Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 104 32 Αθήνα, 5ος Όροφος.
Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
Είσοδος στο μητρώο μελών : https://mitroo.skle.gr/

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ #WSWD 2020 O Σύνδεσμoς Κοινωνικών Λειτουργών…

Παρεμβάσεις

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Ο ΣΚΛΕ ενημερώνει τα μέλη του ότι μετά από παρεμβάσεις του τόσο στις διοικήσεις των ΚΚΠΠ όσο και στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι προκηρύξεις των Φορέων Κοινωνικής Πρόνοιας διατυπώνονται εκ νέου με ενιαία κατηγορία για τους Κοινωνικούς Λειτουργούς…
Παρασκευή, 03 Ιουλίου 2020
Παρατηρήσεις ΣΚΛΕ επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας
Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος απέστειλε παρατηρήσεις επί του προς διαβούλευση Σχέδιο Νόμου «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» τονίζοντας το πάγιο αίτημα του ΣΚΛΕ για την αναγκαιότητα θεσμικής σύστασης και διεπιστημονικής στελέχωσης Κοινωνικών Υπηρεσιών στα Σχολεία της χώρας. Ο…
Τρίτη, 05 Μαϊος 2020
Συνέχιση Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών
Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών ν.π.δ.δ. απέστειλε αίτημα για την παράταση λειτουργίας των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών και ζητά από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και όλους τους συναρμόδιους φορείς και τους καλεί να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για τη…
Τρίτη, 08 Οκτωβρίου 2019
Παρέμβαση ΣΚΛΕ για τη στελέχωση των Κέντρων Κοινότητας
Ο ΣΚΛΕ απέστειλε παρέμβαση προς τα Υπουργεία Εσωτερικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με αίτημα την άμεση τροποποίηση της ΚΥΑ Δ14/15834/237/19-4-2019 σχετικά με το πρόσθετο προσωπικό που στελεχώνει τα Κέντρα Κοινότητας, μέσω της οποίας: · Εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του…
Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019
Πρόταση για τη συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος για κοινωνική πρόνοια και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας
Ο ΣΚΛΕ ΝΠΔΔ απέστειλε προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος πρόταση για τη συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος για κοινωνική πρόνοια και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. Επισυνάπτεται το έγγραφο του ΣΚΛΕ
Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ) ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ) απέστειλε υπόμνημα στο Υπουργείο Παιδείας σχετικά με τη σύσταση Σχολικής Κοινωνικής Υπηρεσίας. Παράλληλα ζήτησε τον προγραμματισμό συνάντησης άμεσα για την εκ του σύνεγγυς ανάπτυξη των θέσεων του. Ακολουθεί η επιστολή ενώ βρίσκεται και…
Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018
Παρέμβαση απέστειλε ο ΣΚΛΕ στο ΕΚΚΑ σχετικά με την 6519/14-8-2018 προκήρυξη που αναφέρονταν στην πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επικουρικού προσωπικού και όπου η ειδικότητα του Κοινωνικού Λειτουργού δεν προσδιορίζονταν με ενιαίο τρόπο. Σε απάντησή του το…
Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2018
Σχετικά με το δικαίωμα ισότιμης πρόσβασης στις δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης
Ο ΣΚΛΕ είχε απευθύνει στις 28/6/2017 αναφορά στην Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές σχετικά με τις διαδικασίες πρόσβασης σε δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και παράλληλα ζήτησε τη διερεύνηση τους καθώς…
Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2018
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ο ΣΚΛΕ απέστειλε έγγραφο/διαμαρτυρία σχετικά με το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (19114/11-5-20018) που αφορά στη διενέργεια κοινωνικής έρευνας από τους εργαζόμενους Κοινωνικούς Λειτουργούς σε υπηρεσίες, δομές και προγράμματα στο πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο ΣΚΛΕ υποστηρίζει ότι η κοινωνική μελέτη…
Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018
Παρέμβαση του ΣΚΛΕ σχετικά με το υπ.αριθμ. Γ2δ/Γ.Π.οικ.86738/22-11-2017 του Υπουργείου Υγείας: "Ορισμός εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων νοσοκομείων για την απονομή Αριθμού Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού"
Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017

O ΣΚΛΕ επισημαίνει ότι η προστασία παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο απαιτεί την αξιοποίηση, στήριξη και δημιουργία νέων, εξειδικευμένων κοινωνικών δομών και ζητάει την άμεση ανάκληση του αυθαίρετου και παράνομου «προγράμματος εφημεριών τηλεφωνικής ετοιμότητας» που κατήρτισε η διοίκηση του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ καθώς και την απόσυρση της αντιεπιστημονικής πρότασης της διοίκησης της 3ης και 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα 14/02/ 2013

Αρ.πρωτ. 10345

Προς: 1. Διοικητή 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης

2. Διοικητή 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης


ΘΕΜΑ: Εφημερίες Τηλεφωνικής Ετοιμότητας Κοινωνικών Λειτουργών

ΣΧΕΤ. : Το με αριθ. Πρωτ. 19417/12-12-2012 έγγραφό σας.

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος είναι το επιστημονικό και επαγγελματικό σωματείο των 5.000 Κοινωνικών Λειτουργών της Ελλάδος και αριθμεί 15 Περιφερειακά και Τοπικά Τμήματα σε ολόκληρη τη χώρα από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη. Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί της χώρας μας πάντοτε βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την παροχή υπηρεσιών στους πολίτες σύμφωνα με τις αρχές του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της διαφάνειας, της ισοτιμίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Πληροφορηθήκαμε με έκπληξη την πρόταση της Διοίκησης της 3η και 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης να οριστεί από τα νοσοκομεία δικαιοδοσίας της, Κοινωνικός Λειτουργός που θα βρίσκεται σε τηλεφωνική ετοιμότητα προκειμένου να καλείται να παραλαμβάνει παιδί το οποίο παραπέμπεται με Εισαγγελική Εντολή, φροντίζοντας ταυτόχρονα για την εξασφάλιση συνοδού του για τις πρώτες 48 ώρες. Η Διοίκηση του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ δείχνοντας υπερβάλλοντα ζήλο προχώρησε αυθαίρετα στην κατάρτιση προγράμματος και εφαρμογή «εφημεριών τηλεφωνικής ετοιμότητας» των κοινωνικών λειτουργών που υπηρετούν στο νοσοκομείο, παρόλο που δεν προβλέπεται τέτοια υποχρέωση των υπαλλήλων σύμφωνα με το Νόμο.

Θεωρούμε απαράδεκτο τον ορισμό «εφημεριών τηλεφωνικής ετοιμότητας» των συναδέλφων μας καθώς όχι μόνο δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία αλλά επιπλέον επιβαρύνει τη λειτουργία των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας των Νοσοκομείων χωρίς να λύνει κανένα πρόβλημα.

Τα Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας των Νοσοκομείων έχουν συγκεκριμένο έργο να επιτελέσουν στο χώρο του Νοσοκομείου. Διερευνούν και διαγιγνώσκουν τους κοινωνικο-οικονομικούς και συναισθηματικούς παράγοντες που σχετίζονται με την κατάσταση της υγείας των περιθαλπομένων, συμβουλεύουν και υποστηρίζουν τον ασθενή και την οικογένειά του, αξιοποιώντας τις υπάρχουσες δομές της ισχύουσας Κοινωνικής Πολιτικής και τις πηγές υποστήριξης της κοινότητας. Η συμβολή του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας στην μετανοσοκομειακή φροντίδα και αποκατάσταση των ασθενών είναι σημαντική για την εύρυθμη λειτουργία του Δημόσιου Νοσοκομείου και αναδεικνύει τον κοινωνικό του χαρακτήρα.

Κύριο μέλημα των συναδέλφων μας σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, στην διαχείριση περιστατικών με παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο, είναι η ελαχιστοποίηση της παραμονής τους στο νοσοκομείο και η άμεση εξεύρεση φιλόξενου και ασφαλούς περιβάλλοντος. Ο ορισμός κοινωνικών λειτουργών σε πρόγραμμα τηλεφωνικής ετοιμότητας με αντικείμενο την «υποδοχή» παιδιών, δεν προσθέτει στην δεδομένη – έτσι κι αλλιώς – ευαισθησία των υπολοίπων επαγγελματιών υγείας (ιατρών – νοσηλευτών) στην διαχείριση τέτοιων περιστατικών. Στην πραγματικότητα, μια τέτοια αντιμετώπιση νομιμοποιεί μια κατάσταση όπου το Δημόσιο Νοσοκομείο γίνεται επίσημα πλέον, χώρος φιλοξενίας παιδιών με κοινωνικά προβλήματα, ενάντια σε κάθε ανάγκη ελαχιστοποίησης των συνεπειών της δυσάρεστης εμπειρίας που βιώνει το παιδί.

Πραγματικό ενδιαφέρον για την προστασία των παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο είναι η αξιοποίηση, στήριξη και δημιουργία νέων, εξειδικευμένων δομών (ξενώνες, κοινωνικές υπηρεσίες στα Πρωτοδικεία, κοινωνικές υπηρεσίες Αστυνομικών Τμημάτων). Ο ΣΚΛΕ διεκδικεί με παρεμβάσεις του τη δημιουργία σύγχρονων κοινωνικών υπηρεσιών που να αντιμετωπίζουν τις νέες ανάγκες που δημιουργούνται.

Με βάση τα προαναφερθέντα ζητούμε την άμεση ανάκληση του αυθαίρετου και παράνομου «προγράμματος εφημεριών τηλεφωνικής ετοιμότητας» που κατήρτισε η διοίκηση του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ καθώς και την απόσυρση της αντιεπιστημονικής πρότασης της διοίκησης της 3ης και 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία και συνεργασία.

 

Κοινοποίηση:

 1. Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
 2. Υφυπουργό Υγείας
 3. Διοικητή Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου,
 4. Διοικητή Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο
 5. Διοικητή Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ
 6. Διοικητή Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Γ.Γεννηματάς
 7. ΠΟΕΔΗΝ
 8. Σωματείο Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου,
 9. Σωματείο Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο
 10. Σωματείο Εργαζομένων Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ
 11. Σωματείο Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Γ.Γεννηματάς
 12. Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Θέσεις Εργασίας Κοινωνικών Λειτουργών όπως δημοσιεύθηκαν στο Internet

Το επιστημονικό περιοδικό του ΣΚΛΕ ψηφιακά

socwork.gr
Δωρεάν τα τεύχη 111 και 112 

Γίνετε μέλος του ΣΚΛΕ

Νέο!
Εγγραφείτε ηλεκτρονικά στο ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ

 

Επιτροπές

Χρήσιμα Αρχεία

Εκθέσεις ΣΚΛΕ

Θέσεις ΣΚΛΕ

Νομοθεσία

Facebook

Επικοινωνία


Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
κινητό: 6972607021

email:

Шаблоны Joomla 2015