Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ στο πλαίσιο της  θεσμικής του αποστολής που αφορά τη συμμετοχή στη διαμόρφωση και στο σχεδιασμό της κοινωνικής πολιτικής και μετά από σχετική ενημέρωση από την Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α, απέστειλε στις 27-6-22 παρέμβαση προς το Υπουργείο Παιδείας, όπου ζητά την πλήρη κάλυψη των οργανικών κενών, τα οποία αριθμούν τα 1.926 σε ΣΜΕΑΕ, ΕΔΥ και ΚΕΔΑΣΥ. 

Στην παρέμβασή του ο ΣΚΛΕ:

⦁ τονίζει τον καίριο ρόλο των Κοινωνικών Λειτουργών προς  την κατεύθυνση, της δημιουργίας ενός συμπεριληπτικού σχολείου για όλους και όλες, αφού ο/η ΚΛ αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ μαθητών, οικογενειών, σχολείου και κοινότητας.  Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, ο συνολικός αριθμός των υπηρετούντων Κοινωνικών Λειτουργών σε όλες τις εκπαιδευτικές δομές για το διδακτικό έτος 2021-22 είναι 1.140. Αναλυτικότερα, ο αριθμός των μόνιμων Κοινωνικών Λειτουργών είναι 298 ενώ των αναπληρωτών είναι 842. Από την αναλογία μόνιμων και αναπληρωτών ΚΛ γίνεται σαφές ότι η κάλυψη των ψυχοκοινωνικών αναγκών μαθητών, οικογενειών και εν γένει της σχολικής κοινότητας στηρίζεται κυρίως σε αναπληρωτές κοινωνικούς λειτουργούς, σε αντίθεση πλήθος επιστημονικών δεδομένων που αναφέρουν  ότι η παροχή αποτελεσματικής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στο πλαίσιο μιας σχολικής κοινότητας προϋποθέτει σταθερότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από πλευράς του επαγγελματία που εμπλέκεται με την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και τη συμβουλευτική των μερών του σχολικού συστήματος και την αποφυγή συχνών εναλλαγών.

⦁ υπενθυμίζει ότι πάγια θέση του είναι η λειτουργία οργανωμένων σχολικών κοινωνικών υπηρεσιών, ως μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την παιδική προστασία και πιο συγκεκριμένα για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διαχείριση μιας σειράς καταστάσεων, όπως μαθησιακές και συναισθηματικές δυσκολίες, ακραία φτώχεια, υποσιτισμός μαθητών/τριών, φαινόμενα παραμέλησης και κακοποίησης, ενδοσχολική βία, κ.ά.

⦁ επισημαίνει ότι η πανδημική και ενεργειακή κρίση έχει αυξήσει τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα των μαθητών και των οικογενειών τους οπότε γίνεται επιτακτική ανάγκη η πλήρης κάλυψη των οργανικών κενών των Κοινωνικών Λειτουργών στο πλαίσιο της πρόληψης και διαχείρισης των κοινωνικών και συναισθηματικών δυσκολίων που αναδύονται καθημερινά

 

Το πλήρες κείμενο της παρέμβασης ακολουθεί σε επισυναπτόμενο αρχείο στο τέλος της παρούσας ανάρτησης

 


Ο ΣΚΛΕ κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Π.Τ. Αττικής στην Ανοιχτή Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και Ευάλωτων Ομάδων Ελαιώνα Αττικής  πληροφορήθηκε ότι στις 30/6/2022 λήγουν οι συμβάσεις εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών που εργάζονται στη Δομή Ελαιώνα ως υπάλληλοι της ΕΑΤΑ του Δήμου Αθηναίων.  Η διακοπή της εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών φαίνεται να εντάσσεται στο πλαίσιο ενός σχεδίου διακοπής της λειτουργίας της Δομής. Ο ΣΚΛΕ άμεσα απέστειλε παρέμβαση σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Δήμο Αθηναίων, Διοίκηση Δομής Ελαιώνα Αττικής,  Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες) και ζητά την άμεση ανανέωση της σύμβασης εργασίας  των Κοινωνικών Λειτουργών που εργάζονται στην  Ανοιχτή Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και Ευάλωτων Ομάδων Ελαιώνα Αττικής ως υπάλληλοι της ΕΑΤΑ του Δήμου Αθηναίων.

