Αίτημα για συνάντηση με την Επιτροπή Ψυχικής Υγείας του ΚΕΣΥ σχετικά με τη θεσμοθέτηση και πιστοποίηση της Ψυχοθεραπείας

Ο ΣΚΛΕ μετά από εισήγηση της Διαρκούς Τομεακής Επιτροπής Ψυχοθεραπείας και με αφορμή τη διαβούλευση για το θέμα της θεσμοθέτησης και πιστοποίησης στην ψυχοθεραπεία απέστειλε προς την Εκτελεστική Επιτροπή του  Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) αίτημα συνάντησης με την Επιτροπή Ψυχικής Υγείας (επισυναπτόμενο Ι) αναφέροντας ότι ".... Στο δημόσιο διάλογο που εξελίσσεται θεωρούμε δεδομένο ότι θα ήταν σημαντικό να συμπεριληφθούμε, ως επαγγελματίες ψυχικής υγείας, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας (ακρόαση φορέων, διαβούλευση, συμμετοχή σε ομάδα εργασίας, κτλ). 

Οι κοινωνικοί λειτουργοί δραστηριοποιούνται στην ψυχική υγεία και σύμφωνα με τα θεσμοθετημένα Επαγγελματικά Δικαιώματα (Π.Δ 50/ 1989 - ΦΕΚ 23 Α/ 26.01.1989, άρθρο 1, παρ.3.γ.) αναφέρεται ότι μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες διαγνωστικού, συμβουλευτικού και θεραπευτικού χαρακτήρα σε άτομα, ομάδες και οικογένειες τα οποία θεραπεύονται σε κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Θεραπευτήρια Ψυχικών Παθήσεων, Συμβουλευτικούς Σταθμούς κλπ......"

Το αίτημα αυτό αποτελεί συνέχεια προηγούμενων παρεμβάσεων προς την αρμόδια Υφυπουργό Ψυχικής Υγείας όπου είχε αποσταλεί και σχετικό υπόμνημα που είχε τύχει επεξεργασίας το 2021 από την άτυπη επιτροπή ψυχοθεραπείας  (επισυναπτόμενο ΙΙ)

 

Read 495 times Last modified on Saturday, 05 November 2022 01:11

Facebook

Επικοινωνία


Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
κινητό: 6972607021

email: