Σύνθεση και Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιου του ΣΚΛΕ αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη, που εκλέγονται από τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη με τριετή θητεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο: α) Διοικεί τον ΣΚΛΕ, συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση και εκτελεί τις αποφάσεις της, β) Αποφασίζει για κάθε θέμα που ανατίθεται σε αυτό από τη Γενική Συνέλευση, γ) Εποπτεύει και συντονίζει τις ενέργειες των Περιφερειακών Τμημάτων, δ) Καταρτίζει τον προϋπολογισμό και απολογισμό, ε) Αποφασίζει για την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση των Περιφερειακών Τμημάτων, στ) Διοργανώνει κάθε χρόνο συνέδρια, ζ) Συστήνει επιτροπές με συγκεκριμένο έργο, η) Εκδίδει περιοδικό, το οποίο αποστέλλεται έντυπα ή/και ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη του ΣΚΛΕ, θ) Συνεργάζεται με φορείς στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό για θέματα που αφορούν τα μέλη του ΣΚΛΕ, ι) Αποφασίζει για την προσχώρηση ή αποχώρηση του ΣΚΛΕ από άλλους συλλογικούς φορείς, όπως Συνδέσμους, Ενώσεις, Οργανώσεις με συναφείς σκοπούς και δράσεις, ια) Δύναται να συγκαλεί σε κοινή σύσκεψη τους Προέδρους των ΠΤ, οι οποίοι υποχρεούνται να παραστούν. Τα πορίσματα των συσκέψεων αυτών αξιολογούνται από το ΔΣ του ΣΚΛΕ και ιβ) Δύναται να συστήνει επιτροπές εργασίας για την προώθηση των σκοπών του.


Μετά από τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Φεβρουαρίου και 2 Μαρτίου 2022, συγκροτήθηκε σε σώμα το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο ως ακολούθως:

 

Πρόεδρος: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΦΥΛΛΙΩ) ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Αντιπρόεδρος Α': ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ

Αντιπρόεδρος Β': ΌΛΓΑ ΒΕΡΙΚΑΚΗ

Γενικός Γραμματέας: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Οργανωτικός Γραμματέας: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΓΙΑΤΗΣ

Ταμίας: ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΖΙΑΡΑΣ

Υπεύθυνη Διαδικτύου & Ηλεκτρονικών Εκδόσεων: ΑΜΑΛΙΑ ΓΚΩΡΟΥ

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ

Μέλος: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΡΒΑΣ

Μέλος: ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΜΠΟΥΤΖΙΑΣ

Μέλος: ΕΥΘΥΜΙΑ (ΈΦΗ) ΘΑΝΟΥ

Μέλος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΠΡΟΒΑΛΑΚΗΣ

Μέλος: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΚΙΔΗΣ

Γίνετε μέλος του ΣΚΛΕ

Εγγραφείτε ηλεκτρονικά στο ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ

Διεθνής Ομοσπονδία Κοινωνικών Λειτουργών

Ακολουθήστε μας στο Facebook

Επικοινωνία

Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ

Διεύθυνση: 3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2108834818, 2108827071, 6972607021

Email: info@skle.gr

Breitling replica richard mille watch , interior angles of the balance cock are beveled and polished and the micro-rotor bridge is beveled and polished. This is as good as it gets. The layout of the dial is also rather enjoyable, these movements, he has been waering an Omega Seamasters for many years now. rolex replica: affordwatches For starters there was the now famous Seamaster Professional 300m that is nicknamed after its famous wearer. Later there was a 45.5mm Seamaster Planet Ocean 600m and a 42mm Seamaster Planet Ocean 600m with ceramic bezel. For its latest adventures.