Ο ΣΚΛΕ στην παρέμβασή του διατυπώνει με σαφήνεια ότι:

⦁ η διακοπή της εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών θα έχει ως συνέπεια την αιφνίδια διακοπή παροχής υπηρεσιών επείγουσας κοινωνικής φροντίδας στους φιλοξενούμενους της δομής που περιλαμβάνονται στις πιο ευάλωτες περιπτώσεις εκτοπισθέντων ανθρώπων όπως επιζώσες / όντες σεξουαλικής βίας και βασανιστηρίων, άτομα με σοβαρά ψυχιατρικά ζητήματα, χρόνια νοσήματα και αναπηρίες, γυναίκες έγκυες μόνες ή/και με παιδιά, νεαρά άτομα σε κίνδυνο, ηλικιωμένα άτομα με απειλητικά για τη ζωή τους ιατρικά προβλήματα.

⦁ η διακοπή της λειτουργίας της δομής προϋποθέτει τον προγραμματισμό και την υλοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών μετεγκατάστασης των φιλοξενούμενων της δομής είτε σε άλλες δομές είτε σε αυτόνομες κατοικίες σε περιοχές που να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες τους και να μην έχει αρνητικές συνέπειες στην εξελισσόμενη διαδικασία κοινωνικής τους ένταξης και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να έχει την μορφή της με κάθε τρόπο άμεσης εκκένωσης του χώρου. 

⦁ σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της Κοινωνικής Υπηρεσίας της Δομής θα πρέπει να προβλεφθεί ειδική διαδικασία παράδοσης του αρχείου Κοινωνικής Εργασίας που να ανταποκρίνεται στις προβλέψεις για το ειδικό επαγγελματικό απόρρητο των Κοινωνικών Λειτουργών . 

 

Συνημμένα το έγγραφο του ΣΚΛΕ προς τους αρμόδιους φορείς


Παρέμβαση για τη συνέχιση λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας και των Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο στάλθηκε από το ΣΚΛΕ στο Υπουργείο Εργασίας, την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος.

Επισημαίνεται ότι:

⦁ Οι δομές αυτές παρέχουν ολιστική υποστήριξη μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων. Επιπλέον, στα Κέντρα Κοινότητας με παραρτήματα για Ρομά και Μετανάστες οι αντίστοιχοι πληθυσμοί απευθύνονται για πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες οι οποίες έχουν σχέση με τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με στόχο την αναβάθμιση του βιοτικού τους επιπέδου και την πλήρη κοινωνική τους ένταξη.

⦁ Σήμερα, λειτουργούν περισσότερα από 270 Κέντρα Κοινότητας και 250 Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας σε όλη τη χώρα ενώ εργάζονται περισσότεροι από 700 κοινωνικοί λειτουργοί καθώς και άλλες σχετικές ειδικότητες με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι παραπάνω δομές στα έξι χρόνια λειτουργίας τους έχουν εξυπηρετήσει συνολικά πάνω από 700.000 πολίτες που διαβιούν στα όρια της φτώχειας και βρίσκονται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού.

Με δεδομένο ότι από τις 13/12/2022 και έπειτα λήγουν οι πράξεις του φυσικού αντικειμένου ενός μεγάλου αριθμού των έργων των Κέντρων Κοινότητας και των Δομών Φτώχειας ενώ σταδιακά μέχρι τις 31/12/2023 θα έχουν λήξει όλες, Ο ΣΚΛΕ ζητά ενημέρωση για τα παρακάτω:

1. Ο σχεδιασμός που προβλέπεται στην Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και Μείωση της Φτώχειας περί μετασχηματισμού των παραπάνω σε Κοινωνικά Κέντρα θα υλοποιηθεί κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο ή θα συνεχίσουν ως διακριτές δομές;

2. Ποιες ενέργειες έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα και ποιες έχουν προγραμματιστεί για το επόμενο διάστημα προκειμένου οι παραπάνω να συνεχίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία τους ως Κοινωνικά Κέντρα ή ως διακριτές δομές, έχοντας υπόψη πως οι υφιστάμενες πράξεις λήγουν σε λιγότερο από 7 μήνες;

3. Ποιες ενέργειες προβλέπονται προκειμένου το υφιστάμενο προσωπικό των παραπάνω δομών να εξακολουθήσει να παρέχει τις υπηρεσίες του κατά τον επικείμενο μετασχηματισμό τους σε Κοινωνικά Κέντρα ή ως διακριτές, έχοντας υπόψη πως η νέα προγραμματική περίοδος προβλέπει νέες χρηματοδοτούμενες πράξεις;

Τέλος τονίζεται ότι πάγια θέση και διεκδίκηση του ΣΚΛΕ αποτελεί η πλήρης στελέχωση των Κοινωνικών Υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό και η ένταξη όλων των Κοινωνικών Δομών στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας των ΟΤΑ Α’ βαθμού, παρέχοντας με αυτό τον τρόπο ολοκληρωμένες υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας και ένταξης προς όλους τους πολίτες ενώ δεν επικροτεί την κάλυψη των κενών του συστήματος κοινωνικής φροντίδας μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. 

 

Το πλήρες κείμενο της παρέμβασης ακολουθεί επισυναπτόμενο στην παρούσα ανάρτηση.

 


Ο ΣΚΛΕ απέστειλε παρέμβαση προς το Υπουργείο Υγείας καταγγέλλοντας  το διοικητικό μέτρο της αναστολής εργασίας  λόγω μη εμβολιασμού ως εξοντωτικό και μη σύντονο με την αρχή της αναλογικότητας και κρίνοντας ότι έχει αξιοποιηθεί ως «τιμωρητικό» εργαλείο που οδηγεί υγειονομικούς, μεταξύ αυτών και κοινωνικούς λειτουργούς, ουσιαστικά σε οικονομική και κοινωνική περιθωριοποίηση καθώς  στερούνται την εργασία τους, την οικονομική τους ισχύ, την ασφαλιστική τους κάλυψη  και την προσμέτρηση της υπηρεσίας τους στο δημόσιο τομέα.

Ο ΣΚΛΕ αλλά και το σώμα των Κοινωνικών Λειτουργών ουδέποτε αντιτάχθηκε στην «επιχείρηση» εμβολιασμού. Αντιθέτως, στήριξε και προώθησε με όλες τις δυνάμεις του την εθνική προσπάθεια. Ωστόσο, η πρακτική της μονομερούς επιβολής μιας αμιγώς ιατρικής πράξης, συνδυαζόμενη με μια εξαιρετικά αυστηρή διοικητική κύρωση και υπό την απειλή της οριστικής απόλυσης από το Δημόσιο τομέα, δεν συνάδει με μια σειρά συνταγματικών κανόνων και εγγυήσεων, που κατοχυρώνουν αναφαίρετα δικαιώματα, όπως την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, την εξουσία αυτοδιάθεσης εκάστου προσώπου και το δικαίωμα στην εργασία.

Ως εκ τούτου ο ΣΚΛΕ δηλώνει την αντίθεσή του με τη συγκεκριμένη μορφή του μέτρου, ζητά την άμεση ανάκλησή του  και θεωρεί τουλάχιστον αναγκαίο τον έλεγχο της συνταγματικότητας των επίμαχων ρυθμίσεων και της συμβατότητάς τους με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) τόσο από την Ελληνική Δικαιοσύνη, όσο και από το Δικαστήριο της ΕΣΔΑ.

 

Επισυνάπτεται το κείμενο της παρέμβασης


ΣΚΛΕ με επιστολή του στο Δήμο Θερμαϊκού επισημαίνει ότι λόγω της ελλιπούς στελέχωσης των Κοινωνικών Υπηρεσιών του είναι αδύνατη η παροχή ακόμα και βασικών υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στους κατοίκους και ιδιαίτερα στα μέλη των  πολλαπλών κατηγοριών ευπαθών κοινωνικών ομάδων όπως μετανάστες, άστεγοι, ψυχικά ασθενείς, μακροχρόνια άνεργοι, ηλικιωμένοι, άτομα που ζουν με εισοδήματα κάτω από τα όρια της φτώχειας και ζητά την άμεση πρόσληψη Κοινωνικών Λειτουργών.

