Λειτουργία των Επιτροπών

Σύμφωνα με το άρθρο 101 του Ν. 4488/2017, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΚΛΕ και τα Περιφερειακά Συμβούλια έχουν το δικαίωμα να καταρτίζουν επιτροπές για συγκεκριμένο έργο ή συγκεκριμένη περίοδο, προκειμένου να συμβάλουν στη μελέτη και επίλυση ειδικής φύσεως υφιστάμενων ή εκτάκτως εμφανιζόμενων στον ΣΚΛΕ θεμάτων, απαρτίζονται δε από μέλη που έχουν ειδικότητα που σχετίζεται προς τα υπό μελέτη θέματα. Ανάλογα με το σκοπό και τη διάρκεια λειτουργίας τους οι Επιτροπές μπορεί να είναι:

  • Διαρκείς Τομεακές Επιτροπές Εργασίας: Οι Επιτροπές αυτές ορίζονται από το ΔΣ / ΠΣ, έχουν παράλληλη διάρκεια με τη θητεία του ΔΣ και των ΠΣ, με τομεοποίηση αντίστοιχη των πεδίων εφαρμογής της Κοινωνικής Εργασίας, και επεξεργάζονται ζητήματα που άπτονται της πρακτικής του επαγγέλματος  του  Κοινωνικού  Λειτουργού  και  της  επιστήμης  της  Κοινωνικής Εργασίας σε κάθε Τομέα.
  • Επιτροπές ειδικού σκοπού (Adhoc Επιτροπές -Task forces): Συγκροτούνται  με  Απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  ΣΚΛΕ  ή  του Περιφερειακού Συμβουλίου με συγκεκριμένη διάρκεια και συγκεκριμένο παραδοτέο αποτέλεσμα.  Τα  μέλη  των  επιτροπών  αυτών  ορίζονται  μετά  από  πρόσκληση ενδιαφέροντος ή με απευθείας επιλογή των μελών της από το ΔΣ ή το ΠΣ. Το ΔΣ δύναται να απευθυνθεί σε Νομικά Πρόσωπα προκειμένου εκείνα να επιλέξουν το μέλος που θα συμμετέχει. Οι επιτροπές αυτές είναι ολιγομελείς και Πρόεδρός τους είναι το μέλος του ΔΣ ή ΠΣ που ορίζεται από την Απόφαση του ΔΣ/ΠΣ.
  • Διαρκείς Ειδικές Επιτροπές Εργασίας: Ιδρύονται με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΚΛΕ ή του Περιφερειακού Συμβουλίου με διάρκεια παράλληλη με την θητεία του ΔΣ/ΠΣ προκειμένου να συνδράμει με τις εξειδικευμένες γνώσεις, ενδιαφέροντα και εμπειρίες των μελών της στο έργο του ΔΣ ή του ΠΣ που δεν άπτεται των θεμάτων που χειρίζονται οι Τομεακές Επιτροπές. Τα μέλη των επιτροπών αυτών ορίζονται  μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος ή με απευθείας επιλογή των μελών της από το ΔΣ ή το ΠΣ. Οι επιτροπές αυτές είναι ολιγομελείς και Πρόεδρός τους είναι το μέλος του ΔΣ ή ΠΣ που ορίζεται από την Απόφαση του ΔΣ/ΠΣ.

Σκοπός και Έργο των Επιτροπών

Οι σκοποί των Επιτροπών Ειδικού Σκοπού και Διαρκών Ειδικών Επιτροπών περιγράφονται στις Αποφάσεις του ΔΣ ή του ΠΣ με τις οποίες συγκροτούνται. Ο σκοπός κάθε Διαρκούς Τομεακής Επιτροπής είναι η υποστήριξη του Διοικητικού / Περιφερειακού Συμβουλίου στη λήψη αποφάσεων και ανάληψη δράσης στα πλαίσια των σκοπών του Συνδέσμου όπως περιγράφονται στο άρθρο 111 του ν. 4387/2016 με την μορφή προτάσεων, γνωμοδοτήσεων και εισηγήσεων.


