Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 104 32 Αθήνα, 5ος Όροφος.
Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
Είσοδος στο μητρώο μελών : https://mitroo.skle.gr/

Παρεμβάσεις

Ενημέρωση για Επιστημονικό Συμπόσιο με τίτλο: «Καινοτόμες Δράσεις και Δημιουργικότητα στην Κοινωνική Εργασία» - Α΄ Ανακοίνωση
Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ν.π.δ.δ.), το Πανεπιστήμιο Πατρών με το Κλινικό Παρατηρητήριο του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, το Πανεπιστήμιο Frederick, το Σωματείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Help – Βοήθεια για το παιδί και τον Έφηβο» και το NOESI.gr…
Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2021
Προτάσεις ΣΚΛΕ επί του Σ/Ν: Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων και άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου
Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ν.π.δ.δ) απέστειλε Κείμενο Προτάσεων-Υπόμνημα επί του Σχεδίου Νόμου "Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων και άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου" στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στα Πολιτικά Κόμματα και παράλληλα συμμετείχε με σχόλια και στη…
Σάββατο, 03 Απριλίου 2021
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Ο ΣΚΛΕ ενημερώνει τα μέλη του ότι μετά από παρεμβάσεις του τόσο στις διοικήσεις των ΚΚΠΠ όσο και στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι προκηρύξεις των Φορέων Κοινωνικής Πρόνοιας διατυπώνονται εκ νέου με ενιαία κατηγορία για τους Κοινωνικούς Λειτουργούς…
Παρασκευή, 03 Ιουλίου 2020
Παρατηρήσεις ΣΚΛΕ επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας
Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος απέστειλε παρατηρήσεις επί του προς διαβούλευση Σχέδιο Νόμου «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» τονίζοντας το πάγιο αίτημα του ΣΚΛΕ για την αναγκαιότητα θεσμικής σύστασης και διεπιστημονικής στελέχωσης Κοινωνικών Υπηρεσιών στα Σχολεία της χώρας. Ο…
Τρίτη, 05 Μαϊος 2020
Συνέχιση  Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών
Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών ν.π.δ.δ. απέστειλε αίτημα για την παράταση λειτουργίας των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών και ζητά από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και όλους τους συναρμόδιους φορείς και τους καλεί να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για τη…
Τρίτη, 08 Οκτωβρίου 2019
Παρέμβαση ΣΚΛΕ για τη στελέχωση των Κέντρων Κοινότητας
Ο ΣΚΛΕ απέστειλε παρέμβαση προς τα Υπουργεία Εσωτερικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με αίτημα την άμεση τροποποίηση της ΚΥΑ Δ14/15834/237/19-4-2019 σχετικά με το πρόσθετο προσωπικό που στελεχώνει τα Κέντρα Κοινότητας, μέσω της οποίας: · Εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του…
Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019
Πρόταση  για τη συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος για κοινωνική πρόνοια και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας
Ο ΣΚΛΕ ΝΠΔΔ απέστειλε προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος πρόταση για τη συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος για κοινωνική πρόνοια και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. Επισυνάπτεται το έγγραφο του ΣΚΛΕ
Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ) ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ) απέστειλε υπόμνημα στο Υπουργείο Παιδείας σχετικά με τη σύσταση Σχολικής Κοινωνικής Υπηρεσίας. Παράλληλα ζήτησε τον προγραμματισμό συνάντησης άμεσα για την εκ του σύνεγγυς ανάπτυξη των θέσεων του. Ακολουθεί η επιστολή ενώ βρίσκεται και…
Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018
Παρέμβαση απέστειλε ο ΣΚΛΕ στο ΕΚΚΑ σχετικά με την 6519/14-8-2018 προκήρυξη που αναφέρονταν στην πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επικουρικού προσωπικού και όπου η ειδικότητα του Κοινωνικού Λειτουργού δεν προσδιορίζονταν με ενιαίο τρόπο. Σε απάντησή του το…
Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2018
Σχετικά με το δικαίωμα ισότιμης πρόσβασης στις δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης
Ο ΣΚΛΕ είχε απευθύνει στις 28/6/2017 αναφορά στην Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές σχετικά με τις διαδικασίες πρόσβασης σε δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και παράλληλα ζήτησε τη διερεύνηση τους καθώς…
Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2018

Απογραφή Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας των Δημόσιων Νοσοκομείων

Όπως σας είναι γνωστό το ΔΣ του ΣΚΛΕ  αποφάσισε την απογραφή των κοινωνικών λειτουργών σε όλη τη Χώρα. Μέρος αυτής της προσπάθειας αποτέλεσε η απογραφή των κοινωνικών λειτουργών που εργάζονται στη Δημόσια Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας, η οποία ήδη ολοκλήρωθηκε. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, καταγράφονται τουλάχιστον 221 κενές οργανικές θέσεις στο σύστημα υγείας (34% των οργανικών θέσεων είναι κενές).


