Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 104 32 Αθήνα, 5ος Όροφος.
Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
Είσοδος στο μητρώο μελών : https://mitroo.skle.gr/

Δελτία Τύπου

Δελτία Τύπου 30

Δελτία Τύπου

Δελτίο Τύπου ΣΚΛΕ

Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2021 12:11 Γράφτηκε από

Αθήνα 18/03/2021

 Δελτίο Τύπου

Από τον Μάρτιο του 2020 στο πλαίσιο της εφαρμογής μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοιού – Covid 19 επιβάλλονται έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς  τα οποία κλιμακώνονται ή αποκλιμακώνονται ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων και η συνέχιση της εκπαίδευσης των μαθητών όλων των βαθμίδων της με την μέθοδο της τηλεκπαίδευσης.

Εμείς οι Κοινωνικοί Λειτουργοί της χώρας που σε αυτές τις συνθήκες στεκόμαστε δίπλα στους πολίτες της χώρας, προσφέροντας υπηρεσίες επείγουσας κοινωνικής φροντίδας, ενημέρωση υποστήριξη, προστασία και ασφάλεια διαπιστώνουμε ότι η πλειοψηφία των παιδιών που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού αδυνατούν να συνεχίσουν την παρακολούθηση των σχολικών τους υποχρεώσεων μέσω του διαδικτύου καθώς στερούνται παντελώς του απαιτούμενου εξοπλισμού και υποδομών.

Ακόμα και όταν με πολλή προσπάθεια οι γονείς τους καταφέρνουν να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για τη διαδικασία δεν καταφέρνουν να ολοκληρώσουν τις προαπαιτούμενες διαδικασίες εγγραφής και συμμετοχής των παιδιών τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας.

Ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως οι Ρομά, οι Αιτούντες Άσυλο, οι μονογονεϊκές – πολύτεκνες οικογένειες, οι κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών και τα Άτομα με Αναπηρία τα ποσοστά αδυναμίας συμμετοχής στην τηλεκπαίδευσης ξεπερνούν ακόμα και το 80%.

Και σαν μην έφτανε αυτό η αδυναμία τους αυτή δημιουργεί τον κίνδυνο διακοπής χορήγησης των Προνοιακών επιδομάτων σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης τους.

Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά μέλη των πολλαπλών κατηγοριών ευπαθών κοινωνικών ομάδων αποκλείονται από την πρόσβαση στο κατοχυρωμένο από την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του ανθρώπου και το Σύνταγμα της Ελλάδος, δικαίωμα τους στην εκπαίδευση, απλώς και μόνο επειδή δεν διαθέτουν τα απαραίτητα οικονομικά μέσα αναπαράγοντας έτσι το φαύλο κύκλο διακοπής της εκπαίδευσης, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού

Καλούμε την οργανωμένη πολιτεία, τους κρατικούς φορείς, την κυβέρνηση έστω και αυτή τη στιγμή, να αξιοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο και να υπερασπιστεί το δικαίωμα των παιδιών για εκπαίδευση χωρίς διακρίσεις και καθυστερήσεις διαθέτοντας τα απαραίτητα τεχνικά μέσα και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε κάθε παιδί σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του.


Δελτίο Τύπου ΣΚΛΕ - 12/3/21

Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2021 20:57 Γράφτηκε από

Αθήνα 12/03/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα και αναφορές στα ΜΜΕ, σχετικά με το ευαίσθητο ζήτημα της παιδικής προστασίας θέλουμε να υπενθυμίσουμε σε όλους ότι η ανηλικότητα και η οικογένεια προστατεύονται από την πολιτεία στη βάση της διάταξης  του άρθρου 21 παρ. 3 του Συντάγματος

Το παιδί προστατεύεται ως ανθρώπινο ον - φυσικό  πρόσωπο- και  ως ανήλικος απολαμβάνει ειδικής προστασίας σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Κάθε παιδί που βρίσκεται στη χώρα και στερείται προσωρινά ή οριστικά το οικογενειακό του περιβάλλον, για οποιονδήποτε λόγο, έχει δικαίωμα σε ειδική προστασία και βοήθεια από το κράτος.

Ειδικότερα δε, οι σχέσεις γονέων – τέκνων καθώς και ο θεσμός της Επιτροπείας Ανηλίκου -στα πλαίσια του Οικογενειακού Δικαίου- ρυθμίζονται από τον Αστικό Κώδικα ως ακολούθως:

®    Σύμφωνα με το άρθρο 1532, «αν ο πατέρας ή μητέρα δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στα καθήκοντα τους ως γονείς, μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας, οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου, ο εισαγγελέας ή και αυτεπαγγέλτως, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο,…… μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός τριάντα ημερών»,

 ®    Σύμφωνα με το άρθρο 1533 που αφορά την επιτροπεία ανηλίκου, «το δικαστήριο αποφασίζει την ανάθεση της πραγματικής φροντίδας ή της επιμέλειας, ύστερα από έλεγχο του ήθους, των βιοτικών συνθηκών και γενικά της καταλληλόλητάς του, στηριζόμενο υποχρεωτικά σε βεβαίωση της κοινωνικής υπηρεσίας»,

 ®    Σύμφωνα μάλιστα με το άρθρο 1591 «όλοι οι δημόσιοι ή οι δημοτικοί υπάλληλοι, οι εισαγγελείς καθώς και τα όργανα των αρμοδίων κοινωνικών υπηρεσιών οφείλουν να γνωστοποιούν στο δικαστήριο κάθε περίπτωση που συνεπάγεται το διορισμό επιτρόπου αμέσως μόλις την πληροφορούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι συγγενείς εξ αίματος του ανηλίκου έως τον τρίτο βαθμό».

 ®    Σύμφωνα με το άρθρο 1593, το δικαστήριο, «κατά το διορισμό του επιτρόπου, συνεκτιμά υποχρεωτικά και την έρευνα της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας και αποφασίζει, αφού ακούσει, αν αυτό είναι δυνατόν, τους πλησιέστερους συγγενείς του ανήλικου, καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο, το οποίο μπορεί κατά την κρίση του να το διαφωτίσει».

Από τα παραπάνω είναι αδιαμφισβήτητο και θεσμικά κατοχυρωμένο το γεγονός ότι η ενημέρωση για την απουσία προστατευτικού περιβάλλοντος για έναν ανήλικο είναι υποχρέωση όλων των δημόσιων λειτουργών και πρέπει να τηρείται από όλους κατά προτεραιότητα. Η φροντίδα των ανηλίκων και η υποστήριξη των οικογενειών τους αποτελεί αρμοδιότητα των Κοινωνικών Υπηρεσιών και των Κοινωνικών Λειτουργών σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές της χώρας. Η συνεργασία των αστυνομικών λειτουργών με τις δικαστικές αρχές και τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες είναι αυτονόητη στη βάση του κράτους δικαίου και του αγαθού της προστασίας των ανηλίκων.