 

 
 

Ο ΣΚΛΕ απέστειλε στις 21/4/22 παρέμβαση στην Υπουργό Παιδείας με κοινοποίηση προς κάθε αρμόδιο φορέα (Πανεπιστημιακά Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής) σχετικά με τους απαιτούμενους Τίτλοι Σπουδών για τις θέσεις με κωδικό 136 του κλάδου ΠΕ87 Υγείας  - Πρόνοιας -Ευεξίας ΠΕ87.06 Κοινωνικής Εργασίας στην Προκήρυξη για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) κατηγορίας ΠΕ. Κοινωνικού Λειτουργού»

 

και αφού υπενθυμίζει ότι:

Ο ΣΚΛΕ με αφορμή την προκήρυξη 2ΓΕ/2019, το 2020 είχε ενημερώσει με ανάλογη παρέμβαση τόσο το Υπουργείο όσο και όλους τους αρμόδιους φορείς σχετικά με την ανάγκη επικαιροποίησης των πτυχίων που εντάσσονται στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ87.06 Κοινωνικής Εργασίας

 

ζητά:

την άμεση διόρθωση των Απαιτούμενων Τίτλων Σπουδών για τις θέσεις με κωδικό 136 του κλάδου ΠΕ87 Υγείας  - Πρόνοιας -Ευεξίας ΠΕ87.06 Κοινωνικής Εργασίας στην Προκήρυξη με αριθμό 3ΕΑ/2022 για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) κατηγορίας ΠΕ ως ακολούθως:  Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και  Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού για να αποκατασταθεί η αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των υποψηφίων Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ και ΤΕ στις διαδικασίες πρόσληψης

 

Επίσης στις 1/4/2022 είχε αποστείλει παρέμβαση στο Υπουργείο Παιδείας όπου επισημάνθηκε ότι η θεσμοθετημένη λειτουργία Κοινωνικής Υπηρεσίας στα Σχολεία (Ν.Δ. 195/1974 και ΠΔ 50/1985) παραμένει στα χαρτιά εδώ και 40 χρόνια και ζητήθηκε η άμεση σύσταση κοινωνικής υπηρεσίας σε κάθε σχολική μονάδα της χώρας στελεχωμένης κατ΄ ελάχιστο από 1 Κοινωνικό Λειτουργό και 1 Ψυχολόγο σε θέσεις μόνιμου προσωπικού.

Σχετικά, με την επικείμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσλήψεις /διορισμούς υπενθύμισε την πάγια θέση του ΣΚΛΕ ότι η πρόβλεψη της παιδαγωγικής επάρκειας ως απαραίτητου προσόντος για την ένταξη των κοινωνικών λειτουργών στον κύριο πίνακα επιλεξιμότητας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του Κοινωνικού  Λειτουργού που δεν προβλέπει ως απαιτούμενο κανένα επιπλέον προσόν για την άσκηση του στον τομέα της εκπαίδευσης ή στα ΚΕΔΑΣΥ.

 

Τα έγγραφα επισυνάπτονται στο τέλος της ανάρτησης


Ο ΣΚΛΕ απέστειλε τις θέσεις/ απόψεις του σχετικά με το υπό διαβούλευση Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για τις Προϋποθέσεις Ίδρυσης και Λειτουργίας Μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ΜοΠΠ) από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του καθώς εκτιμά ότι ελλοχεύει τον κίνδυνο της συντήρησης των ιδρυματικών πλαισίων, δημοσίων και ιδιωτικών.

Δηλώνει ότι πάγια αντίληψή του είναι η ανάγκη ενίσχυσης του μηχανισμού κοινωνικών υπηρεσιών στο πεδίο της πρόληψης απομακρύνσεων και κοινοτικής στήριξης της οικογένειας και παράλληλα η θεσμοθέτηση της αναδοχής και της υιοθεσίας ως αποκλειστικών εναλλακτικών μορφών παιδικής προστασίας, η εφαρμογή ειδικού εθνικού προγράμματος για την τοποθέτηση όλων των παιδιών που φιλοξενούνται σε ιδρύματα σε ανάδοχες οικογένειες και η οριστική κατάργησης της κλειστής φροντίδας παιδιών μέσω ΜοΠΠ.

 

Επισυνάπτεται στο παρόν η επιστολή προς την αρμόδια υφυπουργό


ΣΚΛΕ με επιστολή του στο Υπουργείο Παιδείας  επισημαίνει ότι η θεσμοθετημένη λειτουργία Κοινωνικής Υπηρεσίας στα Σχολεία (Ν.Δ. 195/1974 και ΠΔ 50/1985)  παραμένει στα χαρτιά εδώ και 40 χρόνια και ζητάει την άμεση σύσταση κοινωνικής υπηρεσίας σε κάθε σχολική μονάδα της χώρας στελεχωμένης κατ΄ελάχιστο από 1 Κοινωνικό Λειτουργό και 1 Ψυχολόγο σε  θέσεις μόνιμου προσωπικού.

