Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 104 32 Αθήνα, 5ος Όροφος.
Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
Είσοδος στο μητρώο μελών : https://mitroo.skle.gr/

Παρεμβάσεις

Προτάσεις ΣΚΛΕ επί του Σ/Ν: Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων και άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου
Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ν.π.δ.δ) απέστειλε Κείμενο Προτάσεων-Υπόμνημα επί του Σχεδίου Νόμου "Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων και άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου" στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στα Πολιτικά Κόμματα και παράλληλα συμμετείχε με σχόλια και στη…
Σάββατο, 03 Απριλίου 2021
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Ο ΣΚΛΕ ενημερώνει τα μέλη του ότι μετά από παρεμβάσεις του τόσο στις διοικήσεις των ΚΚΠΠ όσο και στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι προκηρύξεις των Φορέων Κοινωνικής Πρόνοιας διατυπώνονται εκ νέου με ενιαία κατηγορία για τους Κοινωνικούς Λειτουργούς…
Παρασκευή, 03 Ιουλίου 2020
Παρατηρήσεις ΣΚΛΕ επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας
Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος απέστειλε παρατηρήσεις επί του προς διαβούλευση Σχέδιο Νόμου «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» τονίζοντας το πάγιο αίτημα του ΣΚΛΕ για την αναγκαιότητα θεσμικής σύστασης και διεπιστημονικής στελέχωσης Κοινωνικών Υπηρεσιών στα Σχολεία της χώρας. Ο…
Τρίτη, 05 Μαϊος 2020
Συνέχιση  Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών
Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών ν.π.δ.δ. απέστειλε αίτημα για την παράταση λειτουργίας των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών και ζητά από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και όλους τους συναρμόδιους φορείς και τους καλεί να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για τη…
Τρίτη, 08 Οκτωβρίου 2019
Παρέμβαση ΣΚΛΕ για τη στελέχωση των Κέντρων Κοινότητας
Ο ΣΚΛΕ απέστειλε παρέμβαση προς τα Υπουργεία Εσωτερικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με αίτημα την άμεση τροποποίηση της ΚΥΑ Δ14/15834/237/19-4-2019 σχετικά με το πρόσθετο προσωπικό που στελεχώνει τα Κέντρα Κοινότητας, μέσω της οποίας: · Εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του…
Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019
Πρόταση  για τη συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος για κοινωνική πρόνοια και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας
Ο ΣΚΛΕ ΝΠΔΔ απέστειλε προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος πρόταση για τη συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος για κοινωνική πρόνοια και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. Επισυνάπτεται το έγγραφο του ΣΚΛΕ
Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ) ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ) απέστειλε υπόμνημα στο Υπουργείο Παιδείας σχετικά με τη σύσταση Σχολικής Κοινωνικής Υπηρεσίας. Παράλληλα ζήτησε τον προγραμματισμό συνάντησης άμεσα για την εκ του σύνεγγυς ανάπτυξη των θέσεων του. Ακολουθεί η επιστολή ενώ βρίσκεται και…
Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018
Παρέμβαση απέστειλε ο ΣΚΛΕ στο ΕΚΚΑ σχετικά με την 6519/14-8-2018 προκήρυξη που αναφέρονταν στην πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επικουρικού προσωπικού και όπου η ειδικότητα του Κοινωνικού Λειτουργού δεν προσδιορίζονταν με ενιαίο τρόπο. Σε απάντησή του το…
Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2018
Σχετικά με το δικαίωμα ισότιμης πρόσβασης στις δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης
Ο ΣΚΛΕ είχε απευθύνει στις 28/6/2017 αναφορά στην Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές σχετικά με τις διαδικασίες πρόσβασης σε δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και παράλληλα ζήτησε τη διερεύνηση τους καθώς…
Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2018
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ο ΣΚΛΕ απέστειλε έγγραφο/διαμαρτυρία σχετικά με το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (19114/11-5-20018) που αφορά στη διενέργεια κοινωνικής έρευνας από τους εργαζόμενους Κοινωνικούς Λειτουργούς σε υπηρεσίες, δομές και προγράμματα στο πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο ΣΚΛΕ υποστηρίζει ότι η κοινωνική μελέτη…
Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018

Αθήνα 07-09-2011
Αρ. Πρωτ.9690

Προς:

1. Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κο Ανδρέα Λοβέρδο

2. Υφυπουργό Υγείας, κο Τιμοσίδη

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.), είναι το επιστημονικό και επαγγελματικό όργανο των Κοινωνικών Λειτουργών της χώρας. Ιδρύθηκε το 1955, προκειμένου να υπερασπιστεί τα επαγγελματικά και επιστημονικά δικαιώματα των Κοινωνικών Λειτουργών. Σήμερα ο Σ.Κ.Λ.Ε. έχει περισσότερα από 5.000 εγγεγραμμένα μέλη και αριθμεί 30 Περιφερειακά και Τοπικά Τμήματα σε ολόκληρη τη χώρα από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη.

Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τη διάθεση σας για την ανάπτυξη νέων περιφερειακών δομών του ΟΚΑΝΑ μέσα στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ με σκοπό την αποσυμφόρηση της λίστας αναμονής των ενδιαφερομένων χρηστών ουσιών. Αν και πρόκειται για φιλόδοξο σχέδιο και με πολλά οφέλη στην αντιμετώπιση του προβλήματος της εξάρτησης, η πρόθεση του Υπουργείου να λειτουργήσει τις μονάδες αυτές με μεικτή στελέχωση (προσωπικό του ΟΚΑΝΑ και προσωπικό των Νοσοκομείων) θα προκαλέσει προβλήματα στην παροχή υπηρεσιών τόσο  προς τους εξαρτημένους  όσο και στους υπόλοιπους ασθενείς του Δημόσιου Νοσοκομείου.

