Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 104 32 Αθήνα, 5ος Όροφος.
Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
Είσοδος στο μητρώο μελών : https://mitroo.skle.gr/

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ #WSWD 2020 O Σύνδεσμoς Κοινωνικών Λειτουργών…

Παρεμβάσεις

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Ο ΣΚΛΕ ενημερώνει τα μέλη του ότι μετά από παρεμβάσεις του τόσο στις διοικήσεις των ΚΚΠΠ όσο και στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι προκηρύξεις των Φορέων Κοινωνικής Πρόνοιας διατυπώνονται εκ νέου με ενιαία κατηγορία για τους Κοινωνικούς Λειτουργούς…
Παρασκευή, 03 Ιουλίου 2020
Παρατηρήσεις ΣΚΛΕ επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας
Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος απέστειλε παρατηρήσεις επί του προς διαβούλευση Σχέδιο Νόμου «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» τονίζοντας το πάγιο αίτημα του ΣΚΛΕ για την αναγκαιότητα θεσμικής σύστασης και διεπιστημονικής στελέχωσης Κοινωνικών Υπηρεσιών στα Σχολεία της χώρας. Ο…
Τρίτη, 05 Μαϊος 2020
Συνέχιση  Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών
Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών ν.π.δ.δ. απέστειλε αίτημα για την παράταση λειτουργίας των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών και ζητά από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και όλους τους συναρμόδιους φορείς και τους καλεί να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για τη…
Τρίτη, 08 Οκτωβρίου 2019
Παρέμβαση ΣΚΛΕ για τη στελέχωση των Κέντρων Κοινότητας
Ο ΣΚΛΕ απέστειλε παρέμβαση προς τα Υπουργεία Εσωτερικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με αίτημα την άμεση τροποποίηση της ΚΥΑ Δ14/15834/237/19-4-2019 σχετικά με το πρόσθετο προσωπικό που στελεχώνει τα Κέντρα Κοινότητας, μέσω της οποίας: · Εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του…
Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019
Πρόταση  για τη συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος για κοινωνική πρόνοια και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας
Ο ΣΚΛΕ ΝΠΔΔ απέστειλε προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος πρόταση για τη συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος για κοινωνική πρόνοια και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. Επισυνάπτεται το έγγραφο του ΣΚΛΕ
Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ) ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ) απέστειλε υπόμνημα στο Υπουργείο Παιδείας σχετικά με τη σύσταση Σχολικής Κοινωνικής Υπηρεσίας. Παράλληλα ζήτησε τον προγραμματισμό συνάντησης άμεσα για την εκ του σύνεγγυς ανάπτυξη των θέσεων του. Ακολουθεί η επιστολή ενώ βρίσκεται και…
Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018
Παρέμβαση απέστειλε ο ΣΚΛΕ στο ΕΚΚΑ σχετικά με την 6519/14-8-2018 προκήρυξη που αναφέρονταν στην πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επικουρικού προσωπικού και όπου η ειδικότητα του Κοινωνικού Λειτουργού δεν προσδιορίζονταν με ενιαίο τρόπο. Σε απάντησή του το…
Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2018
Σχετικά με το δικαίωμα ισότιμης πρόσβασης στις δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης
Ο ΣΚΛΕ είχε απευθύνει στις 28/6/2017 αναφορά στην Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές σχετικά με τις διαδικασίες πρόσβασης σε δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και παράλληλα ζήτησε τη διερεύνηση τους καθώς…
Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2018
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ο ΣΚΛΕ απέστειλε έγγραφο/διαμαρτυρία σχετικά με το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (19114/11-5-20018) που αφορά στη διενέργεια κοινωνικής έρευνας από τους εργαζόμενους Κοινωνικούς Λειτουργούς σε υπηρεσίες, δομές και προγράμματα στο πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο ΣΚΛΕ υποστηρίζει ότι η κοινωνική μελέτη…
Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018
Παρέμβαση του ΣΚΛΕ σχετικά με το υπ.αριθμ. Γ2δ/Γ.Π.οικ.86738/22-11-2017 του Υπουργείου Υγείας: "Ορισμός εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων νοσοκομείων για την απονομή Αριθμού Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού"
Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017

Με αφορμή την ταλαιπωρία των πολιτών και την άσκοπη επιβάρυνση των συναδέλφων μας κοινωνικών λειτουργών δήμων και νοσοκομείων, εξαιτίας των διαδικασιών εισαγωγής ασθενών σε μονάδες κλειστής περίθαλψης συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ (Θεραπευτήρια Χρονίων Παθήσεων, Ιδιωτικές κλινικές συμβεβλημένες, Μονάδες Ψυχικής Υγείας, κ.τ.λ.), ο ΣΚΛΕ προχώρησε σε έγγραφη παρέμβαση προς το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ.Προς: ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΟΠΥΥ, κύριο Παπαγεωργόπουλο


ΘΕΜΑ : Συνεργασία Κοινωνικών Υπηρεσιών και ΕΟΠΥΥ.

Σχετικά:
Α. Έγγραφο ΕΟΠΥΥ (Γενικής Δ/σνη Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας / Δ/σνη Σχεδιασμού) αρ.πρωτ. 34698/2012 «Συνεργασία κοινωνικών υπηρεσιών με τον ΕΟΠΥΥ»
Β. Έγγραφο ΕΟΠΥΥ (Γενικής Δ/σνη Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας / Δ/σνη Σχεδιασμού) αρ. πρωτ. 34642/2012 «Προϋποθέσεις διαδικασίες εισαγωγής και τρόπος πληρωμής των κλινικών και ιδρυμάτων χρονιών παθήσεων»
Γ. Έγγραφο ΕΟΠΥΥ (Γενικής Δ/σνη Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας / Δ/σνη Σχεδιασμού)  αρ. πρωτ.  30046/2012 «Νοσηλεία και ειδική φροντίδα σε μονάδες ψυχικής υγείας»
Δ. Έγγραφο ΕΟΠΥΥ (Γενικής Δ/σνη Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας / Δ/σνη Σχεδιασμού)  αρ. πρωτ.30044/2012 «Προϋποθέσεις  Εισαγωγής Κόστος Νοσηλείου – Τροφείου και τρόπος πληρωμής σε Α) Σε οικοτροφεία – Ιδρύματα «Ασυλικού Τύπου» Β) Ειδικά εκπαιδευτήρια και Γ) Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες
Ε.

Ο ΣΚΛΕ είναι το επαγγελματικό, επιστημονικό και συνδικαλιστικό όργανο που εκπροσωπεί τους  5000 κοινωνικούς  Λειτουργούς της Χώρας.
Το τελευταίο διάστημα γινόμαστε μάρτυρες της ταλαιπωρίας των πολιτών και της άσκοπης επιβάρυνσης των συναδέλφων μας κοινωνικών λειτουργών δήμων και νοσοκομείων, εξαιτίας των διαδικασιών εισαγωγής ασθενών σε μονάδες κλειστής περίθαλψης συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ (Θεραπευτήρια Χρονίων Παθήσεων, Ιδιωτικές κλινικές συμβεβλημένες, Μονάδες Ψυχικής Υγείας, κ.τ.λ.).
Από το Σεπτέμβριο του 2012 είχαμε διαμαρτυρηθεί έντονα με έγγραφο μας (σχετικό Ε’), διαβλέποντας την αναποτελεσματικότητα των διαδικασιών εισαγωγής που είχαν οριστεί από τον ΕΟΠΥΥ. Στη πραγματικότητα, μεταφέρθηκαν χωρίς κανένα σχεδιασμό στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Νοσοκομείων και των Δήμων αρμοδιότητες και αντικείμενα του ΕΟΠΥΥ, εξαιτίας της κατάργησης των κοινωνικών υπηρεσιών του πρώην ΙΚΑ και της μεταφοράς των στελεχών τους, κοινωνικών λειτουργών σε διοικητικά καθήκοντα.
Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι δεν έχει προβλεφθεί οποιοσδήποτε μηχανισμός αξιολόγησης, με τον οποίο καθορίζεται η αναγκαιότητα και η προτεραιότητα εισαγωγής των ενδιαφερομένων σύμφωνα με κάποια κοινωνικά κριτήρια.
Η υποτιθέμενη «αξιολόγηση» των περιστατικών από τους κοινωνικούς λειτουργούς των Δήμων και των Νοσοκομείων με τη μορφή της «βεβαίωσης σύνταξης έκθεσης κοινωνικής έρευνας», μετατρέπει την κοινωνική έρευνα σε γραφειοκρατική διαδικασία, υποβαθμίζοντας το ρόλο του κοινωνικού λειτουργού και επιβαρύνοντας το έργο του. Επιπλέον μετατρέπει τη περιορισμένη δυνατότητα εισαγωγής, σε παροχή για το γενικό πληθυσμό των ασφαλισμένων και όχι για αυτούς που το έχουν περισσότερη ανάγκη.
Αν η διοίκηση του ΕΟΠΠΥ θεωρεί ότι ο θεσμός των μονάδων κλειστής περίθαλψης απευθύνεται σε ένα περιορισμένο αριθμό ασφαλισμένων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες κοινωνικές συνθήκες, θα πρέπει να οργανώσει ένα αξιόπιστο σύστημα αξιολόγησης, αξιοποιώντας το δυναμικό και την εμπειρία των οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών του ΙΚΑ.

Με γνώμονα το όφελος των ασφαλισμένων πολιτών και του ΕΟΠΥΥ ζητούμε άμεσα:
•    Την επανασύσταση των κοινωνικών υπηρεσιών του ΙΚΑ με τους ήδη υπηρετούντες κοινωνικούς λειτουργούς.
•    Την μεταφορά της αρμοδιότητας αξιολόγησης των περιστατικών που χρήζουν εισαγωγή σε μονάδες συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ, στις κοινωνικές υπηρεσίες του ΙΚΑ, κατά το υπόδειγμα των ΚΕΠΑ αλλά χωρίς τις δυσλειτουργίες τους!
•    Τη συνεπικούρηση στο έργο της αξιολόγησης από τους κοινωνικούς λειτουργούς των λοιπών ταμείων του ΕΟΠΥΥ (όπως του ΟΑΠ-ΔΕΗ), καθώς και με νέες προσλήψεις.

Είμαστε στη  διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διασαφήνιση και συνεργασία

Κοινοποίηση:
1.    Γραφείο Υπουργού Υγείας κύριο Α. Λυκουρέντζο
2.    Γραφείο Υφυπουργού Υγείας κύριο Μ. Σαλμά

 

Θέσεις Εργασίας Κοινωνικών Λειτουργών όπως δημοσιεύθηκαν στο Internet

Το επιστημονικό περιοδικό του ΣΚΛΕ ψηφιακά

socwork.gr
Δωρεάν τα τεύχη 111 και 112 

Γίνετε μέλος του ΣΚΛΕ

Νέο!
Εγγραφείτε ηλεκτρονικά στο ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ

 

Επιτροπές

Χρήσιμα Αρχεία

Εκθέσεις ΣΚΛΕ

Θέσεις ΣΚΛΕ

Νομοθεσία

Facebook

Επικοινωνία


Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
κινητό: 6972607021

email:

Шаблоны Joomla 2015