Για την συγκέντρωση και διασταύρωση των πληροφοριών πραγματοποιήθηκαν:
- Έρευνα στο το αρχείο μητρώου του ΣΚΛΕ,
- Συμπλήρωση ερωτηματολογίου που διανεμήθηκε με ηλεκτρονική αλληλογραφία και φαξ στους προϊσταμένους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας των Νοσοκομείων
- τηλεφωνικές συνεντεύξεις με υπαλλήλους κοινωνικούς λειτουργούς
- ηλεκτρονική αλληλογραφία με τα γραφεία προσωπικού των Νοσοκομείων
- στοιχεία του Χάρτη Υγείας όπως αναρτώνται στο διαδίκτυο (2010)
Δυστυχώς ένας αριθμός νοσοκομείων δεν ανταποκρίθηκε και κάποια στοιχεία είναι ελλειπή ή δεν υπάρχουν. Σημειώνεται ότι η απογραφή πραγματοποιήθηκε σε συνθήκες μεγάλων αλλαγών στο ΕΣΥ που χαρακτηρίζεται από καταργήσεις και συγχωνεύσεις Νοσοκομείων σε όλη τη χώρα. Η καταγραφή έχει λάβει υπόψη της τι αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί έως και την 1η Νοεμβρίου 2013.
Οι πληροφορίες αναφέρονται στις υπάρχουσες οργανικές θέσεις κοινωνικών λειτουργών (ΠΕ και ΤΕ), στον αριθμό των υπηρετούντων σε οργανικές θέσεις, των υπηρετούντων με μετακίνηση από άλλες υπηρεσίες, των υπηρετούντων με άλλες σχέσεις εργασίας.
Το σύνολο Νοσηλευτικών μονάδων από τα οποία συγκεντρώθηκαν στοιχεία (είναι δυνατόν να αναφέρονται σε λιγότερα ΝΠΔΔ, εξαιτίας συγχωνεύσεων) στο οποίο αναφέρεται η απογραφή είναι 116 (από 121 συνολικά σε όλη τη χώρα). Δεν περιλαμβάνονται τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας:
 Από τα 116 Νοσοκομεία, τα 20 δεν έχουν κοινωνικό λειτουργό στο προσωπικό τους (ποσοστό 15,8%)
 Δύο νοσοκομεία, ένα του ΕΣΥ (Γενικό Νοσοκομείο Καλαβρύτων) και ένα που λειτουργεί σε ειδικό καθεστώς (ΩΝΑΣΕΙΟ) δεν έχει ούτε μία οργανική θέση κοινωνικής εργασίας.
 16 Νοσοκομεία έχουν μόνο ένα κοινωνικό λειτουργό στο δυναμικό τους (δεν συστήνουν τμήμα κοινωνικής εργασίας (13,7%)
 Συνολικά στη Δημόσια Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας υπηρετούν 487 κοινωνικοί λειτουργοί και των δύο βαθμίδων (ΠΕ-ΤΕ), από τους οποίους οι 428 είναι μόνιμοι υπάλληλοι που καλύπτουν οργανικές θέσεις, ενώ 59 υπηρετούν στα Νοσοκομεία με μετακίνηση/απόσπαση συνήθως από γειτονικό Κέντρο Υγείας ή σε προσωποπαγείς θέσεις και σύντομα θα αποχωρήσει.
 Οι συνολικές οργανικές θέσεις που έχουν καταγραφεί είναι 577 (46 ΠΕ – 531 ΤΕ) ενώ ο πραγματικός αριθμός των οργανικών θέσεων εκτιμάται σε 649 τουλάχιστον.(σε κάποια Νοσοκομεία δίνονταν ανεπαρκή στοιχεία ή καθόλου στοιχεία για τις οργανικές θέσεις παρόλο που υπηρετούσαν κοινωνικοί λειτουργοί)
 Καταγράφονται τουλάχιστον 221 κενές οργανικές θέσεις στο σύστημα υγείας (34% των οργανικών θέσεων είναι κενές)
 Μεγάλη ανισοκατανομή στην αναλογία κλινών και οργανικών θέσεων / υπηρετούντων κοινωνικών λειτουργών ανά νοσοκομείο και ανά περιοχή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων « Αττικόν» και Ιωαννίνων όπου αντιστοιχούν ένας κοινωνικός λειτουργός ανά 188 και 185 κλίνες αντίστοιχα όταν η μέση αναλογία κλινών στο σύστημα είναι ένας κοινωνικός λειτουργός ανά 87 κλίνες (Η διαρκής απαίτηση του ΣΚΛΕ είναι ένας προς 50 για τα Γενικά Νοσοκομεία και ένας προς 25 για τα ειδικά). Στα Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης που ανήκουν στην 3η ΥΠΕ ( ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ", ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ") καλείται ένας κοινωνικός λειτουργός να καλύψει ανάγκες 325, 228, και 267 κλινών αντίστοιχα.

Το αρχείο της έκθεσης διατίθεται εδώ {phocadownload view=file|id=88|text=Έκθεση Απογραφής |target=s}

Κοινωνικοί Λειτουργοί Εν τάξει

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

Νέα από την ΑΔΕΔΥ και την ΠΟΕΔΗΝ

Το επιστημονικό περιοδικό του ΣΚΛΕ ψηφιακά

socwork.gr
Δωρεάν τα τεύχη 111 και 112 

Γίνετε μέλος του ΣΚΛΕ

Νέο!
Εγγραφείτε ηλεκτρονικά στο ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ

 

Επιτροπές

Χρήσιμα Αρχεία

Εκθέσεις ΣΚΛΕ

Θέσεις ΣΚΛΕ

Νομοθεσία

Facebook

Επικοινωνία


Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
κινητό: 6972607021

email:

Шаблоны Joomla 2015