Ο ΣΚΛΕ συμμετέχει και στηρίζει την 24ωρη  απεργία των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση με βασικό αίτημα την μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων  με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού (εργαζόμενοι COVID-19, εργαζόμενοι Ε.Σ.Π.Α. που εργάζονται σε Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, Κ.Δ.Α.Π., Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕΑ, Κοινωνικές Δομές των Δήμων, εργαζόμενοι στο «Βοήθεια στο Σπίτι» που έμειναν εκτός εργασίας, Σχολικές Καθαρίστριες, εργαζόμενοι που απασχολούνται συνεχόμενα σε εντολή δικαστικών αποφάσεων) και την άμεση άρση της απαγόρευσης προσλήψεων ώστε οι Δήμοι να καλύψουν τα τεράστια κενά σε ανθρώπινο δυναμικό.

Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες και οι Κοινωνικές Δομές των ΟΤΑ  αποτελούν τις κατεξοχήν υπηρεσίες παροχής πρωτοβάθμιας και επείγουσας κοινωνικής φροντίδας. Συνεχώς, άμεσα ή έμμεσα τους μεταβιβάζονται αρμοδιότητες χωρίς όμως την απαραίτητη ενίσχυση τους σε προσωπικό, πόρους και υποδομές. 

Ούτε καν και μέτρα, όπως η θεσμική κατοχύρωση του επαγγελματικού απορρήτου του Κοινωνικού Λειτουργού ή το ακαταδίωκτο  για τους Κοινωνικούς Λειτουργούς που συντάσσουν εκθέσεις Κοινωνικής Έρευνας στο πλαίσιο εισαγγελικών παραγγελιών, ο καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών σε προσωπικό, υποδομές, εξοπλισμό για τη λειτουργία Κοινωνικών Υπηρεσιών στους Δήμους σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα δεν λαμβάνονται.

Στους μεγάλους Δήμους της χώρας, οι κοινωνικοί λειτουργοί καλούνται να καλύψουν ανάγκες πολιτών σε αναλογία ενός κοινωνικού λειτουργού ανά 50.000 κατοίκους.

Με τον τρόπο αυτό αναγκαζόμαστε να δουλέψουμε με αναλογίες 1 Κοινωνικός Λειτουργός ανά 400 ή και περισσότερους ωφελούμενους  καταγράφοντας μία από τις υψηλότερες αναλογίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και υπερβαίνοντας κατά πολύ τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα με δραματικές συνέπειες στην αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ.  ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ…….ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

• Την κατεπείγουσα πρόσληψη Κοινωνικών Λειτουργών σε όλους τους Δήμους της χώρας σε αναλογία 1 Κοινωνικός Λειτουργός ανά 2.500 κατοίκους,

• Την οργανική ένταξη των Κοινωνικών Δομών των Δήμων (ΚΑΠΗ, Βοήθεια στο σπίτι Κέντρα Κοινότητας, Κοινωνικά Παντοπωλεία, Κοινωνικό Φαρμακεία, Δομές Αστέγων, Συσσίτια, Συμβασιούχοι Covid-19) στουw ΟΕΥ των Δήμων και την μετατροπή των συμβάσεων των εργαζόμενων σε αυτά σε συμβάσεις αορίστου χρόνου,

Καλούμε τους Κοινωνικούς Λειτουργούς που εργάζονται στους Δήμους και τις Κοινωνικές τους Δομές  να συμμετέχουν στην 24ώρη απεργίας την Τρίτη 24 Μάϊου και την απεργιακή συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 10:00 στην Πλατεία Καραισκάκη με σημείο συνάντησης την έξοδο του Μετρό / Στάση Μεταξουργείο.

 

ΌΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ!


Με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας της Οικογένειας που καθιερώθηκε το 1993 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (A/RES/47/237) και εορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Μαίου, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδα και το Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διοργανώνουν το Συνέδριο «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ OHE και ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ», που θα διεξαχθεί στις 21 Μαίου 2022 (Σάββατο, 9.00 – 14.00 μμ.) στην Αίθουσα «Αντώνης Τρίτσης» του Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 50, Αθήνα).

 

Η είσοδος είναι ελεύθερη - θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

 

Το πρόγραμμα επισυνάπτεται στο τέλος της ανάρτησης 


Στις 11 Μαΐου κοινοποιήθηκε στο ΣΚΛΕ έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας με αριθμό πρωτ. 53398/Ε4/11-05-2022 στο οποίο αναφέρεται :

«…….

Από όλα τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι:

1. Τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ μέχρι και την ψήφιση του ν.4589/2019 είχαν δικό τους ισχύον νομοθετικό πλαίσιο κατάρτισης αξιολογικών πινάκων για τη διενέργεια διορισμών και προσλήψεων.

2. Οι διατάξεις του ν.3848/2010 περί διενέργειας διαγωνισμού ΑΣΕΠ, στις οποίες περιλαμβανόταν και το θέμα της παιδαγωγικής επάρκειας αφορούσαν στους εκπαιδευτικούς.

3. Για την παιδαγωγική επάρκεια των μελών ΕΕΠ που ήταν πτυχιούχοι ΑΕΙ ίσχυε το αντίθετο από αυτό που ίσχυε για τους εκπαιδευτικούς πτυχιούχους ΑΕΙ, οι οποίοι -εφόσον δεν είχαν παιδαγωγική επάρκεια λόγω του πτυχίου τους- όφειλαν να την κατέχουν για να προταχθούν στους πίνακες.

4. Κατά την πρόσφατη (πριν από τρία έτη) θεσμοθέτηση κοινού συστήματος κατάρτισης πινάκων για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ με τον ν.4589/2019 ο νομοθέτης έθεσε την ίδια γενική συνθήκη για την παιδαγωγική επάρκεια εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ, ορίζοντας την ως πρόσθετο τυπικό προσόν το οποίο προτάσσει τους υποψήφιους που την κατέχουν στους πίνακες.

5. Ο νομοθέτης όρισε στον νέο νόμο μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 66), όπου στην παρ. 1 αναφέρονται όσες αφορούν στην πρώτη εφαρμογή του νόμου. Σε αυτήν την παράγραφο (περ. δ) εντάχθηκε η μεταβατική διάταξη που ισχύει για τα μέλη ΕΕΠ. Επιπρόσθετα, όπως αναλυτικά προαναφέρθηκε, κρίθηκε αναγκαία η τροποποίησή της προκειμένου να υπάρξει σαφής και ρητή αναφορά στους κλάδους ΕΕΠ με πτυχιούχους ΑΕΙ, πριν από την έκδοση της προηγούμενης προκήρυξης, προκειμένου να μην αιφνιδιαστούν οι υποψήφιοι.

6. Οι μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του ως άνω άρθρου, οι οποίες αποτελούν διατάξεις που προϋπήρχαν και είναι τροποποιήσεις του ν. 3848/2010, αφορούν τους εκπαιδευτικούς.

Τέλος, σχετικά με την αναφορά στην προκήρυξη 2ΕΑ/2022 του συνόλου των διατάξεων που ισχύουν1 για την παιδαγωγική επάρκεια, όπως ακριβώς αναφέρονται και στην προκήρυξη 3ΕΑ/2022 (και στις δύο είναι το ίδιο κείμενο στο Κεφάλαιο Δ΄-Απαιτούμενα Δικαιολογητικά, στο στοιχείο 4-Αποδεικτικό διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας) αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υποψήφιος ΕΕΠ μπορεί να διαθέτει την παιδαγωγική επάρκεια λόγω του πτυχίου του σε άλλον κλάδο. Σημειώνεται ότι η παιδαγωγική επάρκεια είναι προσόν που αφορά στον υποψήφιο και αποκτάται άπαξ με κάποιον από τους τρόπους που αναλυτικά περιγράφονται, για αυτό εξάλλου και το παράρτημα (Ε΄) της παιδαγωγικής επάρκειας είναι κοινό για όλους (εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ) στις τρέχουσες καθώς και στις προηγούμενες προκηρύξεις»

Αντίγραφο του ολόκληρου του εγγράφου είναι διαθέσιμο στο τέλος της ανάρτησης

Υπενθυμίζουμε στους  συναδέλφους κοινωνικούς λειτουργούς ότι η απάντηση του Υπουργείου Παιδείας έρχεται μετά από επιστολές των ίδιων των ενδιαφερομένων, του ΣΚΛΕ και άλλων φορέων σχετικά με τη σύγχυση που δημιουργείται σχετικά με τα προβλεπόμενα στις προκηρύξεις που έχουν εκδοθεί για προσλήψεις στον τομέα της εκπαίδευσης.

