Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 104 32 Αθήνα, 5ος Όροφος.
Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
Είσοδος στο μητρώο μελών : https://mitroo.skle.gr/

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ

Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 22:01 Γράφτηκε από

 

Σύμφωνα με το άρθρο 97, παρ. 1 του Ν. 4488/2017 το Περιφερειακό Συμβούλιο, ανάλογα με τον αριθμό των μελών του ΠΤ, αποτελείται:

 α) Για ΠΤ που αριθμούν έως διακόσια (200) μέλη αποτελείται από 5 μέλη (τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και δύο (2) μέλη).

 β) Για ΠΤ που αριθμούν πάνω από διακόσια ένα (201) μέλη αποτελείται από 7 μέλη (τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γραμματέα, τον Ταμία και δύο (2) μέλη)


Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια της Κύπριας Κοινωνικής Λειτουργού Μαλάμως Νεοφύτου.

Η Μαλάμω Νεοφύτου, πρωτοπόρος Κοινωνική Λειτουργός, υπηρέτησε την Κοινωνική Εργασία με όραμα και πάθος συμβάλλοντας στην αναγνώριση και την καθιέρωση του επαγγέλματος στην Κύπρο, στην ανάπτυξη των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και στην ίδρυση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου.

Η ενασχόλησή της με την Κοινωνική Εργασία τόσο σε επίπεδο εφαρμογής στο πεδίο όσο και σε ακαδημαϊκό επίπεδο είχε πάντα ως γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την προσφορά στον άνθρωπο και το κοινωνικό σύνολο.

Από τη θέση της προέδρου του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου εργάστηκε ακούραστα και από κοινού με το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας για την ανάπτυξη και την ορατότητα του επαγγέλματος. Η σύμπραξη των δύο Συνδέσμων επισφραγίστηκε με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας το 1999 και απέδωσε μεταξύ άλλων μεγάλο αριθμό κοινών συνεδρίων και δράσεων, σφυρηλατώντας έτσι ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των Κοινωνικών Λειτουργών σε Ελλάδα και Κύπρο.

Θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια στο Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου, στους Κύπριους συναδέλφους, στην οικογένεια και τους δικούς της ανθρώπους.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΚΛΕ

Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 23:36 Γράφτηκε από

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΚΛΕ

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του ΣΚΛΕ ενημερώνει δια της παρούσας τα μέλη του ΣΚΛΕ, ότι δυνάμει της απόφασης της 50ης Συνεδρίασης της προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων διοίκησης του ΣΚΛΕ με ημερομηνία διεξαγωγής την 25η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 08.00 π.μ. έως ώρα 08.00 μ.μ. Σημειώνεται, ότι στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 55 του Νόμου 4837/2021 και του άρθρου 112 παρ. 7 του Νόμου 4488/2017 οι εκλογές θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικά μέσα, με χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ». (Η «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, τα οποία διασφαλίζουν το αδιάβλητο και το απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας).

Λεπτομέρειες και οδηγίες για τον τρόπο παροχής της ηλεκτρονικής ψήφου θα κοινοποιηθούν εγκαίρως, ενώ και κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας θα λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την παροχή οδηγιών ή την επίλυση τεχνικής φύσεως ζητημάτων.

Περαιτέρω σημειώνεται, ότι η υποβολή υποψηφιοτήτων δύναται να γίνει μέχρι και την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022, η ίδια δε ημερομηνία είναι καταληκτική για την οριστικοποίηση των εκλογικών καταλόγων. Τα σχετικά έγγραφα αίτησης υποβολής υποψηφιότητας καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής των αιτήσεων υποψηφιότητας θα κοινοποιηθούν εγκαίρως, από την  Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, άμεσα μετά τη σύστασή της.

Υπενθυμίζεται, ότι δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι διατηρούν μόνον τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη του ΣΚΛΕ (άρθρο 83 παρ. 1 και 96 παρ. 1 του Νόμου 4488/2017).

