. ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ

12. Ν. Τ. ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΡΟΔΟΠΗΣ

13. Ν. Τ. ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

14. Ν. Τ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ

15. ΤΤ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ ΧΙΟΥ


Η Εφορευτική Επιτροπή, με νέα της επιστολή, θα σας ενημερώσει για όσους υπέβαλαν υποψηφιότητα. Στην Αθήνα ψηφίζουν οι συνάδελφοι που κατοικούν στους Νομούς: που κατοικούν στους Νομούς: Αττικής, Κορίνθου, Πειραιώς και Νήσων, Κυκλάδων, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Πληροφορίες σχετικά με τις εκλογές θα δίνονται στα τηλέφωνα: Πεθεριώτη Κωνσταντίνα ( 6971803288), Καρτσαφλέκης Αποστόλης ( 6938343614), Πολίτη Ελένη ( 6934594946 ).

Συναδελφικά,

 

 

 

Διαβάστηκε 9244 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2014 18:20

Facebook

Επικοινωνία


Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
κινητό: 6972607021

email:

Шаблоны Joomla 2015