Για μια ακόμη φορά ενημερώνουμε τα μέλη ότι πάγια και διαχρονική  θέση του ΣΚΛΕ αποτελεί το γεγονός ότι η Παιδαγωγική Επάρκεια δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συνιστά  κύριο προσόν διορισμού αλλά πρόσθετο προσόν προς μοριοδότηση , όπως π.χ. οι διδακτορικοί ή  μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών,  κ.α. Με κάθε παρέμβασή του ο ΣΚΛΕ ζητά την κατάργηση της πρόβλεψη της παιδαγωγικής επάρκειας ως απαραίτητου προσόντος για την ένταξη των κοινωνικών λειτουργών στον κύριο πίνακα επιλεξιμότητας δεδομένου ότι έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του Κοινωνικού  Λειτουργού που δεν προβλέπει ως απαιτούμενο κανένα επιπλέον προσόν για την άσκηση του στον τομέα της εκπαίδευσης και την προσμέτρηση της ως πρόσθετο προσόν προς μοριοδότηση για όλους τους κοινωνικούς λειτουργούς , αντίστοιχα όπως οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών

Προς την κατεύθυνση αυτή, ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος :

  • πριν από την έκδοση των σχετικών προκηρύξεων, με το υπ’ αριθμό 87/1-4-2022 έγγραφο του ενημέρωσε το ΥΠΕΘ ότι η  πρόβλεψη της παιδαγωγικής επάρκειας ως απαραίτητου προσόντος για την ένταξη των κοινωνικών λειτουργών στον κύριο πίνακα επιλεξιμότητας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του Κοινωνικού  Λειτουργού που δεν προβλέπει ως απαιτούμενο κανένα επιπλέον προσόν για την άσκηση του στον τομέα της εκπαίδευσης. 
  • με το υπ΄αριθμό 181/21-4-2022 έγγραφο του ενημέρωσε το ΥΠΕΘ όπως ακριβώς και το 2020 για την προκήρυξη 2ΓΕ/2019 σχετικά με την ανάγκη επικαιροποίησης των αποδεκτών τίτλων σπουδών για τον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ87.06 Κοινωνικής Εργασίας (Πρώην κλάδος ΠΕ18.09).
  • με το υπ΄αριθμό 182/28-4-2022 έγγραφό του διεκδικεί: την κατάργηση της πρόβλεψης της παιδαγωγικής επάρκειας ως απαραίτητου προσόντος για την ένταξη των Κοινωνικών Λειτουργών στον κύριο πίνακα επιλεξιμότητας, την άμεση διόρθωση των Απαιτούμενων Τίτλων Σπουδών για τις θέσεις με κωδικό 136 του κλάδου ΠΕ87 Υγείας - Πρόνοιας -Ευεξίας ΠΕ87.06 Κοινωνικής Εργασίας και την άμεση σύσταση Κοινωνικής Υπηρεσίας σε κάθε σχολική μονάδα της χώρας στελεχωμένης κατ ́ ελάχιστο από 1 Κοινωνικό Λειτουργό και 1 Ψυχολόγο σε θέσεις μόνιμου προσωπικού.