Έργο των Διαρκών Τομεακών Επιτροπών:

  • Η επεξεργασία επιστημονικών ζητημάτων και η ανάπτυξη εργαλείων και μεθόδων για την ενδυνάμωση του επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού και της κοινωνικής εργασίας.
  • Η συγκέντρωση δεδομένων, θεσμικής τεκμηρίωσης και η ερευνητική/στατιστική αποτίμηση της κατάστασης της κοινωνικής πολιτικής και των κοινωνικών υπηρεσιών στη χώρα στον Τομέα ενδιαφέροντός της.
  • Η υποστήριξη των μελών του ΣΚΛΕ στην αντιμετώπιση των καθημερινών προκλήσεων στην εφαρμογή της κοινωνικής εργασίας στον Τομέα ενδιαφέροντός της.
  • Η διατύπωση γνώμης και πρότασης για δράση στις συνολικές αλλά και κατά περίπτωση εργασιακές προκλήσεις  που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι κοινωνικοί λειτουργοί.(συμπεριλαμβάνοντας ζητήματα που αφορούν την στελέχωση των Υπηρεσιών του Τομέα, την επισφάλεια στην εργασία και γενικότερα εργασιακά ζητήματα).

Συμμετοχή στις Επιτροπές - Μέλη Επιτροπών

Στις Επιτροπές Ειδικού Σκοπού και στις Διαρκείς Ειδικές Επιτροπές του ΣΚΛΕ συμμετέχουν μέλη που ορίζονται με Απόφαση του ΔΣ/ΠΣ είτε μετά πρόσκληση ενδιαφέροντος είτε με απευθείας επιλογή των μελών της από το ΔΣ ή το ΠΣ. Στις Τομεακές Επιτροπές του ΣΚΛΕ δύναται να συμμετέχει οποιοδήποτε μέλος του ΣΚΛΕ. Η συμμετοχή δηλώνεται με αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://mitroo.skle.gr/ και γίνεται αυτόματα αποδεκτή. Δεν υπάρχει περιορισμός στο πλήθος των μελών κάθε επιτροπής. Δεν υπάρχει περιορισμός στο πλήθος των επιτροπών που δύναται να συμμετέχει κάθε μέλος. Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός στην εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στις επιτροπές που ήδη λειτουργούν. Κοινωνικός/η λειτουργός που δεν είναι μέλος του ΣΚΛΕ δεν μπορεί να συμμετέχει σε επιτροπή.


Με την υπ' αριθμό 59/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτήθηκαν οι κάτωθι Διαρκείς Τομεακές Επιτροπές:


1. Υγείας (με υποεπιτροπές: Α΄βάθμιας - Β΄βάθμιας - Ψυχικής Υγείας- Εξαρτήσεων)

2. Τοπικής Αυτοδιοίκησης (με υποεπιτροπές: Δήμοι - Περιφέρειες – Κέντρα Κοινότητας – Δομές Καταπολέμησης της Φτώχειας – Βοήθεια στο Σπίτι – Ρομά)

3. Παιδικής Προστασίας

4. Δικαιοσύνης

5. Προστασίας του Πολίτη

6. Παιδείας

7. Ελεύθερων Επαγγελματιών

8. Νέων Αποφοίτων & Ανέργων

9. Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων – Σωματείων και ΑΜΚΕ (Αστικών Μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών)

10. Φορέων Υποστήριξης ΑΜΕΑ

11. Ισότητας - Ενδοοικογενειακής Βίας – Κακοποίησης – Trafficking

12. Μεταναστευτικό – Προσφυγικό

13. Αστέγων

14. Πολιτικών Καταπολέμησης της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού

15. Ψυχοθεραπείας

 

 

Γίνετε μέλος του ΣΚΛΕ

Εγγραφείτε ηλεκτρονικά στο ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ

Διεθνής Ομοσπονδία Κοινωνικών Λειτουργών

Ακολουθήστε μας στο Facebook

Επικοινωνία

Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ

Διεύθυνση: 3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2108834818, 2108827071, 6972607021

Email: info@skle.gr

Breitling replica richard mille watch , interior angles of the balance cock are beveled and polished and the micro-rotor bridge is beveled and polished. This is as good as it gets. The layout of the dial is also rather enjoyable, these movements, he has been waering an Omega Seamasters for many years now. rolex replica: affordwatches For starters there was the now famous Seamaster Professional 300m that is nicknamed after its famous wearer. Later there was a 45.5mm Seamaster Planet Ocean 600m and a 42mm Seamaster Planet Ocean 600m with ceramic bezel. For its latest adventures.