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί, με αίσθημα ευθύνης, όλα αυτά τα χρόνια εργαζόμαστε για την προστασία κάθε παιδιού που βρίσκεται σε κίνδυνο ή σε ανάγκη, υπερασπιζόμενοι τα δικαιώματά του και προσπαθώντας να διασφαλίσουμε το βέλτιστο συμφέρον του, σε συνθήκες δραματικής υποστελέχωσης, με αναλογίες παιδιών ανά Κοινωνικό Λειτουργό που ξεπερνούν κατά πολύ τα διεθνή πρωτόκολλα ενώ οι ανάγκες για υπηρεσίες στήριξης της οικογένειας και της προστασίας των παιδιών συνεχώς αυξάνονται.

Από αυτή τη θέση, λοιπόν, κρίνουμε σκόπιμο να ενημερώσουμε όλους τους εμπλεκόμενους στο σύστημα παιδικής προστασίας, ότι αν μένουν παιδιά σε κίνδυνο, χωρίς την απαιτούμενη προστασία, αυτό οφείλεται στην καταγεγραμμένη για παραπάνω από 40 χρόνια άρνηση του Ελληνικού Κράτους να στελεχώσει επαρκώς με Κοινωνικούς Λειτουργούς όλους του Φορείς και Δομές Παιδικής Προστασίας και να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο και θεσμικά κατοχυρωμένο σύστημα παιδικής προστασίας με οδηγό τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Ο Ν.2447 που θεσπίστηκε ήδη από το 1996 και έδινε τη δυνατότητα να συσταθούν οργανωμένες και διεπιστημονικά στελεχωμένες Κοινωνικές Υπηρεσίες στα Πρωτοδικεία της χώρας, οι οποίες θα μπορούσαν να συνδράμουν και να στηρίξουν το έργο της προστασίας του παιδιού και της Εισαγγελίας έχει μείνει στα χαρτιά.

Από το 2010 μέχρι σήμερα, παρά το γεγονός ότι οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της ανθρωπιστικής κρίσης των προηγούμενων ετών δημιούργησαν αυξημένες ανάγκες για υπηρεσίες στήριξης της οικογένειας και προστασίας των παιδιών σε κίνδυνο, δεν έχουν πραγματοποιηθεί προσλήψεις Κοινωνικών Λειτουργών ως μόνιμου προσωπικού στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων, που ασκούν κατά κύριο λόγο τις αρμοδιότητες παιδικής προστασίας στην κοινότητα.

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί, με αίσθημα ευθύνης που απορρέει από το ρόλο μας, όχι μόνο σήμερα αλλά διαχρονικά, ΖΗΤΑΜΕ,

Ø  Την κατεπείγουσα σύσταση και στελέχωση των Κοινωνικών Υπηρεσιών στα Πρωτοδικεία σύμφωνα με το Ν.2447/1996,

 Ø  Την κατεπείγουσα πρόσληψη Κοινωνικών Λειτουργών ως μόνιμου προσωπικού στους Δήμους, στις Περιφέρειες και στις Δομές Παιδικής Προστασίας (Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών) για την άσκηση αρμοδιοτήτων και την ανάπτυξη προγραμμάτων στήριξης της οικογένειας και της προστασίας του παιδιού.

 Ø  Τη θεσμοθέτηση εθνικού και δημόσιου συστήματος παιδικής προστασίας, υποστηριζόμενο από ένα συντονιστικό φορέα με άξονες τη διεπιστημονικότητα, τα εμπεριστατωμένα πρωτόκολλα εργασίας και τα εξατομικευμένα σχέδια θεραπευτικών παρεμβάσεων που θα υποστηρίζει τα παιδιά και θα προστατεύει τα δικαιώματα τους.


Ο ΣΚΛΕ υποστηρίζοντας τους επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας  κοινοποιεί το κάτωθι Δελτίο Τύπου Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας για τη διαδικασία μετάβασης των ψυχικά ασθενών σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (ΜΨΑ), το οποίο αποτέλεσε πρωτοβουλία Κοινωνικών Λειτουργών που εργάζονται σε δημόσια νοσοκομεία (γενικά και ψυχιατρικά) και έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με τις ανεπάρκειες και τις αστοχίες του συστήματος ψυχικής υγείας και την επιτακτική ανάγκη της προστασίας του δικαιώματος σε ολοκληρωμένη φροντίδα ψυχικής υγείας.

Ο ΣΚΛΕ υποστηρίζει τις αρχές της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης και διεκδικεί από την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς άμεσες παρεμβάσεις για :

- την ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα
-  την εξασφάλιση του συνεχούς της φροντίδας με τη δημιουργία πλήρους και επαρκούς δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε κάθε Τομέα Ψυχικής Υγείας
-  την ισότιμη και καθολική πρόσβαση σε κατάλληλη και εξατομικευμένη φροντίδα ψυχικής υγεία
- το σεβασμό των δικαιωμάτων των ψυχικά πασχόντων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Διαδικασία μετάβασης ψυχικά ασθενών σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης

Την 4/1/2021 εκδόθηκε νέα εγκύκλιος για τη διαδικασία μετάβασης ψυχικά ασθενών (ΑΔΑ: 60ΘΚ465ΦΥΟ-Ο46) σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. χρηματοδοτούμενα από το Υπουργείο Υγείας). Η μετάβαση των ψυχιατρικών ασθενών σε μονάδες αποκατάστασης (ξενώνες, οικοτροφεία, διαμερίσματα), αποτελεί βασικό κορμό της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και επιδιωκόμενο στόχο των επαγγελματιών ψυχικής υγείας.

Η μη ένταξη των ασθενών στις εν λόγω δομές οδηγεί σε χρόνια παραμονή τους σε ψυχιατρικές κλινικές- νοσοκομεία,  σε περιβάλλοντα  που αδυνατούν καθοριστικά να τους στηρίξουν, σε επισφαλή χωρίς κοινοτική υποστήριξη διαβίωση ή συχνά σε καθεστώς αστεγίας. Με άλλα λόγια, η ενσωμάτωση των ασθενών στην κοινότητα, ως ισότιμα μέλη αυτής και η δυνατότητα αυτονόμησής τους, σχετίζεται άρρηκτα με αυτά τα προστατευμένα πλαίσια, που καλούνται να τους εντάξουν και να ενισχύσουν την προσπάθεια λειτουργικής αποκατάστασής τους.

 Με την παρούσα εγκύκλιο, παρατηρούμε πως σταδιακά αποσιωπούνται  επιμελώς οι λέξεις ψυχιατρική μεταρρύθμιση, αποασυλοποίηση, ασυλικά τμήματα και χρόνιοι ασθενείς. Αυτό συμβαίνει όχι γιατί επετεύχθη η εξυγίανση των θεσμών. Οι  αριθμοί εισαγωγής ασθενών στο Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο” είναι αποκαλυπτικοί: ενδεικτικά, με τρεις 24ωρες εφημερίες ανά εβδομάδα, ΜΟΝΟ στα τμήματα οξέων περιστατικών, νοσηλεύτηκαν περίπου 2.920 ασθενείς, για το έτος 2020.

