Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 104 32 Αθήνα, 5ος Όροφος.
Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
Είσοδος στο μητρώο μελών : https://mitroo.skle.gr/

Συνέχιση Βοήθεια στο Σπίτι.

Στο ΦΕΚ 268/Α΄/31-12-2011 δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν.4024/2011 που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», στην οποία συμπεριλαμβάνεται διάταξη για τη συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» έως τις 30.6.2012, με ισόχρονη παράταση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου του απασχολούμενου προσωπικού από τους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα. Για την εφαρμογή της διάταξης εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών η εγκύκλιος με αριθμό 505 / 3 -1 -2012, που ενημερώνει τους Δήμους της χώρας για τη διάταξη μέσω των αρμοδίων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατά τη διάργκεια της εορταστικής περιόδου (από 26/12/2011 μέχρι και τις 6/1/2012) τα Γραφεία του ΣΚΛΕ θα είναι κλειστά. Για θέματα επείγοντα μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΣΚΛΕ στα κινητά:

Λίτσα Χαλβατζά, Πρόεδρος ΔΣ ΣΚΛΕ: 6944221060

Αθανασίου Φυλλιώ, Αντιπρόεδρος ΔΣ ΣΚΛΕ: 6972825478

Γεώργιος Λουκάς, Γ. Γραμματέας ΔΣ ΣΚΛΕ: 6974645081


Το Δ.Σ. του ΣΚΛΕ εύχεται σε όλους σας:

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΓΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ.

 

 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στην εγκύκλιο με αριθμό ΠΟΛ 1244/1-12-2011 που αφορά στην «Παροχή Οδηγιών και Διευκρινήσεων για την εφαρμογή του Άρθρου 53 του Νόμου 4024/201, περί εκτάκτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών, προβλεπόταν η συμμετοχή Κοινωνικού Λειτουργού του Δήμου όπου εδρεύει η αρμόδια ΔΟΥ στην τριμελή επιτροπή που θα είχε σαν αρμοδιότητα την εφαρμογή των προβλέψεων για μειωμένο συντελεστή, την αναστολή διακοπής της ηλεκτροδότησης και την πληρωμή του τέλους σε δόσεις. Στη συνέχεια με πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 262/Α/2011) ανατέθηκε αποκλειστικά στον Προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ η διαπίστωση των μειονεκτικών κοινωνικών συνθηκών.

Η οριζόντια επιβολή του συγκεκριμένου τέλους και η σύνδεση του με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος αποτελεί κοινωνικά άδικη πράξη, που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις αρχές ενός κράτους δικαίου, που επιδιώκει την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και εγγυάται τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα για όλες τους πολίτες του στο Σύνταγμα του.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Γενική Συνέλευση της 2/12/2011 αποφάσισε την μείωση του ποσού της ετήσιας συνδρομής απο 50,00 σε 40,00 Ευρώ. Η μειώση θα ισχύσει από το έτος 2012. Παράλληλα υπενθυμίζουμε στα μέλη μας, ότι με την εφαρμογή του νέου καταστατικού, η επανεγγραφή πραγματοποιείται με την καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί μόνο στη συνδρομή του τρέχοντος έτους και όχι την αναδρομική καταβολή συνδρομών παρελθόντων ετών.

Συνάδελφοι,

στις εποχές που ζούμε η πληρωμή της ετήσιας συνδρομής του ΣΚΛΕ δεν αποτελεί πια διεκπεραίωση τυπικής υποχρέωσης αλλά συμμετοχή στη διασφάλιση της συνέχειας και της θεσμικής παρέμβασης του ΣΚΛΕ όλα τα επίπεδα για την προστασία των δικαιωμάτων των Κοινωνικών Λειτουργών, των πολιτών και της επιστήμης της Κοινωνικής Εργασίας.