Τα όργανα διοίκησης, για τα οποία υποβάλλεται υποψηφιότητα είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΚΛΕ, η Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή, τα Περιφερειακά Συμβούλια των Περιφερειακών Τμημάτων, το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο και το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Διευκρινίζεται, ότι δεν μπορεί να τεθεί υποψηφιότητα ταυτόχρονα για το Διοικητικό Συμβούλιο και για την Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή λόγω αδυναμίας σύμπτωσης στο ίδιο πρόσωπο της ιδιότητας ελεγκτή και ελεγχόμενου.  

 Εκ της ΠΔΕ ΣΚΛΕ ΝΠΔΔ.


Αθήνα, 6/12/2021

 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

(για την πρόσβαση σε συνταγογράφηση των ανασφαλίστων πολιτών)

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) εκφράζει την έντονη αντίθεσή του για την κατάργηση της δυνατότητας συνταγογράφησης φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων στους ανασφάλιστους πολίτες από το σύνολο των πιστοποιημένων στο Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης Ιατρών και η οποία περιορίζεται μόνο στους ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) και των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Η εν λόγω κατάργηση καθίσταται ανεξήγητη όταν το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει επιβαρυνθεί υπέρμετρα λόγω της πανδημίας και το υφιστάμενο Δίκτυο των Δημόσιων Δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας δεν επαρκεί για να καλύψει τις ιατρικές ανάγκες. Επίσης, έρχεται σε αντίθεση με τους στρατηγικούς στόχους του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Δημόσιας Υγείας (2021-2025) που ανακοινώθηκε τον Μάρτιο του 2021 από το Υπ. Υγείας, όπου αναφέρεται -μεταξύ άλλων- «η ανάγκη αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με έμφαση στην επίτευξη της καθολικής πρόσβασης του πληθυσμού σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις αυξημένες κοινωνικές ανάγκες όσο και την ορθή κατανομή των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων».

Η νομοθετική αυτή ρύθμιση, όπως αποτυπώνεται στο άρθρο 38 του ν. 4865/2021, εισάγει επομένως διακριτική και άνιση μεταχείριση για τους ανασφάλιστους πολίτες και καταργεί την εξίσωση του δικαιώματος των ασφαλισμένων και των ανασφάλιστων που έφερε ο ν. 4368/2016. Ταυτόχρονα, στερεί από τους ανασφάλιστους πολίτες, εν τω μέσω πανδημίας και αυξημένων ιατρικών αναγκών σε χρόνια νοσήματα, να διατηρήσουν το δικαίωμα της συνέχειας στη φροντίδα των προβλημάτων υγείας τους από τον ιατρό της επιλογής τους.

Η αιτιολογική έκθεση της ρύθμισης αναφέρει ότι ως βραχυπρόθεσμος στόχος επιτυγχάνεται «ο έλεγχος από δημόσιους φορείς ότι τη συνταγογράφηση αιτείται ο εκάστοτε συγκεκριμένος ανασφάλιστος πολίτης για την αντιμετώπιση προσωπικού του προβλήματος υγείας και όχι «έμμεσα» για τρίτο πρόσωπο του οικογενειακού κ.λπ. περιβάλλοντός του», αιτιολόγηση που υποβαθμίζει τους ανασφάλιστους πολίτες. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονισθεί ότι το κοινωνικό στίγμα δια του περιορισμού της πρόσβασης ή στερεοτυπικών αντιλήψεων διευρύνει το χάσμα υγείας και ισότητας μεταξύ των πολιτών ενώ αντίθετα επιφέρει τη στοχοποίηση και την περιθωριοποίηση.

Θεωρώντας επομένως την υγεία κοινωνικό αγαθό και την καθολική και ισότιμη πρόσβαση στο σύστημα υγείας δικαίωμα των πολιτών, οι Κοινωνικοί Λειτουργοί ενώνουμε τη φωνή μας με τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, τις Επαγγελματικές οργανώσεις, τις Πρωτοβουλίες και τα Δίκτυα των Κοινωνικών Ιατρείων και τους ίδιους τους Ασθενείς και τις Οργανώσεις τους και ζητούμε την άμεση ανάκληση του άρθρου 38 του ν. 4865/2021.


Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ν.π.δ.δ.), το Πανεπιστήμιο Πατρών με το Κλινικό Παρατηρητήριο του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, το Πανεπιστήμιο Frederick, το Σωματείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Help – Βοήθεια για το παιδί και τον Έφηβο» και το NOESI.gr  σας προσκαλούν στο  Επιστημονικό Συμπόσιο με τίτλο: "Καινοτόμες Δράσεις και Δημιουργικότητα στην Κοινωνική Εργασία", την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου του 2021, που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά από τις 09:30 έως τις 16:00.

 Για να δηλώσετε συμμετοχή στο Συμπόσιο, μπορείτε να στείλετε το μήνυμα σας με το ονοματεπώνυμο, την ειδικότητα, την ιδιότητα (αν εργάζεστε), το κινητό σας (προαιρετικά) και το email σας
στο 
email της Γραμματείας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για να συνδεθείτε στο Συμπόσιο πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

ZOOM: https://upatras-gr.zoom.us/j/7561629778?pwd=anA2Rk1BdUhTS2ZhZC9lZUpwbmVUZz09

Σε περίπτωση συμπλήρωσης των θέσεων παρακολουθείστε από το σύνδεσμο:

Κανάλι Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCBggx0B5EJLtsO8mk0nhBBg

Το Πρόγραμμα του Επιστημονικού Συμποσίου επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας ανάρτησης


Συλλυπητήριο Μήνυμα

Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2021 15:44 Γράφτηκε από

Με βαθύτατη θλίψη αποχαιρετούμε τη συνάδελφό μας Ελένη Κουτσιουμανή και εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στα παιδιά της και στον σύζυγό της, συνάδελφο και Γενικό Γραμματέα του ν.π.δ.δ. ΣΚΛΕ Γιώργο Λουκά.

Η Ελένη υπηρέτησε με συνέπεια, πίστη και όραμα το επάγγελμα του Κοινωνικού Λειτουργού εργαζόμενη αρχικά στη Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Κηφισιάς και τον ΟΚΑΝΑ και στη συνέχεια για 11 χρόνια στο Δήμο Παιανίας - Γλυκών Νερών, όπου ξεκίνησε τη λειτουργία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου και συνέβαλε τα μέγιστα στην ανάπτυξή της, με την ίδρυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κέντρου Κοινότητας. 

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Σάββατο 13/11/2021 στις 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στην Παιανία.

Αντί στεφάνων, επιθυμία της οικογένειας είναι να πραγματοποιηθεί δωρεά υπέρ του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Παιανίας, δομή που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία και δράση της Ελένης.

Εκ του ΔΣ του ν.π.δ.δ. ΣΚΛΕ

 


Συλλυπητήρια Ανακοίνωση

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 21:57 Γράφτηκε από

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για την πρόωρη απώλεια της Φώφης Γεννηματά.

Η Φώφη Γεννηματά εκτός από μια πρωτοπόρα ηγέτιδα και πολιτικός που υπηρέτησε σε καίριες κυβερνητικές θέσεις μεταξύ των οποίων και στο χαρτοφυλάκιο της Πρόνοιας καθώς και πρώτη γυναίκα πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ, υπήρξε ο άνθρωπος εκείνος που με παρρησία, σθένος και αξιοπρέπεια δημοσιοποίησε τον προσωπικό της αγώνα με τη νόσο συμβάλλοντας έτσι στον αποστιγματισμό της.

Θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά της και στους δικούς της ανθρώπους.


Εξυπηρέτηση κοινού (9 έως 20/8/2021)

Πέμπτη, 05 Αυγούστου 2021 13:12 Γράφτηκε από

Πρόσκληση για τη σύσταση του ΠΤ ΣΚΛΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σάββατο, 10 Ιουλίου 2021 00:46 Γράφτηκε από

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ για την ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΚΛΕ (νπδδ) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) προσκαλεί τους Κοινωνικούς Λειτουργούς τοπικής αρμοδιότητας του Περιφερειακού τμήματος Στερεάς Ελλάδας σε συνάντηση εργασίας τη Τρίτη 13/7/2021 και ώρα 19:00 έως 21:00 με σκοπό την Ίδρυση του Περιφερειακού Τμήματος (ΠΤ) ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ, σύμφωνα με τα άρθρα 75 και 76 του Ν.4488/2017 (ΦΕΚ Α 137/13-09-2017)

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής zoom. Για τη συμμετοχή σας, παρακαλούμε να πραγματοποιήσετε έγκαιρα προεγγραφή στο σύνδεσμο: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZErc-uorj0oGNLt7O7DpVDzyY3SWQd5KPPr και στη συνέχεια θα λάβετε απαντητικό email με τα στοιχεία σύνδεσης.