Η παρούσα εγκύκλιος με την παντελή έλλειψη επιστημονικού υποβάθρου, τις αέναες γραφειοκρατικές διαδικασίες που εισάγει, αλλά και η σημαντική απουσία δομών, καταδικάζει πληθώρα ασθενών να παραμένουν “ξεχασμένοι” στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, ως ασθενείς με “κακό” προφίλ.

Τα δημόσια νοσοκομεία- τα ήδη υποστελεχωμένα και υποχρηματοδοτούμενα- καλούνται καθημερινά να υποταχθούν σε πολιτικές πελατειακών σχέσεων, να διαλέξουν ανάμεσα σε ήδη ευάλωτους ανθρώπους, να εφευρίσκουν αυτοσχέδιες λύσεις και να συναινέσουν, εφαρμόζοντας την εν λόγω εγκύκλιο, σε μια πολιτική όπου κυριαρχεί η παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και η ενίσχυση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Αφού παραχωρήθηκε ένα μεγάλο μέρος των δομών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης σε ιδιωτικές, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, χρηματοδοτούμενες από το Υπουργείο Υγείας, τώρα νομιμοποιείται πλήρως η δυνατότητα επιλογής ή απόρριψης του ασθενούς,μονομερώς από τις δομές υποδοχής, ανεξάρτητα από τη θετική απόφαση της αρμόδιας επιτροπής μετάβασης της Υ.Π.Ε.

Συνέπεια των ανωτέρω - όπως αποτυπώνεται και σε έγγραφες επιστολές ανάμεσα στα νοσοκομεία και τις Μ.Κ.Ο.- είναι πως πολλές φορές παρεκκλίνουν του χαρακτηρισμού, του σκοπού λειτουργίας τους και της αντίστοιχης χρηματοδότησης που λαμβάνουν!

Θεμελιώνεται ως εκ τούτου η λογική casting και περιστρεφόμενης πόρτας- με κακοποιητικούς όρους για τον ασθενή- ο οποίος ως εκκρεμές, εγκλωβίζεται για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε δοκιμαστικές συνθήκες και επαναλαμβανόμενες απορρίψεις ή ωθείται σε καθεστώς αστεγίας.

Ενδεικτικά, από την εφαρμογή της παρούσας εγκυκλίου:

        υποβαθμίζεται ο ρόλος της επιτροπής μετάβασης.

        δίδεται αποκλειστικότητα στην απόφαση του φορέα υποδοχής, παραμερίζοντας το λόγο του ασθενούς και του φορέα υποβολής αιτήματος.

        ζητούνται χρονοβόρες διαδικασίες και δικαιολογητικά που δε δύναται να ολοκληρωθούν από τμήματα οξέων, όπου η παραμονή των ασθενών είναι βραχεία.

        δεν υπάρχει ξεκάθαρη διαβάθμιση των κριτηρίων ένταξης.

        στην πράξη, δεν έχουν προτεραιότητα όσοι βρίσκονται υπό καθεστώς αστεγίας

        εγκλωβίζονται οι ασθενείς που δεν έχουν τη δυνατότητα άμεσης συναίνεσης.

Να σημειωθεί, επιπλέον, πως στα δημόσια νοσοκομεία εισέρχονται κατά κύριο λόγο ασθενείς με “κακό” προφίλ (άστεγοι, αγνώστων στοιχείων, με διπλές διαγνώσεις κλπ).

Παράλληλα, ως κοινωνικοί επιστήμονες διαπιστώνουμε καθημερινά μια προσπάθεια θεσμικής στιγματοποίησης όλων των ευάλωτων ομάδων. Σε αυτούς τους ζοφερούς καιρούς αναπαράγονται οι επικίνδυνες ιδέες εγκλεισμού του διαφορετικού και εξόντωσης του αδύναμου. Οι πρόσφυγες θα “φυλακίζονται”σε χώρους συγκέντρωσης, οι ασθενείς θα “στοιβάζονται” στα άσυλα, οι άστεγοι θα είναι οι “αόρατες σκιές” που θα γεμίζουν τους δρόμους, οι κρατούμενοι θα υποστούν μια “πυρηνική εξόντωση” αντί σωφρονισμού, οι τοξικοεξαρτημενοι είναι οι “αποτυχημένοι” αυτής της κοινωνίας.

Ως επαγγελματίες υγείας αλλά και ως πολίτες στεκόμαστε απέναντι στις πολιτικές της επίθεσης προς τον Άλλο, της απέκδυσης της αξιοπρέπειας και της ταυτότητας του ασθενούς ως υποκείμενο. Ζητούμε από τους αρμόδιους φορείς, αλλά και από όλη την κοινωνία να υπερασπιστούν το δημόσιο χαρακτήρα των νοσοκομείων, την ισότιμη φροντίδα όλων των ασθενών, την αξιοκρατική πρόσβασή τους στις δομές αποκατάστασης και να αποσύρουν την εν λόγω εγκύκλιο προκειμένου να διαφυλάξουμε έστω  το στοιχειώδες.

 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ακολουθούν υπογραφές επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας, οι οποίες,  παρότι κοινοποιήθηκαν στον ν.π.δ.δ. ΣΚΛΕ, για λόγους που σχετίζονται με την πολιτική του προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν αναρτώνται στην παρούσα δημοσίευση. 


Δελτίο Τύπου ΣΚΛΕ

Δευτέρα, 08 Μαρτίου 2021 20:18 Γράφτηκε από

Αθήνα 09/3/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΝΠΔΔ   

Από τον Μάρτιο του 2020 η πανδημία χτύπησε για τα καλά την πόρτα και στην χώρα μας, φέρνοντας μας αντιμέτωπους με έναν νέο για τα δεδομένα ιό που πλήττει την δημόσια υγεία .

Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, στο πλαίσιο της εφαρμογής μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού επιβάλλονται έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που κλιμακώνονται ή αποκλιμακώνονται ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων και η συνέχιση της εκπαίδευσης των μαθητών όλων των βαθμίδων της με την μέθοδο της τηλεκπαίδευσης.

Εμείς οι Κοινωνικοί Λειτουργοί, που σε αυτές τις συνθήκες στεκόμαστε δίπλα στους πολίτες της Χώρας, προσφέροντας υπηρεσίες επείγουσας κοινωνικής φροντίδας στην πρώτη γραμμή, διαπιστώνουμε ότι η πλειοψηφία των παιδιών που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού αδυνατούν να συνεχίσουν την παρακολούθηση των σχολικών τους υποχρεώσεων μέσω του διαδικτύου καθώς στερούνται παντελώς του απαιτούμενου εξοπλισμού και υποδομών.