 

 Ο ΣΚΛΕ απέστειλε στις 21/4/22 παρέμβαση στην Υπουργό Παιδείας με κοινοποίηση προς κάθε αρμόδιο φορέα (Πανεπιστημιακά Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής) σχετικά με τους απαιτούμενους Τίτλοι Σπουδών για τις θέσεις με κωδικό 136 του κλάδου ΠΕ87 Υγείας  - Πρόνοιας -Ευεξίας ΠΕ87.06 Κοινωνικής Εργασίας στην Προκήρυξη για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) κατηγορίας ΠΕ. Κοινωνικού Λειτουργού»

 

και αφού υπενθυμίζει ότι:

Ο ΣΚΛΕ με αφορμή την προκήρυξη 2ΓΕ/2019, το 2020 είχε ενημερώσει με ανάλογη παρέμβαση τόσο το Υπουργείο όσο και όλους τους αρμόδιους φορείς σχετικά με την ανάγκη επικαιροποίησης των πτυχίων που εντάσσονται στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ87.06 Κοινωνικής Εργασίας

 

ζητά:

την άμεση διόρθωση των Απαιτούμενων Τίτλων Σπουδών για τις θέσεις με κωδικό 136 του κλάδου ΠΕ87 Υγείας  - Πρόνοιας -Ευεξίας ΠΕ87.06 Κοινωνικής Εργασίας στην Προκήρυξη με αριθμό 3ΕΑ/2022 για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) κατηγορίας ΠΕ ως ακολούθως:  Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και  Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού για να αποκατασταθεί η αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των υποψηφίων Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ και ΤΕ στις διαδικασίες πρόσληψης

 

Επίσης στις 1/4/2022 είχε αποστείλει παρέμβαση στο Υπουργείο Παιδείας όπου επισημάνθηκε ότι η θεσμοθετημένη λειτουργία Κοινωνικής Υπηρεσίας στα Σχολεία (Ν.Δ. 195/1974 και ΠΔ 50/1985) παραμένει στα χαρτιά εδώ και 40 χρόνια και ζητήθηκε η άμεση σύσταση κοινωνικής υπηρεσίας σε κάθε σχολική μονάδα της χώρας στελεχωμένης κατ΄ ελάχιστο από 1 Κοινωνικό Λειτουργό και 1 Ψυχολόγο σε θέσεις μόνιμου προσωπικού.

Σχετικά, με την επικείμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσλήψεις /διορισμούς υπενθύμισε την πάγια θέση του ΣΚΛΕ ότι η πρόβλεψη της παιδαγωγικής επάρκειας ως απαραίτητου προσόντος για την ένταξη των κοινωνικών λειτουργών στον κύριο πίνακα επιλεξιμότητας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του Κοινωνικού  Λειτουργού που δεν προβλέπει ως απαιτούμενο κανένα επιπλέον προσόν για την άσκηση του στον τομέα της εκπαίδευσης ή στα ΚΕΔΑΣΥ.

 

Τα έγγραφα επισυνάπτονται στο τέλος της ανάρτησης


Ο ΣΚΛΕ με  επιστολή του στις 21-04-22, προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της ΚΕΔΕ και Δημάρχο Νεάπολης – Συκεών, κ. Σίμο Δανιηλίδη, εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία του για τη μη συμμετοχή του σε συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της ΚΕΔΕ με θέμα τις αρμοδιότητες των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων και την Παιδική Προστασία.

Στη σχετική επιστολή του ΣΚΛΕ υπενθυμίζεται ότι:

-       Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί είναι οι επαγγελματίες που στελεχώνουν τις Κοινωνικές Υπηρεσίες και αγωνίζονται σε συνθήκες υποστελέχωσης, υποχρηματοδότησης, εργασιακής επισφάλειας και θεσμικών κενών για να παρέχουν αποτελεσματικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και επείγουσας κοινωνικής φροντίδας.

-       Η μη πρόσκληση για συμμετοχή στις εργασίες της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων του ΣΚΛΕ, που εκπροσωπεί επιστημονικά και επαγγελματικά όλους τους Κοινωνικούς Λειτουργούς της χώρας και από το 2016 μετεξελίχθηκε σε πλήρως ανεξάρτητο και αυτοδιοίκητο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου {Ν. 4387/2016, Ν.4488/2017}, συνιστά παράβλεψη της θεσμικής αρμοδιότητάς του για τη μελέτη των κοινωνικών προβλημάτων, τη γνωμοδότηση, την παρέμβαση για την αντιμετώπισή τους και τη συνεργασία με τις αρχές και τους αρμόδιους φορείς.

-       Στη σχετική διαβούλευση δεν ακούγεται η φωνή των Κοινωνικών Λειτουργών σε μια εποχή που τίθενται με επείγοντα τρόπο τα προβλήματα, οι ελλείψεις και τα κενά στη λειτουργία των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων από τις οποίες ασκούνται οι αρμοδιότητες πρωτοβάθμιας και επείγουσας κοινωνικής φροντίδας..

-       Παρότι ο ΣΚΛΕ ήδη από τις 23/6/2021 έχει ζητήσει την πραγματοποίηση συνάντησης με την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, το αίτημα αυτό δεν έχει απαντηθεί έως σήμερα. Αντίθετα, επισημαίνεται ότι η παρέμβαση στο θέμα της λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων μιας ΜΚΟ δεν προβλέπεται θεσμικά και δημιουργεί ερωτηματικά.

Στην επιστολή του ΣΚΛΕ προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της ΚΕΔΕ, τονίζεται ότι ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΝΠΔΔ) μέσα από συνεχείς παρεμβάσεις έχει δηλώσει και δηλώνει για μια ακόμη φορά τη διαθεσιμότητά του να συνεργαστεί σε θεσμικό επίπεδο με τους συναρμόδιους φορείς στην κατεύθυνση της άμεσης θέσπισης και λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος προστασίας του παιδιού, που θα εκτείνεται από την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του ευρύτερου κοινού μέχρι την πρόληψη και αντιμετώπιση των περιστατικών παιδικής κακοποίησης – παραμέλησης, την υποστήριξη και ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου με οδηγό τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και αδιαπραγμάτευτη αρχή τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του.


Ο ΣΚΛΕ απέστειλε τις θέσεις/ απόψεις του σχετικά με το υπό διαβούλευση Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για τις Προϋποθέσεις Ίδρυσης και Λειτουργίας Μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ΜοΠΠ) από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του καθώς εκτιμά ότι ελλοχεύει τον κίνδυνο της συντήρησης των ιδρυματικών πλαισίων, δημοσίων και ιδιωτικών.

Δηλώνει ότι πάγια αντίληψή του είναι η ανάγκη ενίσχυσης του μηχανισμού κοινωνικών υπηρεσιών στο πεδίο της πρόληψης απομακρύνσεων και κοινοτικής στήριξης της οικογένειας και παράλληλα η θεσμοθέτηση της αναδοχής και της υιοθεσίας ως αποκλειστικών εναλλακτικών μορφών παιδικής προστασίας, η εφαρμογή ειδικού εθνικού προγράμματος για την τοποθέτηση όλων των παιδιών που φιλοξενούνται σε ιδρύματα σε ανάδοχες οικογένειες και η οριστική κατάργησης της κλειστής φροντίδας παιδιών μέσω ΜοΠΠ.

 

Επισυνάπτεται στο παρόν η επιστολή προς την αρμόδια υφυπουργό


ΣΚΛΕ με επιστολή του στο Υπουργείο Παιδείας  επισημαίνει ότι η θεσμοθετημένη λειτουργία Κοινωνικής Υπηρεσίας στα Σχολεία (Ν.Δ. 195/1974 και ΠΔ 50/1985)  παραμένει στα χαρτιά εδώ και 40 χρόνια και ζητάει την άμεση σύσταση κοινωνικής υπηρεσίας σε κάθε σχολική μονάδα της χώρας στελεχωμένης κατ΄ελάχιστο από 1 Κοινωνικό Λειτουργό και 1 Ψυχολόγο σε  θέσεις μόνιμου προσωπικού.