Σχετικά, με την επικείμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσλήψεις υπενθυμίζεται ότι η  πρόβλεψη της παιδαγωγικής επάρκειας ως απαραίτητου προσόντος για την ένταξη των κοινωνικών λειτουργών στον κύριο πίνακα επιλεξιμότητας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του Κοινωνικού  Λειτουργού που δεν προβλέπει ως απαιτούμενο κανένα επιπλέον προσόν για την άσκηση του στον τομέα της εκπαίδευσης ή στα ΚΕΔΑΣΥ.

Τέλος, ο ΣΚΛΕ στηρίζει το αίτημα της  ΠΟΣΕΠΕΑ για την άμεση πραγματοποίηση προσλήψεων - διορισμών.

 

Το κείμενο της παρέμβασης επισυνάπτεται στο παρόν.


Ο ΣΚΛΕ απέστειλε την έντονη διαμαρτυρία του σχετικά με τις προσλήψεις Κοινωνικών Λειτουργών στις σχολικές μονάδες τόσο στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποστήριξη σχολικών μονάδων από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς, όσο και στην πιο πρόσφατη ειδική πρόσκληση για πρόσληψη μελών ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23 και ΠΕ30 σε συγκεκριμένες ομάδες σχολικών μονάδων γενικής εκπαίδευσης, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται:

Ως Κοινωνικοί Λειτουργοί έχουμε την υποχρέωση να σας επισημαίνουμε ότι:

Ø  η πρόσληψη- αρχικά- των δεκαοκτώ (18) Κοινωνικών Λειτουργών και η τοποθέτηση εκάστου σε πέντε (5) σχολικές μονάδες είναι προφανές ότι δεν επαρκεί για την κάλυψη και των πλέον επειγουσών αναγκών των μαθητών και των οικογενειών τους αλλά και ολόκληρης της σχολικής κοινότητας,

Ø  ακόμα και η πρόσφατη ειδική πρόσκληση για πρόσληψη μελών ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23 και ΠΕ30 σε συγκεκριμένες ομάδες σχολικών μονάδων γενικής εκπαίδευσης, όπου τα κενά που καλούνται να καλυφθούν από Κοινωνικούς Λειτουργούς είναι 36, θέτει εύλογους προβληματισμούς στον κλάδο μας σχετικά με την ορθή στελέχωση των υποστηρικτικών υπηρεσιών του σχολικού πλαισίου. Το παραπάνω δεν μπορεί να αναιρεθεί με το επιχείρημα της μη ύπαρξης υποψηφίων καθώς υπάρχει η εμπειρία διοικητικών διευθετήσεων για ανταπόκριση σε αντίστοιχα προβλήματα (π.χ. ειδικές προσκλήσεις).


Παρέμβαση απέστειλε ο ΣΚΛΕ στον Διοικητή του ΟΑΕΔ σχετικά με τον αποκλεισμό των Κοινωνικών Λειτουργών από την προκήρυξη 1/2022 του ΟΑΕΔ για την πρόσληψη Εργασιακών Συμβούλων στην οποία ζητείται η άμεση ανάκληση της προκήρυξης και η συμπλήρωση της με την πρόβλεψη πρόσληψης ΠΕ/ ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών καθώς:

- ο αποκλεισμός των Κοινωνικών Λειτουργών από την εν λόγω προκήρυξη βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με το ΠΔ 50/1989 που αφορά στα επαγγελματικά δικαιώματα των Κοινωνικών Λειτουργών και ορίζει ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός περιλαμβάνεται στους τομείς απασχόλησης των Κοινωνικών Λειτουργών και σύμφωνα με αυτό το θεσμικό πλαίσιο σε όλες τις προηγούμενες προκηρύξεις για την πρόσληψη Εργασιακών Συμβούλων περιλαμβάνονταν και η ειδικότητα του Κοινωνικού Λειτουργού.

- η πρόσληψη ως εργασιακών συμβούλων πτυχιούχων ειδικοτήτων με αντικείμενο μη συναφές με τα καθήκοντα των εργασιακών συμβούλων και ο αποκλεισμός πτυχιούχων με αντικείμενο συναφές θα έχει σαν συνέπεια την ανεπαρκή υποστήριξη των ανέργων της χώρας που προσδοκούν από τον ΟΑΕΔ ουσιαστική βοήθεια.

Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της παρέμβασης


Facebook

Επικοινωνία


Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
κινητό: 6972607021

email:

Шаблоны Joomla 2015