Ακόμα και όταν με πολλή προσπάθεια οι γονείς τους καταφέρνουν να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για τη διαδικασία δεν καταφέρνουν να ολοκληρώσουν τις προαπαιτούμενες διαδικασίες εγγραφής και συμμετοχής των παιδιών τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας.

Ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως οι Ρομά, οι Αιτούντες Άσυλο, οι μονογονεϊκές – πολύτεκνες οικογένειες, οι κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών και τα Άτομα με Αναπηρία τα ποσοστά αδυναμίας συμμετοχής στην τηλεκπαίδευση ξεπερνούν ακόμα και το 80%, αναπαράγοντας έτσι τον κύκλο της ανισότητας.

Και σαν μην έφτανε αυτό η αδυναμία τους αυτή δημιουργεί τον κίνδυνο διακοπής χορήγησης των προνοιακών επιδομάτων σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης τους.

Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά μέλη των πολλαπλών κατηγοριών ευπαθών κοινωνικών ομάδων αποκλείονται από την πρόσβαση στο κατοχυρωμένο από την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του ανθρώπου και το Σύνταγμα της Ελλάδος δικαίωμα τους στην εκπαίδευση, απλώς και μόνο επειδή δεν διαθέτουν τα απαραίτητα οικονομικά μέσα αναπαράγοντας έτσι το φαύλο κύκλο διακοπής της εκπαίδευσης, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Καλούμε την οργανωμένη πολιτεία, τους κρατικούς φορείς, την κυβέρνηση, έστω και αυτή τη στιγμή, να αξιοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο και να υπερασπιστεί το δικαίωμα των παιδιών για εκπαίδευση χωρίς διακρίσεις και καθυστερήσεις διαθέτοντας τα απαραίτητα τεχνικά μέσα και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε κάθε παιδί σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021 20:05 Γράφτηκε από

Αθήνα 26/02/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ)

Το τελευταίο χρονικό διάστημα μια σειρά από γεγονότα που αποκαλύπτουν περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, σεξουαλικής βίας, εργασιακού εκφοβισμού καταρρίπτουν το μύθο ότι είναι σπάνια φαινόμενα στην ελληνική κοινωνία.

Αυτή τη χρονική στιγμή, οι Κοινωνικοί Λειτουργοί στεκόμαστε δίπλα στα θύματα για να τους προσφέρουμε υποστήριξη, ασφάλεια, δύναμη και σεβασμό στην αξιοπρέπεια τους μέσα από τις οργανωμένες Κοινωνικές Υπηρεσίες του Κράτους – Πρόνοιας και τοποθετούμαστε ευθέως απέναντι σε όλους εκείνους που προσπαθούν να ενοχοποιήσουν τα θύματα, προβαίνοντας σε κάθε είδους ρατσιστικές δηλώσεις.

Ζητάμε από όλους να μιλήσουν και να καταγγείλουν παρόμοια φαινόμενα και να γίνουμε όλοι μαζί συμμέτοχοι και πρωτοπόροι στη δημιουργία μιας πιο δίκαιης χωρίς φόβο και διακρίσεις κοινωνίας.

Οι ένοχοι πρέπει να κριθούν και να καταδικαστούν όπως ορίζει η Ελληνική Δικαιοσύνη αλλά πρέπει και η Ελληνική Πολιτεία να δημιουργήσει ένα νέο σύγχρονο κώδικα που θα αποτρέπει τη παραγραφή τέτοιων φαινομένων και θα δίνει στα θύματα την προστασία που χρειάζονται για να καταγγέλλουν αντίστοιχα φαινόμενα τη στιγμή που συμβαίνουν.

Επισημαίνουμε τον κίνδυνο, καθώς αποκαλύπτονται όλο και περισσότερα περιστατικά, να ενοχοποιηθούν σημαντικά πεδία της δραστηριότητας μας, όπως ο πολιτισμός, το θέατρο, ο αθλητισμός, η κοινωνική συμμετοχή με συνέπεια από το φόβο να περιοριστεί η συμμετοχή των παιδιών σε δραστηριότητες αυτών των πεδίων και τελικά να εμποδίζεται η ανάπτυξη της προσωπικότητας τους.

Η έκταση του φαινομένου δικαιώνει την πάγια θέση μας την οποία έχουμε εκφράσει έγκαιρα και με κάθε πρόσφορο τρόπο σε όλους τους συναρμόδιους φορείς και αφορά την χρόνια ανεπάρκεια και αδυναμία του Ελληνικού Κράτους να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο και θεσμικά κατοχυρωμένο σύστημα παιδικής προστασίας με οδηγό τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Δυστυχώς, τα τελευταία 40 χρόνια το Ελληνικό Κράτος που φημίζεται για την πολυνομία του δεν έχει καταφέρει να ψηφίσει ένα νόμο που να θεσμοθετεί ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό Εθνικό Σύστημα Παιδικής Προστασίας.

Ακόμα και ο Ν.2447 που θεσπίστηκε ήδη από το 1996 και έδινε τη δυνατότητα να συσταθούν οργανωμένες και διεπιστημονικά στελεχωμένες Κοινωνικές Υπηρεσίες στα Πρωτοδικεία της χώρας, οι οποίες θα μπορούσαν να συνδράμουν και να στηρίξουν το έργο της Εισαγγελίας για την προστασία του παιδιού, έχει μείνει στα χαρτιά. Επιπλέον τα Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανήλικων Θυμάτων “Σπίτια του Παιδιού” που θεσπίστηκαν με το N.4478 / 2017 και αφορούν στην ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία των ανήλικων θυμάτων προκειμένου το ανήλικο θύμα, που χρήζει ειδικής ανάγκης και προστασίας λόγω ιδιαίτερου κινδύνου, να μην υποστεί δευτερογενή και επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση, εκφοβισμό και αντεκδίκηση είναι υποστελεχωμένα και υπολειτουργούν. Αυτή τη στιγμή, έχουν συσταθεί πανελλαδικά, μόνο τέσσερις (4) τέτοιες δομές, ενώ θα έπρεπε να υπάρχουν σε κάθε Πρωτοδικείο της Χώρας.

