Σύσταση και Σκοποί

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) ιδρύθηκε ως σωματείο το 1955. Με το άρθρο 111 του Ν.4387/2016 ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος  μετεξελίχθηκε σε ανεξάρτητο και αυτοδιοίκητο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), ένα θεσμικό αίτημα του κλάδου το οποίο υλοποιήθηκε μετά από πολυετείς προσπάθειες. Με τα άρθρα 75-115 του Ν.4488/2017 νομοθετήθηκε η οργάνωση και η λειτουργία του ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ. Σήμερα, ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος εκπροσωπεί επιστημονικά και επαγγελματικά όλους/όλες τους/τις Κοινωνικούς Λειτουργούς της χώρας με περισσότερα από 8.500 εγγεγραμμένα μέλη.

Τακτικά μέλη είναι υποχρεωτικά όλοι οι κοινωνικοί λειτουργοί που είναι απόφοιτοι (α) των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας των ΤΕΙ Αθήνας (νυν Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής), Πάτρας (νυν Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας - Πανεπιστήμιο Πατρών) και Ηρακλείου (νυν Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας – Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο) και του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνική Εργασία (νυν Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καθώς και (β) σχολών ή τμημάτων της αλλοδαπής, των οποίων τα διπλώματα έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα και αντίστοιχα με τα διπλώματα των ημεδαπών σχολών και τμημάτων.

Όλοι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί της χώρας, απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, έχουν κοινά επαγγελματικά δικαιώματα τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, όπως αυτά καθορίζονται με το ΠΔ 50/1998 και ασκούν το επάγγελμα του Κοινωνικού Λειτουργού μετά την έκδοση Άδειας Ασκήσεως (ΠΔ 23/1992).

Τα όργανα διοίκησης του Συνδέσμου είναι η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από το σύνολο των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών, είναι το ανώτατο όργανο και εξασφαλίζει τη συμμετοχή όλων των μελών στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από δεκατρία μέλη και εκλέγονται από τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη με τριετή θητεία. Στο Σύνδεσμο, επίσης,  λειτουργεί Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή και Συνέλευση Προέδρων.


Σκοποί του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος είναι:

  • η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, συνδικαλιστικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών,
  • η συμβολή στην εφαρμογή των αρχών και μεθόδων της κοινωνικής εργασίας,
  • η συμβολή στη βελτίωση της εκπαίδευσης στην κοινωνική εργασία, στην κατοχύρωση του ρόλου του κοινωνικού λειτουργού στα διάφορα πλαίσια δουλειάς, στη συνεργασία με τους φορείς κοινωνικής εργασίας για τη βελτίωση της προσφοράς των υπηρεσιών τους,
  • η μελέτη των κοινωνικών προβλημάτων, η γνωμοδότηση, η παρέμβαση για την αντιμετώπιση τους και η συνεργασία με τις αρχές και τους αρμόδιους φορείς,
  • η συνένωση όλων των Κοινωνικών Λειτουργών, η προστασία του επαγγέλματος και του τίτλου σπουδών,
  • η πληροφόρηση της κοινής γνώμης και εκπροσώπηση του επαγγέλματος σε θεσμικά όργανα και διεθνείς οργανισμούς του κλάδου των κοινωνικών λειτουργών,
  • η ευαισθητοποίηση των κοινωνικών ομάδων σε θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος και στην ανάπτυξη συλλογικής δράσης, με τελικό στόχο την επίτευξη της κοινωνικής αλλαγής,
  • η συμμετοχή του στη διαμόρφωση και σχεδιασμό της Κοινωνικής Πολιτικής.

Με σκοπό την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων των Κοινωνικών Λειτουργών στη δράση του Συνδέσμου έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν 13 Περιφερειακά Τμήματα ανά την επικράτεια.

Ο ΣΚΛΕ συμμετέχει με εκπροσώπους στην Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας, το Εθνικό Συμβούλιο Αναδοχής Υιοθεσίας, την Εθνική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, την Εθνική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας και το Εθνικό Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Δικαιωμάτων. Επίσης, είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κοινωνικών Λειτουργών (www.ifsw.org).

Τέλος, ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος εκδίδει ανά τρίμηνο από το 1986 την Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία», η οποία πλέον εκδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή  (www.socwork.gr).  Η επιστημονική αυτή έκδοση προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους κοινωνικούς λειτουργούς, αλλά και σε άλλους κοινωνικούς επιστήμονες στα πλαίσια της διεπιστημονικότητας, για να εκφράσουν και να καταγράψουν θεωρητικές απόψεις, επαγγελματική εμπειρία και ερευνητικό έργο.

Γίνετε μέλος του ΣΚΛΕ

Εγγραφείτε ηλεκτρονικά στο ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ

Διεθνής Ομοσπονδία Κοινωνικών Λειτουργών

Ακολουθήστε μας στο Facebook

Επικοινωνία

Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ

Διεύθυνση: 3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2108834818, 2108827071, 6972607021

Email: info@skle.gr

Breitling replica richard mille watch , interior angles of the balance cock are beveled and polished and the micro-rotor bridge is beveled and polished. This is as good as it gets. The layout of the dial is also rather enjoyable, these movements, he has been waering an Omega Seamasters for many years now. rolex replica: affordwatches For starters there was the now famous Seamaster Professional 300m that is nicknamed after its famous wearer. Later there was a 45.5mm Seamaster Planet Ocean 600m and a 42mm Seamaster Planet Ocean 600m with ceramic bezel. For its latest adventures.