Παρέμβαση για Ν.4961/2022 και την εμπλοκή των ΚΚ στις αιτήσεις ασφαλισμένων για παροχές αναπηρίας

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας απέστειλε στις 6/10/2022 παρέμβαση προς  τους Υπουργούς Εργασίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχετικά με το  Ν.4961/2022 και την εμπλοκή των Κέντρων Κοινότητας  στις αιτήσεις ασφαλισμένων για παροχές αναπηρίας (το πλήρες κείμενο της παρέμβασης μπορείτε να βρείτε στο τέλος της ανάρτησης).

Επισημαίνεται ότι με τον πρόσφατο Νόμο 4961/2022 (Α΄146) τροποποιήθηκαν σημαντικά οι διαδικασίες πιστοποίησης της αναπηρίας και χορήγησης παροχών και υπηρεσιών στα Άτομα με Αναπηρία (διεκπεραίωση των διαδικασιών μέσω τουπληροφοριακού συστήματος με την επωνυμία «Εθνική Πύλη Αναπηρίας», διαχωρισμός της πιστοποίησης της αναπηρίας από την αίτηση για τις  κάθε είδους προνοιακές ή ανταποδοτικές αναπηρικές παροχές – υπηρεσίες......)

Σύμφωνα δε, με το άρθρο 102 του  νόμου  η υποβολή των αιτήσεων για την πιστοποίηση της αναπηρίας  και η άσκηση της προσφυγής από τον ενδιαφερόμενο ασφαλισμένο ή ανασφάλιστο μπορεί να γίνει και με τη συνδρομή των υπαλλήλων των Κέντρων Κοινότητας. 

Για ακόμη μία φορά τα Κέντρα Κοινότητας που είναι ήδη επιφορτισμένα με τις διοικητικές διαδικασίες υποβολής αιτήσεων για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το Επίδομα Στέγασης, τα Προνοιακά Επιδόματα και το Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων  επιβαρύνονται με νέες αρμοδιότητες διοικητικού τύπου  με συνέπεια τη στρέβλωση του βασικού σκοπού λειτουργίας τους  για ολιστική υποστήριξη των ωφελούμενων τους στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Για άλλη μία φορά  χωρίς να ληφθεί υπόψη αφενός, η υποστελέχωση και η έλλειψη μόνιμου προσωπικού και αφετέρου χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους συναρμόδιους φορείς μεταφέρονται αρμοδιότητες στα Κέντρα Κοινότητας και κατ’ επέκταση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων χωρίς καμία πρόβλεψη για προσωπικό και πόρους.

Με τον τρόπο αυτό τα Κέντρα Κοινότητας από Κοινωνική Δομή παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας που λειτουργούν ενισχυτικά και υπό τον συντονισμό  των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων με σκοπό την υποστήριξη της εφαρμογής πολιτικών κοινωνικής προστασίας που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4368/2016 και την παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας σε ηλικιωμένους, την ενισχυμένη στήριξη σε Ρομά και μετανάστες, το παιδί και η οικογένεια σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΥΑ 15834/237/2019 αντί να ενισχυθούν, μετατρέπονται σε Γραφεία Παραλαβής Αιτήσεων επιπλέον  το εξειδικευμένο προσωπικό τους (Κοινωνικοί Λειτουργοί , Ψυχολόγοι κ.α.)  αντί να παρέχει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και κοινωνικής φροντίδας θα διαβιβάζει αιτήσεις. Ο ΣΚΛΕ υπενθυμίζει  ότι οι Κοινωνικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ που αποτελούν τις κατεξοχήν υπηρεσίες παροχής πρωτοβάθμιας και επείγουσας κοινωνικής φροντίδας, στις οποίες ανατίθενται και αναλαμβάνουν, ελλείψει εξειδικευμένων Υπηρεσιών και τις περιπτώσεις παιδικής προστασίας είναι δραματικά υποστελεχωμένες.

Σε αυτές τις συνθήκες είναι αδύνατη η παροχή ακόμα και των πιο επειγουσών υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε αυτούς που τις έχουν ανάγκη και ΖΗΤΑ άμεσα την :

1. ενοποίηση των απαιτούμενων διαδικασιών για την πιστοποίηση της αναπηρίας και της χορήγησης συνταξιοδοτικών επιδοματικών, κοινωνικών και οικονομικών παροχών ή κοινωνικών υπηρεσιών στα Άτομα με Αναπηρία,

2. ανάθεση της αρμοδιότητας για την πιστοποίηση της αναπηρίας και της χορήγησης συνταξιοδοτικών επιδοματικών, κοινωνικών και οικονομικών παροχών για ασφαλισμένους αποκλειστικά στα οικεία Ασφαλιστικά Ταμεία,

3. κατάργηση της πρόβλεψης για υποβολή αιτήσεων από ασφαλισμένους στα Κέντρα Κοινότητας,

4. ένταξη των Κέντρων Κοινότητας στους ΟΕΥ των Δήμων και μετατροπή των συμβάσεων του προσωπικού τους σε αορίστου χρόνου

5. ενίσχυση των Κοινωνικών  Υπηρεσιών  των Δήμων και των Δομών τους (Κέντρα Κοινότητας, Δομές Παροχής Αγαθών, Δομές Αστέγων, ΚΑΠΗ, Βοήθειας στο Σπίτι κα) με επιπλέον προσωπικό και πόρους. 

 

Διαβάστηκε 580 φορές

Facebook

Επικοινωνία


Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
κινητό: 6972607021

email:

Breitling replica richard mille watch , interior angles of the balance cock are beveled and polished and the micro-rotor bridge is beveled and polished. This is as good as it gets. The layout of the dial is also rather enjoyable, these movements, he has been waering an Omega Seamasters for many years now. rolex replica: affordwatches For starters there was the now famous Seamaster Professional 300m that is nicknamed after its famous wearer. Later there was a 45.5mm Seamaster Planet Ocean 600m and a 42mm Seamaster Planet Ocean 600m with ceramic bezel. For its latest adventures.