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί, με αίσθημα ευθύνης που απορρέει από το ρόλο μας, όλα αυτά τα χρόνια εργαζόμαστε για την προστασία κάθε παιδιού που βρίσκεται σε κίνδυνο ή σε ανάγκη, υπερασπιζόμενοι τα δικαιώματά του, ΖΗΤΑΜΕ επιτέλους να θεσπιστεί μια ενιαία πολιτική παιδικής προστασίας, υποστηριζόμενη από ένα συντονιστικό φορέα με άξονες τη διεπιστημονικότητα, τα εμπεριστατωμένα πρωτόκολλα εργασίας και τα εξατομικευμένα σχέδια θεραπευτικών παρεμβάσεων που θα στηρίζει τα παιδιά και θα προστατεύει τα δικαιώματα τους.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΝΠΔΔ   

Για τη Δημοσιοποίηση Στοιχείων υπόθεσης ανηλίκου

 

Με αφορμή το περιστατικό αρπαγής ανηλίκου, που απασχολεί έντονα τη δημοσιότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα και αφορά το ευαίσθητο ζήτημα της παιδικής κακοποίησης – παραμέλησης, ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΝΠΔΔ) για μια ακόμη φορά θέλει να τονίσει τη χρόνια ανεπάρκεια και αδυναμία του Ελληνικού Κράτους να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο και θεσμικά κατοχυρωμένο σύστημα παιδικής προστασίας με οδηγό τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί, με αίσθημα ευθύνης που απορρέει από το ρόλο μας, όλα αυτά τα χρόνια εργαζόμαστε για την προστασία κάθε παιδιού που βρίσκεται σε κίνδυνο ή σε ανάγκη, έχοντας πλήρη συνείδηση για το τι συνιστά βέλτιστο συμφέρον για το παιδί, υπερασπιζόμενοι τα δικαιώματά του, φωνάζοντας σε αυτιά που «κωφεύουν» ότι χρειάζεται να θεσπιστεί μια ενιαία πολιτική παιδικής προστασίας από τους δημόσιους φορείς, υποστηριζόμενη από ένα συντονιστικό φορέα με άξονες τη διεπιστημονικότητα, τα εμπεριστατωμένα πρωτόκολλα εργασίας και τα εξατομικευμένα σχέδια θεραπευτικών παρεμβάσεων.

Κι εφόσον οι λεπτομέρειες ζωής των παιδιών γίνονται τόσο άκριτα γνωστές στο ευρύ κοινό, είμαστε υποχρεωμένοι να γνωστοποιήσουμε ότι στο άρθρο 67 του Ν.4478/2017 (Δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής του θύματος και άρθρο 21 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ) στην παράγραφο 1 αναφέρεται ότι «οι αρμόδιες διωκτικές, εισαγγελικές και δικαστικές αρχές εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, λαμβάνοντας υπόψη τα προσωπικά χαρακτηριστικά του θύματος, που προκύπτουν από τη διαδικασία ατομικής αξιολόγησης, ... και της εικόνας των θυμάτων και των μελών της οικογένειάς τους και ιδίως, για να αποτραπεί η διάδοση κάθε πληροφορίας που μπορεί να διευκολύνει τον εντοπισμό των ανήλικων θυμάτων ή των θυμάτων που χρήζουν ειδικής προστασίας» ενώ στην παράγραφο 5 επισημαίνεται ότι «η μετάδοση από την τηλεόραση ή η κινηματογράφηση ή μαγνητοσκόπηση ή φωτογράφηση των θυμάτων που εμφανίζονται ενώπιον των εισαγγελικών ή αστυνομικών και λοιπών αρχών απαγορεύεται».

Με το N.4478 / 2017 (την ενσωμάτωση δηλαδή της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας) έχουν συσταθεί και στελεχωθεί κατάλληλες υπηρεσίες (Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανήλικων Θυμάτων “Σπίτια του Παιδιού”), οι οποίες έχουν τη θεσμική αρμοδιότητα να επιλαμβάνονται θεμάτων παιδικής προστασίας που απασχολούν τα δικαστήρια, προκειμένου το ανήλικο θύμα, που χρήζει ειδικής ανάγκης και προστασίας λόγω ιδιαίτερου κινδύνου, να μην υποστεί δευτερογενή και επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση, εκφοβισμό και αντεκδίκηση.

Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι ο Ν.2447 που θεσπίστηκε ήδη από το 1996 έδινε τη δυνατότητα να συσταθούν οργανωμένες και διεπιστημονικά στελεχωμένες Κοινωνικές Υπηρεσίες στα Πρωτοδικεία της χώρας, οι οποίες θα μπορούσαν να συνδράμουν και να στηρίξουν το κοινωνικό έργο της προστασίας του παιδιού και της Εισαγγελίας. Παρά την ύπαρξη όμως του θεσμικού αυτού πλαισίου, αναιτιολόγητα δεν έχουν λειτουργήσει έως σήμερα.

Καλούμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που στην πλειοψηφία της δεν θέτει πάντα στις προτεραιότητές της τη σύσταση και την επαρκή στελέχωση των Κοινωνικών Υπηρεσιών της, να φροντίσει να τις ενισχύσει και να τις στελεχώσει με προσωπικό ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός της προστασίας των παιδιών σε πρωτοβάθμιο επίπεδο κοινωνικής φροντίδας (δηλ. πρόληψη και προστασία σε τοπικό επίπεδο).

Επιπλέον τονίζουμε προς την Πολιτεία για πολλοστή φορά την έλλειψη Σχολικής Κοινωνικής Υπηρεσίας ενταγμένης στο σχολικό πλαίσιο, η οποία θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο τόσο στην πρόληψη όσο και στην έγκαιρη ανίχνευση περιστατικών κακοποίησης – παραμέλησης παιδιών και εφήβων.

Τα παραπάνω όμως δεν φαίνεται να απασχολούν τη δημοσιότητα. Αντίθετα, αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει, μέσα από την αποσπασματική αντιμετώπιση των περιπτώσεων κακοποίησης - παραμέλησης και την κατακερματισμένη κρατική αρμοδιότητα της προστασίας του παιδιού, είναι να αφήνονται έκθετες οι ζωές των παιδιών από τα ΜΜΕ και έρμαιες μιας δευτερογενούς συστημικής κακοποίησης, αδιαφορώντας πλήρως για τα δικαιώματά τους.

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΝΠΔΔ) αντιτίθεται έντονα σε όλη αυτή τη συνεχιζόμενη δημοσιοποίηση με λεπτομερείς αναφορές σε ζωές ανηλίκων και απαιτούμε από όλους τους αρμόδιους φορείς και φορείς ελέγχου {Εισαγγελία Ανηλίκων, Αστυνομικές Αρχές,  Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο} την άμεση παρέμβασή τους και τις νόμιμες ενέργειές τους για την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

(σχετικά με το σχέδιο νόμου Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις)

 

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών (ν.π.δ.δ.) μετά την κατάθεση του σχεδίου νόμου «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» στη Βουλή των Ελλήνων διαπιστώνει ότι σε κρίσιμα ζητήματα, που είχε ήδη εντοπίσει και προτείνει αλλαγές και σχετίζονται με το σεβασμό της αξιοπρέπειας του κάθε ατόμου, την παροχή ίσων ευκαιριών, την αξιοποίηση εξειδικευμένων επαγγελματιών και τη σύσταση δομών για την επίτευξη ενός συμπεριληπτικού και δημοκρατικού σχολείου, το Υπουργείο Παιδείας εμμένει σε αντιεπιστημονικές και αντιδημοκρατικές θέσεις.

Ο ΣΚΛΕ σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» τοποθετήθηκε με υπόμνημά του προς την Υπουργό Παιδείας (α.π.: 135/5-5-2020) καθώς και με αναλυτικά σχόλια στη διαβούλευση του εν λόγω σχεδίου νόμου.

