Ο ΣΚΛΕ με την παρέμβαση του, ζητάει την άμεση ανάκληση της απόφασης  και την υπαγωγή των Κοινωνικών Λειτουργών του ΙΚΑ στη Δ/νση Διοικητικού. Η υπαγωγή των κοινωνικών Λειτουργών στη Δ/νση Διοικητικού, στερεί από το τομέα της υγείας την εμπειρία τους σε σχέση με τη μέριμνα αλλά και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του ασθενούς. Για τους  Κοινωνικούς  Λειτουργούς του ΙΚΑ θα πρέπει να ισχύσει ότι και για  τους Κοινωνικούς  Λειτουργούς του ΕΣΥ (Ν.2889/2001 άρθρο 6, παρ. 6). Επίσης θα πρέπει να εφαρμοστούν οι προηγούμενες αποφάσεις του ΙΚΑ που αναφέρονται στη κατάταξη του προσωπικού (Γ32/221,23-9-2008) και (Γ32/43,19-6-2008). Ακολούθως παρατίθεται ολόκληρο το έγγραφο.


 

Αθήνα  29/  09/ 2011 

 

 

                                 Αρ.πρωτ. 9730

 

Προς: 1. Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, κύριο Κουτρουμάνη

            2. Υφυπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, κύριο Κουτρουμάνη

  3. Γενική Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης, κυρία Δρέττα

              4. Διοικητή ΙΚΑ, κύριο Σπυρόπουλο

              5. Διεύθυνση Διοικητικού ΙΚΑ

 

Θέμα: Υπαγωγή του κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας στη Δ/νση Υγειονομικού και όχι  στη Δ/νση Διοικητικού Προσωπικού.

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος είναι το συνδικαλιστικό και επιστημονικό όργανο των Κοινωνικών Λειτουργών όλης της χώρας. Διαθέτει 28  περιφερειακά και τοπικά τμήματα από τον Έβρο ως τη Κρήτη και έχει 5000 μέλη.

Έπειτα από ενημέρωση που λάβαμε από Κοινωνικούς Λειτουργούς μέλη του ΣΚΛΕ σχετικά με  το υπ’ αρίθμ. πρωτ. Ρ33/189/ 4-8-2011 έγγραφο της διοίκησης  του ΙΚΑ που αναφέρεται στην  υπαγωγή του κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας στη Διεύθυνση  Διοικητικού Προσωπικού, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

Ο υγειονομικός σχεδιασμός στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στοχεύει στην υγεία των κοινωνικών ομάδων και προβλέπει την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών στη μεγαλύτερη κοινωνική ομάδα μέσα στα πλαίσια ενός συστήματος. Σε ένα τέτοιο μοντέλο, ο Κοινωνικός Λειτουργός θέτει στο κέντρο της παροχής υπηρεσιών υγείας τον άνθρωπο, την οικογένεια και την κοινότητα ως σημαντικούς παράγοντες για τη διατήρηση της ισότητας  στον τομέα υγείας για ολόκληρο τον πληθυσμό. Ασκώντας την κοινωνική εργασία, σε υποστηρικτικό –συμβουλευτικό-θεραπευτικό επίπεδο, αντιμετωπίζει τον ασθενή ως βιοψυχοκοινωνική οντότητα υπό το πρίσμα μιας γενικότερης ολιστικής προσέγγισης της υγείας.

Με απόλυτο σεβασμό και ευθύνη στην επιστημονική τους κατάρτιση οι Κοινωνικοί Λειτουργοί παρέχουν στον ασθενή:

1.    Το δικαίωμα προσέγγισης στις υπηρεσίες υγείας με  γνώμονα την ίση μεταχείριση- ανεξάρτητα από οικονομική και κοινωνική θέση, θρησκευτικές και πολιτικές πεποιθήσεις.

2.    Το δικαίωμα  της ενημέρωσης (πληροφορίες  σχετικά με την διάγνωση-θεραπεία-προοπτική)

3.    Το σεβασμό της μοναδικότητας του ασθενούς διαφύλαξης του απόρρητου.

4.    Το σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και της αξιοπρέπειας.

Η υπαγωγή των κοινωνικών Λειτουργών στη Δ/νση Διοικητικού, στερεί από το τομέα της υγείας την εμπειρία τους σε σχέση με τη μέριμνα αλλά και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του ασθενούς. Για τους  Κοινωνικούς  Λειτουργούς του ΙΚΑ θα πρέπει να ισχύσει ότι και για  τους Κοινωνικούς  Λειτουργούς του ΕΣΥ (Ν.2889/2001 άρθρο 6, παρ. 6). Επίσης θα πρέπει να εφαρμοστούν οι προηγούμενες αποφάσεις του ΙΚΑ που αναφέρονται στη κατάταξη του προσωπικού (Γ32/221,23-9-2008) και (Γ32/43,19-6-2008).

Για τους ανωτέρω  λόγους  ζητάμε την άμεση ανάκληση της απόφασης  και την υπαγωγή των Κοινωνικών Λειτουργών του ΙΚΑ στη Δ/νση Υγειονομικού προσωπικού.

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.