Σχετικά, με την επικείμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσλήψεις υπενθυμίζεται ότι η  πρόβλεψη της παιδαγωγικής επάρκειας ως απαραίτητου προσόντος για την ένταξη των κοινωνικών λειτουργών στον κύριο πίνακα επιλεξιμότητας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του Κοινωνικού  Λειτουργού που δεν προβλέπει ως απαιτούμενο κανένα επιπλέον προσόν για την άσκηση του στον τομέα της εκπαίδευσης ή στα ΚΕΔΑΣΥ.

Τέλος, ο ΣΚΛΕ στηρίζει το αίτημα της  ΠΟΣΕΠΕΑ για την άμεση πραγματοποίηση προσλήψεων - διορισμών.

 

Το κείμενο της παρέμβασης επισυνάπτεται στο παρόν.


Ο ΣΚΛΕ καλεί τους Κοινωνικούς Λειτουργούς όλης της χώρας να συμμετέχουν στην 24ωρη Γενική Απεργία την Τετάρτη 6 Απριλίου, στο συλλαλητήριο των συνδικάτων στην Αθήνα και στα κατά τόπους συλλαλητήρια των Εργατικών Κέντρων, Συνδικάτων και Μαζικών Φορέων ενάντια στον πόλεμο και την ακρίβεια!

Η απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας και ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει οδηγήσει σε θάνατο, καταστροφή, παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεγάλης κλίμακας κύματα προσφύγων.

Και στη χώρα μας πληρώνουμε τις επιπτώσεις αυτής της πολεμικής σύγκρουσης με το κύμα της ακρίβειας να θεριεύει και τα κυβερνητικά μέτρα σε καμία περίπτωση δεν ανακουφίζουν καθώς εξαφανίζονται μπροστά του με συνέπεια την διόγκωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Στον τομέα της Πρόνοιας, αποδυναμωμένες από προσωπικό και πόρους Κοινωνικές Υπηρεσίες καλούνται να ανταπεξέλθουν στις σημερινές πιεστικές κοινωνικές ανάγκες και στον αυξημένο σημερινό τους ρόλο.

Ως Κοινωνικοί Λειτουργοί δεν μπορούμε να μην πάρουμε θέση. Υπερασπιζόμαστε την ειρήνη, απαιτούμε τον τερματισμό του πολέμου και διεκδικούμε το σεβασμό της ανθρώπινης ζωής.

Ζητάμε από την επίσημη Πολιτεία με επείγουσες διαδικασίες να προχωρήσει σε προσλήψεις μόνιμων Κοινωνικών Λειτουργών και μονιμοποίηση των Συμβασιούχων των Κέντρων Κοινότητας και των Δομών Καταπολέμησης της Φτώχειας, των συμβασιούχων στον ΕΟΔΥ και όλων των συμβασιούχων που καλύπτουν κενά σε όλο το σύστημα κοινωνικής φροντίδας και να πάρει μέτρα ουσιαστικής στήριξης των οικογενειών που πλήττονται από το συνεχώς κλιμακούμενο κύμα ακρίβειας.

Εμείς οι Κοινωνικοί Λειτουργοί της χώρας συνεχίζουμε να

·         ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

·         ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 6Ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022!

 

«Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος δεν θα πάψεις ούτε στιγμή ν΄ αγωνίζεσαι για την ειρήνη και για το δίκιο…»

Τάσος Λειβαδίτης


Αγαπητοί /ές συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του ΔΣ του ΣΚΛΕ, οι βεβαιώσεις ανεργίας ως αποδεικτικό καταβολής συνδρομής, κατ΄ εξαίρεση για το έτος 2022, θα γίνονται αποδεκτές έως και τις 31/3/2022.

Η απόφαση αυτή του ΔΣ κρίθηκε αναγκαία και για σπουδαίο λόγο καθώς η οργάνωση και η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων του ΣΚΛΕ στις 25/2 και 2/3 επέφεραν  καθυστερήσεις στη ροή εξυπηρέτησης των ανανεώσεων συνδρομών καθώς και στην ανταπόκριση σε σχετικά αιτήματα διευκρινήσεων ή/και πληροφοριών.

 

Εκ του ΔΣ ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ


Σελίδα 1 από 6

Facebook

Επικοινωνία


Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
κινητό: 6972607021

email:

Шаблоны Joomla 2015