Επιγραμματικά τα βασικά σημεία της κριτικής του ΣΚΛΕ επί του νομοσχεδίου ήταν:

·         Η αναγκαιότητα θεσμικής σύστασης και διεπιστημονικής στελέχωσης Σχολικών Κοινωνικών Υπηρεσιών στη χώρα.

·         Η προτεινόμενη αναγραφή της διαγωγής στους τίτλους σπουδών στιγματίζει τον /την μαθητή/τρια και συντελεί σε κοινωνικό αποκλεισμό και περιθωριοποίηση στην ενήλικη εργασιακή και κοινωνική ζωή.

·         Η διάκριση των σχολείων σε πρότυπα και «συμβατικά» δημιουργεί ανισότητες στην πρόσβαση στην εκπαίδευση.

·         Η απουσία θέσπισης στρατηγικής και μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού.

·         Η αύξηση του αριθμού των μαθητών στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό, η οποία δεν υπηρετεί παιδαγωγικούς σκοπούς αλλά επιχειρεί να επιτύχει οικονομίες κλίμακας με μείωση θέσεων εργασίας και κατάργηση – συρρίκνωση δομών.

Με το άρθρο 38 του σχεδίου νόμου αποδίδονται στο «Σύμβουλο Σχολικής Ζωής» αρμοδιότητες οι οποίες προκύπτουν ευθέως από το Π.Δ. 50/1989 ότι είναι κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα των Κοινωνικών Λειτουργών. Επιπρόσθετα σύμφωνα με ΦΕΚ 3032 Τεύχος Β΄/04-09-2017, Αριθμ. 142628/ΓΔ4, για τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης διαπιστώνεται ταύτιση μέρους των αποδιδόμενων καθηκόντων του Συμβούλου Σχολικής Ζωής με τα καθήκοντα που έχει θεσπίσει το Υπουργείο Παιδείας, βάση σπουδών και αντίστοιχων αδειών άσκησης επαγγέλματος, για τις ειδικότητες ΠΕ30 και ΠΕ23.

Για το λόγο αυτό ζητείται η απόσυρση του άρθρου 38 καθώς συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για αντιποίηση επαγγέλματος.

Ο ΣΚΛΕ υποστηρίζει σθεναρά το πάγιο αίτημά του για θεσμική σύσταση και λειτουργία σχολικής κοινωνικής υπηρεσίας, διεπιστημονικά στελεχωμένης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, η οποία μπορεί καθοριστικά να συμβάλλει όχι μόνο στην πρόληψη και αντιμετώπιση των συναισθηματικών, ψυχολογικών, κοινωνικών και οικογενειακών αναγκών των μαθητών/τριών αλλά και στη διαμόρφωση υπεύθυνων και ενεργών πολιτών. Παράλληλα χαιρετίζει τις ανακοινώσεις του συνόλου των εκπροσώπων της εκπαιδευτικής κοινότητας, που έγιναν με αφορμή την κατάθεση του σχεδίου νόμου και συγκλίνουν, παρά τις διαφορετικές διατυπώσεις, στην πρόταση/αίτημα για θεσμοθέτηση οργανωμένης και σταθερής ψυχοκοινωνικής υπηρεσίας εντός του σχολικού πλαισίου.

Τέλος δηλώνει ότι η αναγγελία, δια της Υπουργού Παιδείας στη Βουλή, της πρόθεσης πρόσληψης Κοινωνικών Λειτουργών και Ψυχολόγων παρότι είναι θετικό μέτρο, αν δεν εντάσσεται στο πλαίσιο της θεσμικής σύστασης Σχολικής Κοινωνικής Υπηρεσίας αποτελεί ημίμετρο καθώς η συνεχής εναλλαγή επαγγελματιών μέσω της αξιοποίησης πρόσκαιρων χρηματοδοτικών γραμμών δεν συνάδει με το συνεχές της φροντίδας και της υποστήριξης.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις του ΣΚΛΕ

Παρατηρήσεις του ν.π.δ.δ. ΣΚΛΕ επί του νομοσχεδίου «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (πατήστε εδώ)

Υπόμνημα του ν.π.δ.δ. ΣΚΛΕ για τη Σχολική Κοινωνική Υπηρεσία (πατήστε εδώ)

Αθήνα 5/6/2020


 

Σε συνέχεια του από 27/01/2020 Δελτίο Τύπου του ΣΚΛΕ σχετικά με τον Τηλεμαραθώνιο της ΕΡΤ που γίνεται σήμερα Πέμπτη 30 Ιανουαρίου, λάβαμε εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα «Το Χαμόγελο του Παιδιού» την συνημμένη ενημερωτική επιστολή και την οποία στο πλαίσιο του δημοκρατικού διαλόγου και της πίστης στην δυνατότητα να ακούγονται και να καταγράφονται όλες οι απόψεις, την δημοσιεύουμε.

Με τον τρόπο αυτό οι αναγνώστες του Δελτίου Τύπου μπορούν να ενημερωθούν από το ΔΣ του φορέα «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για τη στόχευση της συγκεκριμένης δράσης.

Ο ΣΚΛΕ θεσμικά υπερασπίζεται την απο- ιδρυματοποίηση, τις εναλλακτικές μορφές παιδικής προστασίας (Αναδοχή /Υιοθεσία) καθώς και την άμεση ενεργοποίηση εκ μέρους της Πολιτείας του θεσμού της επαγγελματικής αναδοχής.

 
Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής του φορέα «Το Χαμόγελο του Παιδιού», το οποίο και μπορείτε να βρείτε επισυναπτόμενο στο τέλος της σελίδας σε μορφή pdf αρχείου:

 ΘΕΜΑ : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΛΛΕΛΕΙΜΕΝΑ ΜΩΡΑ ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤA ΥΓΕΙΑΣ

 Αξιότιμη κυρία Αθανασίου ,

 Σε συνέχεια του από 27/1/2020 Δελτίου Τύπου του ΣΚΛΕ, αλλά και την σημερινή τηλεφωνική μας επικοινωνία με αφορμή τον Τηλεμαραθώνιο που πρόκειται να διοργανώσει η ΕΡΤ για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με στόχο την λειτουργία ενός μεταβατικού  σπιτιού για εγκαταλελειμμένα μωρά με σοβαρά προβλήματα υγείας θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε καταρχήν,  ότι «Το Χαμόγελο του Παιδιού» συνάσσεται απόλυτα  και στηρίζει τις ενέργειες της πολιτείας αναφορικά με την εξιδρωματική φροντίδα των παιδιών και εν συνεχεία να σας ενημερώσουμε αναλυτικότερα ως προς το σκεπτικό λειτουργιάς  του   εν λόγω Σπιτιού,  που στοχεύει αποκλειστικά και μόνο στην αποκατάσταση των βρεφών  με σοβαρά προβλήματα υγείας , μέσω του θεσμού της αναδοχής και της υιοθεσίας  .

