Δημόσια Παρέμβαση

Τον τελευταίο καιρό λαμβάνουμε γνώση ανακοινώσεων / προσκλήσεων με σκοπό τη δημιουργία ομάδων εθελοντών σε δήμους της Περιφέρειάς μας, όπου μεταξύ των άλλων ζητούνται και Κοινωνικές/οί Λειτουργοί.

Επισημαίνεται ότι στην πλειοψηφία των δήμων οι Κοινωνικές Υπηρεσίες είτε δεν έχουν καμία/κανένα μόνιμη/ο Κοινωνική/ό Λειτουργό, είτε λειτουργούν με ποσοστό υποστελέχωσης που ξεπερνά το 70% επί των οργανικών θέσεων. Την ίδια στιγμή οι συμβασιούχες/οι συναδέλφισσες/συνάδελφοι επιφορτίζονται συστηματικά με παράλληλα ή και αλλότρια καθήκοντα, υπερβάλλοντας εαυτούς καθημερινά, ώστε να ανταπεξέλθουν με συνέπεια και στις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι Κοινωνικές/οί Λειτουργοί δομών που έχουν ως αρμοδιότητα την παροχή υπηρεσιών σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (ΚΑΠΗ, Βοήθεια στο σπίτι) στελεχώνουν τις Ομάδες Προστασίας Ανηλίκων και διεκπεραιώνουν εισαγγελικές παραγγελίες για τη διενέργεια κοινωνικών ερευνών, την παρακολούθηση και υποστήριξη οικογενειών σε επείγουσες συνθήκες, για τη διασφάλιση της προστασίας παιδιών από κακοποίηση – παραμέληση καθώς και τη διασφάλιση συνθηκών ομαλής ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης. Έχουν καταγραφεί περιστατικά που εξαιτίας των απάνθρωπων συνθηκών εργασίας συναδέλφισσες/συνάδελφοι επιβαρύνονται ψυχοσωματικά και ασθενούν αδυνατώντας να εργαστούν, ενώ άλλοτε εξωθούνται σε παραίτηση. Δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις οι αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων δεν ενεργούν για την αναπλήρωση αυτών των θέσεων με αποτέλεσμα την διόγκωση του προβλήματος της υποστελέχωσης και την παράλληλη περαιτέρω επιβάρυνση των εναπομεινάντων εργαζομένων.

Υπογραμμίζουμε ότι οι Κοινωνικές Υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελούν τον κεντρικό πυλώνα και τις κατεξοχήν υπηρεσίες παροχής πρωτοβάθμιας και επείγουσας κοινωνικής φροντίδας. Ωστόσο, οι Κοινωνικές/οί Λειτουργοί καλούνται να καλύψουν ανάγκες πολιτών σε αναλογία 1/30.000 κατοίκους ή και περισσότερους και αναγκάζονται να εργαστούν με αναλογίες 1/400 ή και περισσότερα εξυπηρετούμενα άτομα, καταγράφοντας μία από τις υψηλότερες αναλογίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και υπερβαίνοντας κατά πολύ τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα με δραματικές συνέπειες στην αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε αυτές τις συνθήκες είναι αδύνατη η παροχή ακόμα και βασικών υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και ιδιαίτερα στα μέλη των πολλαπλών κατηγοριών ευπαθών κοινωνικών ομάδων όπως μετανάστες, άστεγοι, ψυχικά ασθενείς, μακροχρόνια άνεργοι, ηλικιωμένοι, άτομα που ζουν με εισοδήματα κάτω από τα όρια της φτώχειας κα. Επιπλέον, με αυτά τα δεδομένα, δεν είναι δεδομένη η έγκαιρη και η αποτελεσματική διενέργεια της απαραίτητης διαγνωστικής διερεύνησης και υποστηρικτικής παρέμβασης σε επείγουσες περιπτώσεις παιδικής προστασίας.

Εκ των ανωτέρω γίνεται αντιληπτό ότι είναι τουλάχιστον παράδοξο να βλέπουμε ανακοινώσεις για τη δημιουργία ομάδων εθελοντών στις όποιες περιλαμβάνεται και η ειδικότητα των Κοινωνικών Λειτουργών. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το μητρώο του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΣΚΛΕ το ποσοστό ανεργίας των εγγεγραμμένων μελών αγγίζει το 26%, διαμορφώνοντας μια κατάσταση ακραίας εργασιακής ανασφάλειας. Σε αυτό το πλαίσιο δεν αποκλείεται συναδέλφισσες/συνάδελφοι να πέσουν θύματα εκμετάλλευσης στην προσπάθειά τους να δικτυωθούν, να αποκτήσουν εμπειρία και να αποκατασταθούν εργασιακά.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας του ΣΚΛΕ λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και με γνώμονα τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων του κλάδου εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για την συγκεκριμένη κατάσταση και καλεί τις δημοτικές αρχές να προβούν άμεσα:


=> σε τροποποίηση των οργανισμών των δήμων με σύσταση οργανικών θέσεων Κοινωνικών Λειτουργών σύμφωνα με την αναλογία 1/2500 κατοίκους,

=> σε προγραμματισμό προσλήψεων, ώστε να καλυφθούν τα οργανικά κενά των Κοινωνικών Υπηρεσιών,

=> σε προσλήψεις Κοινωνικών Λειτουργών ΣΟΧ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, μέχρι την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28.6.2007) όπως ισχύει,

=> σε αναπλήρωση των κενών που έχουν προκύψει από παραιτήσεις συναδέλφων σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 01 Μαϊος 2024 15:43

Ακολουθήστε μας στο Facebook

Επικοινωνία

Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ

Διεύθυνση: 3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2108834818, 2108827071, 6972607021

Email: info@skle.gr

Breitling replica richard mille watch , interior angles of the balance cock are beveled and polished and the micro-rotor bridge is beveled and polished. This is as good as it gets. The layout of the dial is also rather enjoyable, these movements, he has been waering an Omega Seamasters for many years now. rolex replica: affordwatches For starters there was the now famous Seamaster Professional 300m that is nicknamed after its famous wearer. Later there was a 45.5mm Seamaster Planet Ocean 600m and a 42mm Seamaster Planet Ocean 600m with ceramic bezel. For its latest adventures.