Τακτικά μέλη του ΣΚΛΕ είναι υποχρεωτικά όλοι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί που είναι απόφοιτοι: α) Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του ΔΠΘ με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας και β) Σχολών ή τμημάτων της αλλοδαπής, των οποίων τα πτυχία έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα με τα πτυχία των ημεδαπών σχολών και τμημάτων.

Μέλη του ΠΤ ΣΚΛΕ Στερεάς Ελλάδας είναι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί των Νομών: Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.

Θέματα της συνάντησης:

· Θεσμική μετεξέλιξη του ΣΚΛΕ και αρμοδιότητες.

· Αιτήματα του κλάδου- θέσεις του ΣΚΛΕ.

· Ίδρυση Περιφερειακού Τμήματος Στερεάς Ελλάδας

· Ορισμός Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής (ΠΔΕ) /ΠΤ Στερεάς Ελλάδας παρ.1,2,3,4 του αρ. 76 του Ν 448/20178 για την Ίδρυση των Περιφερειακών Τμημάτων.

Η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή σας στις διαδικασίες ίδρυσης του Περιφερειακού Τμήματος (ΠΤ) Στερεάς Ελλάδας του ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ είναι απαραίτητη.

εκ του ΔΣ του ν.π.δ.δ. ΣΚΛΕ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ για την ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΚΛΕ (νπδδ) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) προσκαλεί τους Κοινωνικούς Λειτουργούς τοπικής αρμοδιότητας του Περιφερειακού τμήματος Πελοποννήσου σε συνάντηση εργασίας την Πέμπτη 8/7/2021 και ώρα 19:00 έως 21:00 με σκοπό την Ίδρυση του Περιφερειακού Τμήματος (ΠΤ) ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ, σύμφωνα με τα άρθρα 75 και 76 του Ν.4488/2017 (ΦΕΚ Α 137/13-09-2017)

 

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής zoom. Για τη συμμετοχή σας,  παρακαλούμε να πραγματοποιήσετε έγκαιρα προεγγραφή στο σύνδεσμο: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUtdeigrT4sHdQJxIRXbqPXgW_RjUalDJXX και στη συνέχεια θα λάβετε απαντητικό email με τα στοιχεία σύνδεσης.

Τακτικά μέλη του ΣΚΛΕ είναι υποχρεωτικά όλοι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί που είναι απόφοιτοι: α) Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του ΔΠΘ με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας και β) Σχολών ή τμημάτων της αλλοδαπής, των οποίων τα πτυχία έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα με τα πτυχία των ημεδαπών σχολών και τμημάτων.

Μέλη του ΠΤ ΣΚΛΕ Πελοποννήσου είναι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί των Νομών: Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.

Θέματα της συνάντησης

· Θεσμική μετεξέλιξη του ΣΚΛΕ και αρμοδιότητες.

· Αιτήματα του κλάδου- θέσεις του ΣΚΛΕ.

· Ίδρυση Περιφερειακού Τμήματος Πελοποννήσου

· Ορισμός Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής (ΠΔΕ) /ΠΤ Πελοποννήσου παρ.1,2,3,4 του αρ. 76 του Ν 448/20178 για την Ίδρυση των Π.Τ.

Η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή σας στις διαδικασίες ίδρυσης του Περιφερειακού Τμήματος (ΠΤ) Πελοποννήσου του ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ είναι απαραίτητη.

εκ του ΔΣ ν.π.δ.δ. ΣΚΛΕ


Σελίδα 1 από 30

Εκλογές ΣΚΛΕ 2022

 

Το επιστημονικό περιοδικό του ΣΚΛΕ ψηφιακά

socwork.gr
Δωρεάν τα τεύχη 111 και 112 

Γίνετε μέλος του ΣΚΛΕ

Νέο!
Εγγραφείτε ηλεκτρονικά στο ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ

 

Επιτροπές

Facebook

Επικοινωνία


Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
κινητό: 6972607021

email:

Шаблоны Joomla 2015