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων στην περιοχή, τα Γραφεία του ΣΚΛΕ θα παραμείνουν κλειστά την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2011


Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προχώρησε στην έκδοση εγκυκλίου για την εφαρμογή των διατάξεων για την κατάργηση κενών οργανικών θέσεων, την αυτοδίκαια απόλυση και την εργασιακή εφεδρεία από τις ΥΠΕ, τα Νοσοκομεία  και τους υπόλοιπους φορείς εποπτείας τους. Στην εγκύκλιο ορίζεται σαφώς ότι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί ΤΕ & ΠΕ περιλαμβάνονται στο επιστημονικό - παραϊατρικό προσωπικό του Ε.Σ.Υ., των δημοσίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων, των φορέων κοινωνικής πρόνοιας, του Ε.Κ.Α.Β., που σύμφωνα με τα άρθρα  33 και 34 του Νόμου 4024/2011 εξαιρούνται από την κατάργηση κενών οργανικών θέσεων, την αυτοδίκαιη απόλυση και την εργασιακή εφεδρεία.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΕΔΩ

 

 

 

 


Αθήνα 3/11/2011

Αριθ.πρωτ:9770

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Προς: Όλα τα Μέλη του ΣΚΛΕ, Περιφερειακά και Τοπικά Τμήματα ΣΚΛΕ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, προσκαλεί τα μέλη του σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2011 στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Αριστοτέλους 17, Αθήνα), κατά τις ώρες 9:00π.μ. έως 15:00. Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με τους παρευρισκόμενους συναδέλφους δεδομένου ότι είναι η δεύτερη κατά σειρά πρόσκληση, σύμφωνα με το Καταστατικό του ΣΚΛΕ (άρθρο 20).Ο ΣΚΛΕ στηρίζει τις κινητοποιήσεις των Εργαζομένων στις Δομές Βοήθεια στο Σπίτι. Στη σημερινή συγκυρία ο ΣΚΛΕ επιβεβαιώνει για πολλοστή φορά την πάγια θέση του και ΑΠΑΙΤΕΙ οι Προνοιακές Δομές των Δήμων και ιδίως οι Δομές για την Τρίτη Ηλικία και τα ΑμεΑ να παγιωθούν από την Πολιτεία, να ενισχυθούν και να επιλυθούν τα πάσης φύσεως προβλήματα που έχουν (θεσμικά, χρηματοδότησης, εργασιακά κ.α.) μέσω νομοθετικής ρύθμισης.  Οι δομές Βοήθεια στο Σπίτι και Κοινωνική Μέριμνα εξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας που στο μέλλον μάλιστα αναμένεται να ενταθούν. Η αρμοδιότητα για την κάλυψη των αναγκών αυτών ανήκει στους Δήμους και τα ΚΑΠΗ. Κρίνεται, λοιπόν, επιτακτική και αναγκαία η συνέχιση λειτουργίας των Δομών Βοήθεια στο Σπίτι και μετά τις 31/12/2011 σε μόνιμη και σταθερή βάση, με ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο και   εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Ακολούθως παρατίθεται η Ανακοίνωση των Σωματείων Βοήθεια στο Σπίτι.Λειτουργία του γραφείου του  ΣΚΛΕ -Τοπικού Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας.

Το νέο γραφείο του Τ.Τ. του ΣΚΛΕ στη Θεσσαλονίκη (Προξένου Κορομηλά 51, κτίριο ΕΔΟΘ, 6ος ορ.) θα είναι ανοιχτό κάθε Πέμπτη 5-8 μ.μ.

Σας καλούμε όλους να μας επισκεφθείτε για να γνωριστούμε από κοντά, να συζητήσουμε για τα προβλήματα του κλάδου μας, να διευρύνουμε την επιστημονική γνώση, να μοιραστούμε επαγγελματικές εμπειρίες, να ανταλλάξουμε απόψεις,  να ασκήσουμε κριτική, να προβληματιστούμε ακόμη και να διαφωνήσουμε.

Η συμμετοχή όλων των συναδέλφων κρίνεται απαραίτητη εάν θέλουμε την ύπαρξη ενός ισχυρού ΣΚΛΕ που να διεκδικεί  και να υπερασπίζεται τα επαγγελματικά μας δικαιώματα!

 


Σελίδα 14 από 19

Εκλογές ΣΚΛΕ 2022

 

Το επιστημονικό περιοδικό του ΣΚΛΕ ψηφιακά

socwork.gr
Δωρεάν τα τεύχη 111 και 112 

Γίνετε μέλος του ΣΚΛΕ

Νέο!
Εγγραφείτε ηλεκτρονικά στο ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ

 

Επιτροπές

Facebook

Επικοινωνία


Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
κινητό: 6972607021

email:

Шаблоны Joomla 2015