Κοινωνική Εργασία

Κοινωνική Εργασία 3

Εκπαίδευση

Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2015 09:54 Γράφτηκε από

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Στη χώρα μας η κοινωνική εργασία, ως αντικείμενο σπουδών, είναι τετραετούς φοίτησης, και λαμβάνει χώρα σε τρία αμιγώς Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής & Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο) και ως κατεύθυνση στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Όσοι ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο εξωτερικό, χρειάζεται να φοιτήσουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Προκειμένου να ασκήσει κάποιος/α το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού θα πρέπει να λάβει αναγνώριση τίτλου σπουδών ισότιμου & αντίστοιχου με ελληνικό τίτλο σπουδών από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Αναγνώρισης- ΔΟΑΤΑΠ/  https://www.doatap.gr/

o Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης https://sw.duth.gr/

o Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής https://sw.uniwa.gr/

o Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου https://www.hmu.gr/sw/

o Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών http://www.edu-sw.upatras.gr/

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

Οι απόφοιτοι των σχολών της Κοινωνικής Εργασίας γίνονται δεκτοί σε πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που υλοποιούν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι:

 Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση- Ένταξη Ετεροτήτων» του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

https://pms.sw.duth.gr/pmssw2/index.php/el/

 Δι-ιδρυματικό, Διατμηματικό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Κοινωνικά Δικαιώματα και Συνηγορία στις Κοινωνικές Υπηρεσίες» από το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 1935 Β’/19-04-2022).

https://sw.uniwa.gr/metaptychiakes-spoydes/metaptychiako-programma/

 Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Συμβουλευτική» (Counselling) των Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης & της Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. https://counselling.ecd.uoa.gr/

 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που οδηγεί στην λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο επιστημονικό πεδίο της Διοίκησης και Διαχείρισης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας. https://healthcare-management.uniwa.gr/

 


Δεοντολογία

Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2015 09:52 Γράφτηκε από

Δεοντολογία


Τί είναι Κοινωνική Εργασία

Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2015 08:36 Γράφτηκε από

Η κοινωνική εργασία είναι ένας ακαδημαϊκός κλάδος και ένα εφαρμοσμένο επάγγελμα ανθρωπιστικών σπουδών όπου ασχολείται με την κάλυψη των βασικών αναγκών ατόμων, οικογενειών, ομάδων, κοινοτήτων και της κοινωνίας στο σύνολό της για την ενίσχυση της ατομικής και συλλογικής τους ευημερίας.

Η πρακτική της κοινωνικής εργασίας βασίζεται σε τομείς, όπως η ψυχολογία, η κοινωνιολογία, η υγεία, οι πολιτικές επιστήμες, η κοινοτική ανάπτυξη, το δίκαιο και τα οικονομικά και εμπλέκεται με συστήματα και πολιτικές ώστε να πραγματοποιήσει αξιολογήσεις, να αναπτύξει παρεμβάσεις και να ενισχύσει την κοινωνική λειτουργικότητα. 

Η πρακτική της κοινωνικής εργασίας συχνά χωρίζεται σε τρία επίπεδα. Η μίκρο-εργασία περιλαμβάνει την απευθείας εργασία με άτομα και οικογένειες, όπως η παροχή ατομικής συμβουλευτικής/θεραπείας ή η παροχή βοήθειας σε μια οικογένεια στην πρόσβαση σε υπηρεσίες. Η μέσο-εργασία περιλαμβάνει εργασία με ομάδες και κοινότητες, όπως η διεξαγωγή ομαδικής θεραπείας ή η παροχή υπηρεσιών για κοινοτικούς φορείς. Η μάκρο-εργασία περιλαμβάνει την προώθηση της αλλαγής σε μεγαλύτερη κλίμακα μέσω της υπεράσπισης, της συνηγορίας, της διεκδίκησης αλλαγών στην κοινωνική πολιτική, της ανάπτυξης έρευνας, της μη κερδοσκοπικής και της δημόσιας διοίκησης ή της συνεργασίας με κρατικούς φορείς.

Ο ορισμός για την Κοινωνική Εργασία όπως αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κοινωνικών Λειτουργών του Ιουλίου 2014 έχει ως εξής:

"Η Κοινωνική Εργασία είναι εφαρμοσμένο επάγγελμα αλλά και ακαδημαϊκό πεδίο που προωθεί την κοινωνική αλλαγή και ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την ενδυνάμωση και απελευθέρωση των ανθρώπων. Οι αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της συλλογικής ευθύνης και του σεβασμού της διαφορετικότητας είναι κεντρικές στην κοινωνική εργασία, η οποία θεμελιώνεται από τις θεωρίες της κοινωνικής εργασίας, των κοινωνικών επιστημών, των ανθρωπιστικών επιστημών και τη γηγενή γνώση και συνδέει ανθρώπους και δομές για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ζωής αλλά και να ενισχύσει την ευημερία τους."

 


Facebook

Επικοινωνία


Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
κινητό: 6972607021

email:

Breitling replica richard mille watch , interior angles of the balance cock are beveled and polished and the micro-rotor bridge is beveled and polished. This is as good as it gets. The layout of the dial is also rather enjoyable, these movements, he has been waering an Omega Seamasters for many years now. rolex replica: affordwatches For starters there was the now famous Seamaster Professional 300m that is nicknamed after its famous wearer. Later there was a 45.5mm Seamaster Planet Ocean 600m and a 42mm Seamaster Planet Ocean 600m with ceramic bezel. For its latest adventures.