Παράλληλα, πληροφορούμαστε από τους συναδέλφους μας Κοινωνικούς Λειτουργούς, υπαλλήλους των Νοσοκομείων  του ΕΣΥ σε όλη την Ελλάδα ότι τους ζητείται από τη Διοίκηση τους να στελεχώσουν, με μετακίνηση υπαλλήλου με αποκλειστική απασχόληση στις μονάδες του ΟΚΑΝΑ που πρόκειται να λειτουργήσουν μέσα στα Νοσοκομεία.

Εκφράζοντας την έκπληξή μας αλλά, στην πραγματικότητα και το ουσιαστικό ενδιαφέρον μας για ποιοτική και ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος της εξάρτησης, σας επισημαίνουμε:

- Τα τμήματα Κοινωνικής Εργασίας των Νοσοκομείων έχουν συγκεκριμένο έργο να επιτελέσουν στο χώρο του Νοσοκομείου.  Αξιοποιεί τις υπάρχουσες  δομές της ισχύουσας Κοινωνικής Πολιτικής και τις πηγές υποστήριξης της κοινότητας στη γενικότερη αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη του ασθενή.

Το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ασχολείται με την διερεύνηση και αντιμετώπιση των κοινωνικο-οικονομικών και συναισθηματικών παραγόντων που επηρεάζουν ή επηρεάζονται  από τη πάθηση του ασθενή. Συμβάλει  στην αποδοχή της ασθένειας  από τον ίδιο τον ασθενή και την οικογένεια του.Η συμβολή του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας στην μετανοσοκομειακή φροντίδα και αποκατάσταση των ασθενών είναι σημαντική για την εύρυθμη λειτουργία του Δημόσιου Νοσοκομείου και αναδεικνύει τον κοινωνικό του χαρακτήρα.

- Σε όλα τα Νοσοκομεία της χώρας τα τμήματα Κοινωνικής Εργασίας είναι υποστελεχωμένα. Πολλές οργανικές θέσεις είναι κενές και η κάλυψή τους συνεχώς ματαιώνεται. Δεν είναι λίγα τα Νοσοκομεία που καλούνται να «συνεισφέρουν» σε προσωπικό, ενώ λειτουργούν με έναν ή δύο συναδέλφους. Θυμίζουμε ότι η επιστημονικά ιδανική αναλογία κοινωνικών λειτουργών είναι ένας προς πενήντα ασθενείς στο γενικό νοσοκομείο και ένας προς είκοσι πέντε στο ειδικό.

Συνεπώς η «παραχώρηση» προσωπικού των κοινωνικών υπηρεσιών σημαίνει άμεση υποβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών στους πολίτες.

- Επιπλέον βάσει τον Δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα και τους ισχύοντες Νόμους, τα ΝΠΙΔ, όπως ο ΟΚΑΝΑ,  δεν μπορούν να απασχολούν μόνιμους υπάλληλους των Νοσοκομείων.

Ως εκ τούτου, θεωρώντας ότι είναι απολύτως κατανοητές οι επιφυλάξεις μας ως προς την νομιμότητα αυτών των μετακινήσεων, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τις  ενέργειες σας που θα αποκαταστήσουν τη στρέβλωση της στελέχωσης αυτών των Μονάδων του ΟΚΑΝΑ στα Νοσοκομεία με δανεικό προσωπικό.

Τα επιστημονικά στελέχη, κοινωνικοί λειτουργοί του ΟΚΑΝΑ διαθέτουν τεχνογνωσία και πολύτιμη εμπειρία στο τομέα της εξάρτησης. Οι όποιες ελλείψεις θα πρέπει να αντιμετωπισθούν με νέες προσλήψεις του ΟΚΑΝΑ, ώστε οι Μονάδες του να λειτουργήσουν απρόσκοπτα στα Δημόσια Νοσοκομεία και χωρίς να επιβαρύνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον Πολίτη.

 

Για το Δ. Σ.

Η Πρόεδρος

Ευαγγελία  Χαλβατζά

Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Λουκάς

 

Κοινοποίηση:

1. Γραφείο Πρωθυπουργού

2. ΠΑΣΟΚ

3. ΝΔ

4. ΚΚΕ

5. ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ

6. ΛΑΟΣ

7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

8. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

9. ΠΟΕΔΗΝ

10. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΚΑΝΑ

Κοινωνικοί Λειτουργοί Εν τάξει

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

Νέα από την ΑΔΕΔΥ και την ΠΟΕΔΗΝ

Το επιστημονικό περιοδικό του ΣΚΛΕ ψηφιακά

socwork.gr
Δωρεάν τα τεύχη 111 και 112 

Γίνετε μέλος του ΣΚΛΕ

Νέο!
Εγγραφείτε ηλεκτρονικά στο ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ

 

Επιτροπές

Χρήσιμα Αρχεία

Εκθέσεις ΣΚΛΕ

Θέσεις ΣΚΛΕ

Νομοθεσία

Facebook

Επικοινωνία


Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
κινητό: 6972607021

email:

Шаблоны Joomla 2015