 Αναλυτικότερα λοιπόν «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε ιδιόκτητο οίκημα, αποτέλεσμα δωρεάς που δέχτηκε στην περιοχή του Ζωγράφου πρόκειται να λειτουργήσει ένα μεταβατικό σπίτι για εγκαταλελειμμένα μωρά με σοβαρά προβλήματα υγείας από όλη την Ελλάδα.

 Στο εν λόγω σπίτι , δυναμικότητας 10 θέσεων, θα μπορούν να φιλοξενηθούν  και να λάβουν φροντίδα υγείας & βρεφική φροντίδα εγκαταλελειμμένα μωρά, ηλικίας 0-2 ετών, με προβλήματα υγείας, κατόπιν έγκρισης και των θεραπόντων ιατρών για το χρονικό διάστημα που απαιτείται , έως ότου τα μωρά μεταβούν σε εναλλακτική μορφή φροντίδας (αναδοχή ή υιοθεσία),  βάσει των όσων προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, αποφεύγοντας έτσι την παρατεταμένη διαμονή στο Νοσοκομείο που κατά περίπτωση μπορεί να ελλοχεύει αύξηση του κινδύνου για περαιτέρω κλονισμό της υγείας τους και  καθυστέρηση της ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξης, ενώ θα δίνει την δυνατότητα στα βρέφη,  για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί να απολαμβάνουν , όχι μόνο το άγγιγμα της ιατρικής πράξης αλλά και την φροντίδα και αποκλειστικότητα που απαιτεί η βρεφική ηλικία .

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» διαθέτει την εμπειρία, την τεχνογνωσία, το ανθρώπινο δυναμικό, τις υλικοτεχνικές υποδομές,  ώστε να θέσει σε λειτουργία το συγκεκριμένο σπίτι, μιας και επανειλημμένα, στα 24 χρόνια δράσης του, έχει μεγαλώσει και μεγαλώνει μωρά, παιδιά και εφήβους στα Σπίτια του και έχει αναλάβει την επιμέλεια και τη φροντίδα τους, και έχει συμβάλει και την αποκατάσταση παιδιών μέσω της αναδοχής και υιοθεσίας. 

Το οίκημα καθώς και ο προαύλιος χώρος θα πρέπει να ανακατασκευαστούν ώστε να πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές για τη φιλοξενία μωρών.

Η γεωγραφική θέση του σπιτιού είναι προνομιακή, μιας και βρίσκεται δίπλα στα Νοσοκομεία Παίδων. Το σπίτι θα στελεχώνεται από εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, παιδίατρο, κοινωνικό λειτουργό και βρεφονηπιοκόμους. Το προσωπικό του Οργανισμού θα είναι σε συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς των παιδιών παρέχοντας ολιστική υποστήριξη. Για την ομαλή λειτουργία του σπιτιού απαιτείται μια ομάδα τουλάχιστον 10 εξειδικευμένων επαγγελματιών.

 Στη διάθεση του σπιτιού όλο το 24ωρο είναι οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες εντατικής θεραπείας για νεογνά και παιδιά του Οργανισμού, που είναι ενταγμένες στο στόλο του ΕΚΑΒ και στελεχωμένες με εξειδικευμένους διασώστες πιστοποιημένους από το ΙΕΚ ΕΚΑΒ.

 Πρωταρχικός και τελικός στόχος για κάθε μωρό με σοβαρό πρόβλημα υγείας είναι να βρεθεί άμεσα σε οικογένεια μέσω του θεσμού της αναδοχής/υιοθεσίας.

 Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο λειτουργίας του Τμήματος Οικογενειακής Αποκατάστασης του Οργανισμού μας, διαθέτουμε εξειδικευμένο και έμπειρο επιστημονικό προσωπικό για να παρέχει στα μωρά, κατά την παραμονή τους στο Σπίτι, όλα όσα έχουν ανάγκη αλλά κυρίως να προχωρήσει εξατομικευμένα για κάθε παιδί τη διαδικασία της αναδοχής/υιοθεσίας κάτι που θα δρομολογείται βάσει των διαδικασιών, όπως ορίζονται από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς.

Τα μωρά που θα βρεθούν σε πλαίσιο αναδοχής/υιοθεσίας έχοντας αυξημένες ιατρικές ανάγκες, θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα του Οργανισμού «Παιδιατρική Κατ΄ Οίκον Νοσηλεία», όπου θα συνεχίσουν να υποστηρίζονται από το εξειδικευμένο προσωπικό του Οργανισμού το οποίο αποτελείται από παιδίατρο, κοινωνικό λειτουργό, νοσηλευτή, φυσικοθεραπευτή και ψυχολόγο. Με κινητή ιατρική μονάδα θα πραγματοποιούνται επισκέψεις στις νέες οικογένειες των παιδιών, όπου θα παρέχεται:

  Ιατρική και Νοσηλευτική φροντίδα, υπό την καθοδήγηση των θεραπόντων ιατρών και των Δ/ντων Κλινικών των Παιδιατρικών Νοσοκομείων.

  Κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη 

  Δημιουργική απασχόληση παιδιών στο σπίτι.

 Σκοπός είναι να εξασφαλιστεί στα μωρά και τις νέες τους οικογένειες καλύτερη ποιότητα ζωής.

 Βασικό μας ζητούμενο για κάθε μωρό να έχει την δική του, οικογένεια και  μοναδική αγκαλιά! 

  Κλείνοντας,   παρακαλούμε πολύ,  όπως προβείτε στην αποκατάσταση του ζητήματος με την προώθηση νέου Δελτίου Τύπου για την  ορθή ενημέρωση των μελών σας και του συνόλου των αποδεκτών του αρχικού σας Δελτίου τύπου

 

 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΛΕΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΕΡΤ 30/1/20

Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020 17:18 Γράφτηκε από

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 με αφορμή τον Τηλεμαραθώνιο, που πρόκειται να διοργανώσει η ΕΡΤ την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου, για το «Το Χαμόγελο του Παιδιού», με στόχο να συγκεντρωθούν χρήματα για να λειτουργήσει άμεσα «Το Σπίτι του Μωρού», στο οποίο θα φιλοξενούνται μωρά από 0 έως 24 μηνών, που σήμερα βρίσκονται εγκαταλελειμμένα σε νοσοκομεία και μαιευτήρια …..
(περισσότερα στο: (https://www.ert.gr/eidiseis/ellada/kinonia/tilemarathonios-stin-ert-stis-30-ianoyarioy-gia-to-spiti-toy-moroy-video/) 

 

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος θεωρεί ότι δεν τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα λειτουργίας μιας ακόμη δομής ιδρυματικού τύπου και σε αυτό συνηγορούν:

  • ·         οι συστάσεις τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και Διεθνών οργανισμών (ΟΗΕ, UNICEF) που προτείνουν να δοθεί προτεραιότητα στην αποφυγή εισαγωγής παιδιών κάτω των τριών ετών σε ιδρύματα.
  • ·     τα διεθνώς παραδεκτά δεδομένα της επιστημονικής κοινότητας που αναφέρουν ότι η τοποθέτηση παιδιών σε ιδρύματα κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής τους ενδεχομένως θα προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες στην ανάπτυξή τους καθώς πρωταρχικής σημασίας σε αυτή τη φάση ζωής είναι η σύναψη συναισθηματικού δεσμού ανάμεσα στο βρέφος και το κύριο πρόσωπο που το φροντίζει. Το τελευταίο είναι δυνατό να επιτευχθεί μόνο σε συνθήκες οικογενειακού περιβάλλοντος (φυσική, ανάδοχη, θετή οικογένεια) και όχι σε δομές ιδρυματικού τύπου. Τα δεδομένα που προκύπτουν από το πεδίο καταδεικνύουν ότι οι δημόσιες δομές, κινούνται με ταχύτερα βήματα προς την αναδοχή των βρεφών ενώ όπου υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ εισαγγελικών αρχών και κοινωνικών υπηρεσιών τα βρέφη που δεν έχουν περιβάλλον να τα αναλάβει, τοποθετούνται απευθείας σε ανάδοχες οικογένειες χωρίς τη μεσολάβηση κάποιας δομής ιδρυματικού τύπου.

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος στηρίζει και συμμετέχει ενεργά στις ενέργειες της πολιτείας, που είναι κατά το Σύνταγμα η μόνη υπεύθυνη για τις πολιτικές παιδικής προστασίας και οι οποίες αφορούν στη θεσμοθέτηση και ανάπτυξη των εξωιδρυματικών θεσμών παιδικής προστασίας (αναδοχή, υιοθεσία). Αυτές οι ενέργειες αποτελούν την Εθνική Πολιτική και αποτυπώθηκαν στο νόμο 4538/2018: «Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και της Υιοθεσίας» και επίσης ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό στις 11/12/2019 σε εκδήλωση στο Ζάππειο με τον τίτλο: «Μια οικογένεια για κάθε παιδί: Η νέα πολιτική για την αναδοχή και την υιοθεσία».

Σε συνέχεια των παραπάνω κρίνουμε ότι η λύση για τα βρέφη των οποίων η φυσική οικογένεια τεκμηριωμένα και έπειτα από πρόταση της αρμόδιας εκ του νόμου Κοινωνικής Υπηρεσίας , αδυνατεί να τα αναλάβει είναι αφενός η θέσπιση προγραμμάτων για τη στήριξη της φυσικής οικογένειας και αφετέρου η επιτάχυνση όλων των προβλέψεων του νόμου 4538/2018: «Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και της Υιοθεσίας» όπως:

  • ·         Μητρώα Ανάδοχων και Θετών Οικογενειών
  • ·         Μητρώα Παιδιών
  • ·         Εκπαίδευση Ανάδοχων και Θετών γονέων
  • ·         Επαγγελματική Αναδοχή

Επίσης στην κατεύθυνση υποστήριξης των προβλέψεων του Ν. 4538/2018 απαραίτητη είναι η επαρκής στελέχωση των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών και η σύσταση οργανωμένων Κοινωνικών Υπηρεσιών σε όλα τα Πρωτοδικεία της Χώρας όπως προβλέφθηκαν από το Ν. 2447/1996, αλλά δεν έχουν λειτουργήσει έως σήμερα.

Ο ΣΚΛΕ στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου αγωνίζεται για :

·         τις εναλλακτικές  μορφές παιδικής προστασίας (αναδοχή – υιοθεσία)

·         την εφαρμογή του θεσμού της επαγγελματικής αναδοχής

·         την απο-ιδρυματοποίηση

λέει Όχι σε νέες δομές ιδρυματικού τύπου για μωρά, νήπια και παιδιά

και υποστηρίζει την δημιουργία  ενός ολοκληρωμένου και θεσμοθετημένου συστήματος  παιδικής προστασίας που θα εφαρμόζεται για κάθε ανήλικο που ζει στην χώρα μας.

Αθήνα 27/1/2020

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  Ν.Π.Δ.Δ.

 

(Συν: αρχείο pdf μετο πλήρες κείμενο)

 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και εκπροσωπεί επιστημονικά και επαγγελματικά όλους τους Κοινωνικούς Λειτουργούς της Χώρας.

Ο ΣΚΛΕ με παρεμβάσεις θέσεις και προτάσεις έχει απευθυνθεί στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας θέτοντας αναλυτικά τον θεσμικό ρόλο των Κοινωνικών Λειτουργών τόσο στην Γενική όσο και στην Ειδική εκπαίδευση, υποστηρίζοντας ότι η διεπιστημονικότητα είναι απαραίτητη συνθήκη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Εκπαιδευτικού συστήματος.

Με το νόμο 1566/1981 οι Κοινωνικοί Λειτουργοί στελεχώνουν αδιάλειπτα τα σχολεία ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης είτε ως μόνιμοι είτε ως αναπληρωτές ενώ με το νόμο 2817/2000 με τον οποίο ιδρύθηκαν τα ΚΔΑΥ προσφέρουν έργο ως μέλη της διεπιστημονικής ομάδας στο ΚΔΑΥ – ΚΕΔΔΥ – ΚΕΣΥ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας υπηρετούν ως μόνιμοι μόλις 176 Κοινωνικοί Λειτουργοί σε όλη την επικράτεια και οι ανάγκες κάλυψης των οργανικών και λειτουργικών κενών των σχολείων και των ΚΕΣΥ γίνεται από αναπληρωτές, οι οποίοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες τα τελευταία 15 έτη.

Ο ΣΚΛΕ έγκαιρα έχει ζητήσει την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων και την ισόποση κατανομή των 4500 μόνιμων  διορισμών που θα γίνουν στην Ειδική Αγωγή τόσο μεταξύ των Εκπαιδευτικών Α’ θμιας και Β’ θμιας Εκπαίδευσης, όσο και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) στο οποίο υπάγεται η ειδικότητα του Κοινωνικού Λειτουργού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Ο (ΣΚΛΕ) συμμεριζόμενος την ανησυχία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (ΠΟΣΕΕΠΕΑ) σχετικά με τη φημολογούμενη κατανομή των 4.500 θέσεων στην Ειδική Εκπαίδευση, η οποία –αν ισχύει- αποτελεί ανισοβαρή επιλογή που δεν υποστηρίζει τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της Ειδικής Εκπαίδευσης καλεί:

·        το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει άμεσα στην ισόποση κατανομή των ανωτέρω θέσεων

·        τους Κοινωνικούς Λειτουργούς που υπηρετούν στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση να συμμετάσχουν ενεργά στις κινητοποιήσεις που έχει εξαγγείλει για την Πέμπτη 28/11/2019 η ΠΟΣΕΕΠΕΑ.


Σελίδα 1 από 3

Facebook

Επικοινωνία


Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
κινητό: 6972607021

email:

Шаблоны Joomla 2015